Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät - ingressi

Ennakkotietoa:
Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät järjestetään seuraavan kerran 22.-23.3.2023 (ke-to).

 

Paljon melua -aiheesta: Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät etätilaisuutena (Jyväskylä)

Meluntorjuntapäivät pidettiin 15.-16.3.2021 etätilaisuutena (Jyväskylän Paviljonki)


Paljon melua aiheesta - 30 vuotta meluntorjuntapäiviä.                        

Melupäivät pidettiin etätilaisuutena. 

Melupäivät kuvituskuva​​​​​​​

 

Paikalla Paviljongin Wivi-salissa olivat etäosallistumisen järjestävät konsultit Prospectum ja Agalma Films sekä järjestäjän puolelta muutama henkilö.

​​​​​​​
​​​​​​​Melupäivien muokattu ohjelma (pdf)                                    

​​​​​​​
​​​​​​​Voit antaa palautetta melupäivistä tämän palautelomakkeen (webropol)kautta.

 

Melupäivien esitykset:
 

15.3.2021

​​​​​​​Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus (pdf)
Ari Saarinen, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö  

Muuttuva ääniympäristö (pdf)
Outi Ampuja, dosentti, Helsingin yliopisto/johtava asiantuntija, Liikenne- ja viestintävirasto

Melu rakentamisen ohjaajana (pdf)
​​​​​​​Mikko Kylliäinen, yksikönjohtaja, A-Insinöörit Oy

Ympäristöterveys

Melu maankäytössä viihtyisyyden ja terveyden näkökulmasta (pdf)
Larri Liikonen, ylitarkastaja, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Viranomaisyhteistyö meluhaitan rajoittamisessa (pdf)
​​​​​​​Erkki Pärjälä, ympäristönsuojelutarkastaja Kuopion kaupunki

Kestävää tuulivoimatuotantoa

Tuulivoimarakentamisen tulevaisuus (pdf)
Karoliina Joensuu, palvelualuejohtaja, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Tuulivoima alueiden käyttöä suunniteltaessa (pdf)
Markus Erkkilä, suunnittelujohtaja, Keski-Suomen liitto

Tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen terveysvaikutukset
​​​​​​​Anu Turunen, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

16.3.2021

​​​​​Liikenteen melu

Meluntorjunnan onnistuminen liikennehankkeissa( pdf)
Arto Kärkkäinen, ympäristövastaava, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Runkomelun nykyaikaiset mallinnusmenetelmät – tulosten vertailu ja soveltuvuus suunnittelukäyttöön (pdf)
Benjamin Oksanen, suunnitteluavustaja, A-Insinöörit Oy

Uuden raitiotien aiheuttaman tärinän arviointi herkissä kohteissa (pdf)
Pekka Taina, palvelualuejohtaja, Helimäki Akustikot | Sitowise

​​​​​​​Meluselvitykset ja ohjeistukset

Kaupunkien melulinjaukset (pdf)
Sirpa Lappalainen, projektipäällikkö, WSP Finland Oy

Vantaan meluselvitysohje (pdf)
Ari Pietilä, ympäristösuunnittelija, Vantaan kaupunki

Raide-Jokerin-pikaraitiolinjan työmaanaikaiset melusuojaukset (pdf)
​​​​​​​Johannes Oksanen, nuorempi asiantuntija, Sitowise

​​​​​Melu ympäristölupamenettelyssä ja oikeustapauksia

Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset (pdf)
Kimmo Koistinen, ympäristöneuvos, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Immissiokielto ympäristölupaharkinnassa (pdf)
​​​​​​​Sofia Lakka, käräjänotaari, Etelä-Karjalan käräjäoikeus

 

 

Aikaisempien melupäivien materiaaleja:

 

 

.

 

Sisälletyt portletit

Alueellista tietoa


oikopolut
muualla verkossa
  • Melu (ymparisto.fi)