Kokemäenjoen nikkelipäästö

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtaalla tapahtui laiterikko viikonloppuna 5. - 6.7.2014. Sen seurauksena tehtaan jäähdytysveteen ja edelleen Kokemäenjokeen pääsi 30 tunnin aikana 66 tonnia nikkeliä sekä myös sulfaattia ja kobolttia.

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa laitoksen ympäristölupien valvonnasta ja ELY-keskus koordinoi päästöön liittyviä ympäristötutkimuksia, vaikutusten arviointia sekä eri viranomaisten ja asiantuntijalaitosten välistä yhteistoimintaa.

Porin kaupungin ympäristövirasto vastaa Harjavallan, Nakkilan, Ulvilan ja Porin terveydensuojeluviranomaisena Kokemäenjoen veden käyttökelpoisuuteen liittyvistä asioista ja on toiminut näissä asioissa yhteistyössä mm. Eviran kanssa.
Verkko-osoite: pori.fi/ymparistovirasto

Harjavallan, Nakkilan, Ulvilan ja Porin ympäristönsuojeluviranomaiset vastaavat alueillaan mm. ympäristönsuojelun valvonnasta. Verkko-osoiteet: harjavalta.fi, nakkila.fi ja ulvila.fi

Suomen ympäristökeskus antaa ELY-keskukselle virka-apua mm. ympäristönsuojelun erityisasiantuntemusta vaativissa asioissa ja vesistömallinnuksessa. Verkko-osoite: syke.fi

Kuuleminen vesistön merkittävän pilaantumisen ja luontovahingon korjaamismenettelyn johdosta

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n toiminnassa heinäkuussa 2014 Kokemäenjokeen tapahtuneen päästön vaikutusten johdosta on Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) käynnistänyt luontovahingon ja vesistön merkittävän pilaantumisen korjaamiseen tähtäävän menettelyn. Sen tavoitteena on palauttaa Kokemäenjoki vahinkoa edeltäneeseen tilaan (perustila). Menettelyssä sovelletaan eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annettua lakia (383/2009) ja ympäristönsuojelulakia (527/2014). Asiasta on kuulutettu 16.3.-29.4.2016.

Asiaan liittyvät asiakirjat (pdf)

  1. Kuulutus 16.3.2016
  2. Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n korjausehdotus ja kannanotto (25.2.2016)
  3. 5.-6.7.2014 tapahtuneen nikkelipäästön vaikutusten selvittäminen loppuraportti 2015 (KVVY ry 13.1.2016)
  4. Simpukkapopulaatioiden toipumis- ja lisääntymiskyky, ikärakenne vuonna 2015 Kokemäenjoessa Harjavallan nikkelipäästön jälkeen (Alleco raportti n:o 17/2015)            
  5. ELY-keskuksen muistiot luontovahingosta ja vesistön merkittävästä pilaantumisesta

ELY-keskus pyytää huomioimaan, että vesistön merkittävän pilaantumisen ja luontovahingon korjaamismenettelyn yhteydessä ei käsitellä päästöön liittyviä vahingonkorvauksia, kalataloudellisia korvauksia tai rikosoikeudellisia asioita.

Loppuraportit

Kuulutus ja päätös

Tiedotteet (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Seurannan tuloksia

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa lisätietoja antavat

  • Ympäristövastuulain mukainen korjaaminen: ylitarkastaja Anna Laiho 0295 022 889, yksikön päällikkö Lassi Liippo 0295 022 896
  • Luontovahinko ja simpukat: yksikön päällikkö Esko Gustafsson 0295 022 859
  • Kaloihin ja rapuihin liittyvät tutkimukset ja kalataloudellisten vahinkojen arviointi: kalastusbiologi Leena Rannikko 0295 022 649
  • Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n ympäristöluvan valvonta: ylitarkastaja Eljas Hietamäki 0295 022 866, ylitarkastaja Anna Laiho 0295 022 889

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa