Navigointivalikko
chatbot

Palkkaturvan rajoitukset - ingressi

Palkkaturvan rajoitukset

Palkkaturvana maksettavien saatavien enimmäismäärä on 19 000 euroa samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella. Merimiesten palkkaturvalle ei ole säädetty enimmäismäärää.

Työaikapankkisaatavilla on palkkaturvassa oma enimmäismäärä, joka on samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella työntekijän kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä. Tämä koskee myös merimiehiä.

Odotusajan palkkaa ei makseta enempää kuin palkkaturvana maksetaan saatavia, joiden viivästymisestä odotusajan palkan maksuvelvollisuus aiheutuu.

Työntekijälle työn suorittamisesta aiheutunut matka- tai muu kustannus, jonka maksamisesta työnantaja on vastuussa, maksetaan palkkaturvana, jos se on luonteeltaan tavanomainen ja määrältään kohtuullinen.

Työntekijän oikeutta palkkaturvaan on rajoitettu myös väärinkäytösten estämiseen tarkoitetuilla säännöksillä. Palkkaturvaviranomaisella on perustellusta syystä oikeus evätä palkkaturva tai harkita maksettavan palkkaturvan määrä seuraavissa tilanteissa:

  • Työntekijän saatava perustuu sopimukseen tai järjestelyyn, joka on ilmeisesti tehty palkkaturvan saamiseksi.
  • Palkkaturvana haettu saatava on ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä tehtyyn työhön ja muihin olosuhteisiin nähden voidaan pitää kohtuullisena.
  • Työntekijä hakee toistuvasti palkkaturvana samaan työnantajaan kohdistuvia saatavia.
  • Työntekijä on jatkanut työsuhteessa vielä senkin jälkeen, kun hänen on täytynyt tietää, ettei työnantaja kykene suoriutumaan palkanmaksustaan.

Maksettava palkkaturva voidaan perustellusta syystä myös rajoittaa määrään, jonka työnantaja on maksanut työntekijälle vuoden kuluessa ennen palkkaturvahakemuksen jättämistä työsuhteesta johtuvina saatavina.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 16.01.2024