FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet

Freshabit LIFE IP hankkeella kunnostetaan ja parannetaan sisävesien tilaa Suomessa. Varsinais-Suomen ELY-keskus koordinoi Freshabit LIFE IP Lounais-Suomen jokien toimia Kiskonjoella ja Karvianjoella.

Osahanke kuuluu kansalliseen lähes seitsemän vuotta kestävään ja noin 25 miljoonan euron Freshabit LIFE IP -projektiin, jossa on mukana yhteensä 12 vesistöä ympäri Suomea. Hankkeen tavoitteena on parantaa vesistöjen ekologista tilaa ja suojelua, kunnostaa vesistöjä, rakentaa kalateitä, kehittää uusia ympäristön kunnostus- ja seurantamenetelmiä, edistää vesivarojen kestävää käyttöä ja alueen yhteistyötä, lisätä kiinnostusta vesiperintöön ja yhdistää erilaisia suojelutavoitteita. Hanke alkoi vuoden 2016 alussa ja jatkuu vuoteen 2022 saakka.

© Pinja Kasvio
© Pinja Kasvio

Kiskonjoki vapaaksi ja Karvianjoki kuntoon

Varsinais-Suomen ELY-keskus koordinoi Freshabit LIFE IP – hankkeen Lounais-Suomen alueen suunnittelua ja käytännön toimia 2016-2022. Varsinais-Suomen budjetti on noin 1,7 miljoona euroa. Toimenpidealueina ovat Kiskonjoen ja Karvianjoen valuma-alueet.

Lounais-Suomen joissa on tavoitteena kunnostaa virtavesiä taimenten poikastuotannon parantamiseksi, parantaa lohikalojen vaellusmahdollisuuksia sekä selvittää jokihelmisimpukan tilaa Kiskonjoen ja Karvianjoen Natura-alueiden uomassa ja lähivaluma-alueilla. Hankkeessa myös suojellaan taimenpurojen lähimetsiä. Joet ovat vanhoja raakkujokia ja Kiskonjoki on kalatiestrategian kärkikohdejoki.

Kiskonjoella toimenpiteitä ovat mm.:

  • raakkujen (jokihelmisimpukoiden) kartoitus,
  • taimenvesistöjen varrella sijaitsevien metsien METSO luonnonsuojelualueiden perustaminen
  • kalateiden toteuttaminen Koskenkosken voimalaitoksen sekä Hålldamin padon yhteyteen
  • pääuoman kunnostaminen noin 2 kilometrin matkalta  
  • Latokartanonkosken luontopolkujen kunnostaminen

Karvianjoella toimenpiteitä ovat mm.:

  • raakkujen (jokihelmisimpukoiden) kartoitus
  • raakkujen lisääntymisen edistäminen
  • taimenvesistöjen varrella sijaitsevien metsien METSO luonnonsuojelualueiden perustaminen
  • sivupurojen kunnostaminen noin 9 kilometrin matkalta

Järjestämme ja osallistumme hankkeen aikana myös erilaisiin tiedotustapahtumiin.

Lisätietoa hankkeesta:

Kartta yläpuolella: Kiskonjoen kohdealue
Kartta yläpuolella: Karvianjoen kohdealue
Kartta yläpuolella: Karvianjoen kohdealue

Hankkeen rahoitus ja tukevat tahot

Kansallista FRESHABIT Life IP -projektia koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen EU LIFE IP rahoituksesta 60 % tulee Euroopan Unionin LIFE-rahastosta ja 40 % on omarahoitusta. Hankkeen omarahoitus koostuu maa- ja metsätalousministeriön rahoista (kalatie- ja uomakunnostukset), kalatalousmaksuista, virkatyöstä sekä METSO – ohjelman rahoista. Hankkeessa pyritään toteuttamaan hankkeen tavoitteita tukevia hankkeita ja löytämään rahoitusta myös muista rahoituslähteistä.

Integroivat hankkeet tukevat FRESHABIT-hankkeen tavoitteita.

Lounais-Suomen integroivat hankkeet ovat:

Lisätietoja

Tapio van Ooik
tapio.vanooik(a)ely-keskus.fi
p. +358 295 022 948
p. +358 40 769 9058

Varsinais-Suomen ELY-keskus
PL 236 (Itsenäisyydenaukio 2), 20101 Turku

Päivitetty: 26.07.2022