Palkkaturva

Ajankohtaista:

Palkkaturva-asiat on keskitetty vuoden 2016 alusta Uudenmaan ELY-keskukseen. Keskittämisen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja lyhentää palkkaturva-asioiden käsittelyaikoja sekä parantaa palkkaturvamenettelyn toimivuutta.
Palkkaturva-asioiden käsittelyssä voi kuitenkin  tällä hetkellä olla hitautta eikä palkkaturvan asiakaspalvelu välttämättä voi antaa luotettavaa arviota palkkaturvahakemuksen käsittelyajasta. Syynä tähän ovat erityisesti vuonna 2015 ruuhkautuneiden hakemusten käsittely ja uusien tietojärjestelmien käyttöönotto. Pyrimme korjaamaan tilannetta ja tiedottamaan keskimääräisestä käsittelyajasta mahdollisimman pian.


Palkkaturvajärjestelmä

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. Palkkaturvana maksetaan työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia, joiden peruste ja määrä on saatu selvitettyä.

Palkkaturvaa haetaan lomakkeella, joita saa työ- ja elinkeinotoimistoista tai verkkopalveluista (kts. oikea palsta). Palkkaturvan hakijana voi olla työntekijä tai työntekijäjärjestö, jolle työntekijä on siirtänyt saatavansa perittäväksi. Jos työnantaja on konkurssissa, palkkaturvaa voi hakea asetuksella säädettävin edellytyksin myös työntekijöiden lukuun konkurssipesä.

Palkkaturvan enimmäismäärä yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella on 15 200 euroa. Työaikapankkisaataville on palkkaturvassa oma enimmäismäärä, joka on samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Palkkaturva maksetaan pankkitilille viikon kuluessa päätöksen antamisesta. Palkkaturvasta toimitetaan ennakkoperintälain mukainen ennakonpidätys sekä muut lakisääteiset maksut. Palkan ulosmittaus ja palkanmaksukielto ovat voimassa myös palkkaturvaa maksettaessa.

Palkkaturvana maksetut saatavat korkoineen peritään työnantajalta tai tämän konkurssipesältä takaisin valtiolle. Työttömyysvakuutusrahasto maksaa vuosittain jälkikäteen valtiolle palkkaturvana maksettujen määrien ja työnantajilta takaisin perittyjen pääomamäärien erotuksen. Tähän tarvittavat varat kerätään työttömyysvakuutusmaksuina työnantajilta.

Palkkaturva-asioita hoitaa valtakunnallisena tehtävänä Uudenmaan ELY-keskus. Palkkaturvahakemuksen voi kuitenkin jättää mihin tahansa ELY-keskukseen tai TE-toimistoon.

 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa