Navigointivalikko
EPO Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ympäristöstrategia vuoteen 2020

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ympäristöstrategia 2014–2020

Ympäristöstrategia on Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskuksien sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen yhteinen linjaus alueen ympäristön parhaaksi ja kestävän kehityksen toteutumiseksi alueella. Visiona on kehittyminen eurooppalaiseksi kestävän kehityksen esimerkkialueeksi ja alueelliseksi edellä kävijäksi vuoteen 2030 mennessä.

Vision toteutumisessa painotetaan viittä eri teemaa. Nämä ovat:

  • vesien hyvän tilan saavuttaminen ja tulvariskien hallinta
  • asutun ympäristön elinvoiman turvaaminen
  • vähähiilisyys ja ilmastonmuutoksen torjunta
  • luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä
  • ympäristötietoisuuden edistäminen.

Indikaattorit muodostavat vision sekä päätavoitteiden toteutumisen seurannan ytimen. Ne on jaettu sekä avainindikaattoreihin että muihin seurantaindikaattoreihin.

Lintu seisoo aidan päällä.

Päivitetty: 04.12.2020