Vesien suojelu ja METSO-alueet

Vesien suojelu ja METSO-alueet

Etelä-Suomen vapaaehtoisen suojelun toimenpideohjelma METSO jatkuu edelleen rahoituskehyksen pienenemisestä huolimatta. Tavoitteena on saada yksityisiä rauhoitusalueita perustettua tai alueita ostettua valtiolle yhteensä 96 000 hehtaaria, näistä puolet on toteutunut. Rauhoitusmääräykset sovitaan maanomistajan kanssa yhteistyössä. Rauhoitusmääräyksissä määritellään mikä alueella on sallittua ja mikä kiellettyä suojelualueen perustamisen jälkeen. Pysyvissä rauhoituksissa ja kaupoissa maksetaan puuston käypä hinta verovapaana.

Freshabit hankkeessa etsitään soveltuvia kohteita METSOon Satakunnan Karvianjoen ja Varsinais-Suomen Kiskonjoen alueelta yhteensä n. 400 000 euron edestä.  Tavoitteena on turvata arvokkaiden luontokohteiden säilymistä edistämällä METSO-luonnonsuojelualueiden perustamista taimenpurojen lähivaluma-alueilla ja ostaa pysyvään suojeluun yhteensä noin 60 hehtaaria.

75 hehtaaria luonnonsuojelualueita jo perustettu

Tavoitteet on jo saavutettu ja yhteensä 75 hehtaaria METSO tai luonnonsuojelualueita on jo perustettu Kiskonjoen ja Karvianjoen alueella vuosien 2016 ja 2017 aikana.

Ihmisiä metsässä
  © Pinja Kasvio

Kiskonjoella asiaa on edistänyt metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija vuodesta 2016 ja työ jatkuu vielä vuoden 2018. Keväällä 2019 asiantuntijapalvelusopimus kohteiden etsimisestä ja METSO-markkinoinnista tehtiin myös Karvianjoen alueelle. Ensisijaisina kohteina ovat Natura-vesistöihin ja taimenpuroihin sekä arvokkaisiin pienvesiin rajoittuvat kohteet Karvianjoen ja Kiskonjoen varsilla.

Tiedotteita hankkeen METSO-työstä: