Navigointivalikko
chatbot

Palkkaturvan maksaminen ja työnantajan takaisinmaksuvelvollisuus - ingressi

Palkkaturvan maksaminen ja työnantajan takaisinmaksuvelvollisuus

Palkkaturva maksetaan työntekijän pankkitilille viikon kuluessa päätöksen antamisesta.

Palkkaturva voidaan maksaa myös työntekijän ilmoittamaan osoitteeseen. Tässä tilanteessa maksu suoritetaan yleensä Pohjola-pankkiin, joka lähettää palkkaturvan saajalle ilmoituksen suorituksen saapumisesta. Rahat ovat nostettavissa kuukauden ajan mistä tahansa kyseisen pankkiryhmän toimipisteestä.

Palkkaturvana maksettavista saatavista toimitetaan ennakonpidätys, joka on 5 000 euroon asti 30 prosenttia ja tämän ylittävältä osalta 50 prosenttia, ellei verokorttia ole toimitettu. Palkkaturvaviranomainen ilmoittaa maksetut suoritukset veroviranomaiselle lukuun ottamatta konkurssipesän kautta maksettua palkkaturvaa, jonka ilmoittamisesta huolehtii konkurssipesä.

Palkkaturvana maksettavasta saatavasta vähennetään työntekijän eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.

Palkkaturvana maksettu saatava peritään työnantajalta tai tämän konkurssipesältä korkoineen takaisin valtiolle. Palkkaturvapäätös on työnantajaan nähden heti täytäntöönpanokelpoinen. Saatavaa peritään ulosottoteitse tai valvomalla se työnantajan konkurssissa.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 16.01.2024