Navigointivalikko
chatbot

Konkurssipesän nopeutettu palkkaturvamenettely - ingressi

Konkurssipesän nopeutettu palkkaturvamenettely

Konkurssipesä voi ELY-keskuksen suostumuksella hakea palkkaturvana työntekijöiden lukuun saatavia, joiden osalta pesänhoitaja on yhdessä palkkaturvaviranomaisen kanssa selvittänyt, että ne voidaan maksaa palkkaturvana.

Menettelyllä pyritään siihen, että työntekijöille pystyttäisiin maksamaan lopputili kahden viikon irtisanomisajan päättymiseen mennessä.

Työnantajan konkurssipesä voi hakea palkkaturvaa sähköisen asioinnin kautta. Asiointi vaatii vahvan tunnistautumisen (esimerkiksi pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen). On suositeltavaa, että konkurssipesän pesänhoitaja aloittaa asioinnin, minkä jälkeen hän voi tarvittaessa kutsua muita asioijia jatkamaan hakemuksen täyttämistä.

Hakemuksen voi tarvittaessa myös postittaa tai lähettää turvaviestinä (ks. ohjeet aloitussivulta).

Suostumus konkurssipesän nopeutettuun palkkaturvamenettelyyn voidaan myös perustellusta syystä evätä.

Pesänhoitajan on kuultava työntekijöitä tai heidän edustajaansa palkkaturvana haettavista saatavista. Hakemuksessa on oltava myös mahdollisten vastuunalaisten yhtiömiesten allekirjoitukset tai selvitys heidän kuulemisestaan.

Konkurssipesä hakee kaikkien työntekijöiden palkkoja yhdellä hakemuksella, jonka liitteenä on palkkalaskelmat ja yhteenveto saatavista. ELY-keskus maksaa saatavien yhteissumman konkurssipesälle ja konkurssipesä tilittää palkat työntekijöille sekä hoitaa ennakonpidätyksien ja ulosmittauksien tilitykset.

  • Pesänhoitajan tulee lähettää viipymättä tieto alkaneesta konkurssista Uudenmaan ELY-keskukselle sähköpostilla osoitteeseen [email protected].
  • Pesänhoitajalle lähetetään sähköpostilla tieto asiaa hoitavasta henkilöstä.
  • On tärkeää, että pesänhoitaja ja palkanlaskija tutustuvat ennen palkkaturvahakemuksen tekemistä ohjeisiin pesänhoitajalle ja palkanlaskijalle.

Alueellista tietoa


Päivitetty: 11.10.2023