Työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto - Talent Boost

Osallistumme kansallisen Talent Boost -toimenpideohjelman toteuttamiseen omilla alueillamme. Toimintojamme ohjaavat kansallisessa Talent Boost -toimenpideohjelmassa määritellyt laadulliset ja määrälliset tavoitteet työ- ja koulutusperäisestä maahanmuutosta.

Edistämme osaajien houkuttelua ja työllistymistä erityisesti kansainvälisiä rekrytointimalleja kehittäen ja osaamistarpeita ennakoiden. Rahoitamme hankkeita, jotka toimeenpanevat Talent Boost -toimenpideohjelman tavoitteita alueellisesti. Seuraamme ja kehitämme yritys- ja henkilöasiakkaille suunnattavaa koulutusta, joka edistää osaajien työllistymistä sekä työyhteisöjen kansainvälistymistä. Edistämme kansainvälisten osaajien maahanmuuttoa ja osaamisen hyödyntämistä yritysten kasvussa ja kansainvälistymisessä (Team Finland-palveluohjaus).

Teemme yhteistyötä TE-toimistojen, oppilaitosten ja korkeakoulujen, kuntien ja kaupunkien toimijoiden, sekä yritysten kanssa.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 18.01.2024