Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Kotoutumisentukena.fi - ingressi

Kotoutumisentukena.fi

Valtakunnallinen kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelu on hyödyllinen kaikille, jotka kohtaavat työssään tai vapaa-ajallaan vieraskielisiä. Myös maahanmuuttaneet itse pystyvät hyödyntämään palvelua etsimällä toimintaa, joka tukee omassa kotoutumisessa.

Matalan kynnyksen toiminta tukee tärkeällä tavalla kotoutumisessa ja täydentää viranomaisten tarjoamia kotoutumispalveluita. Matalan kynnyksen toimintaa ovat muun muassa kielikerhot ja -kurssit, vertaisryhmät, yksilöneuvonta ja liikuntaharrastukset.

Koska matalan kynnyksen toimintoja tarjoavat lukuisat eri toimijat muun muassa järjestöt, oppilaitokset ja kunnat, olemme kehittäneet kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun tuomaan toiminnot yhteen paikkaan. Palvelua ylläpidetään Uudenmaan ELY-keskuksessa. Kotoutumisentukena.fi:ssä voi hakea ja ilmoittaa kotoutumista tukevaa toimintaa ympäri Suomea.

Kotoutumisen toimijoiden yhteinen verkkopalvelu

Kotoutumisentukena.fi on tehty vieraskielisiä kohtaavien yhteiseksi verkkopalveluksi helpottamaan tiedon vaihtoa eri toimijoiden välillä. Ennen kaikkea palvelu on suunniteltu asiakasohjauksen työvälineeksi, jotta neuvontapalveluissa voidaan ohjata Suomeen muuttaneita matalan kynnyksen toimintaan mukaan. Palvelua käytetään muun muassa työllisyys- ja sosiaalipalveluissa.

Palvelu auttaa myös hahmottamaan paikallista, alueellista ja valtakunnallista matalan palveluiden tarjontaa, mikä helpottaa viranomaisia ja muita työntekijöitä, joiden tehtävänä on koordinoida ja verkottaa eri toimijoita. Lisäksi kun toimintaa järjestävät organisaatiot tietävät toistensa toiminnasta, päällekkäinen työ vähenee ja yhteistyön tekeminen on helpompaa.

Myös maahanmuuttaneet itse voivat hakea toimintaa palvelusta, jos he osaavat jonkin verran suomea tai ruotsia. Palvelu toimii tällä hetkellä suomen ja ruotsin kielillä.

Tapahtumat työntekijöiden ja vapaaehtoisten verkostoitumiseen ja osaamisen kehittämiseen

Matalan kynnyksen toiminnan lisäksi palvelu kokoaa yhteen paikkaan kotoutumisen parissa toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia. Tapahtumakalenterissa voi etsiä ja ilmoittaa tilaisuuksia, jotka vahvistavat työntekijöiden ja vapaaehtoisten osaamista kotoutumisen tukemisessa sekä auttavat verkostoitumisessa muiden toimijoiden kanssa.

Palvelun käyttöönottamiseksi annetaan tukea ja järjestetään koulutuksia.

 

Sisälletyt portletit

Alueellista tietoa


Päivitetty: 18.01.2024