Tietoa yrityksille koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa, päivitetty 16.9.2020 (Kaakkois-Suomi)

Koronavirusepidemian aiheuttamat valtion tukitoimet yrityksille, viljelijöille ja työnhakijoille

Hallitus pyrkii eri toimenpiteillä turvaamaan sen, että yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruskriisin jälkeen. Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut päivittyvän sivun, josta löytyy ajantasainen tieto kaikista valtion tukimuodoista yrityksille:  Koronavirus - toimintaohjeita yrityksille  

Kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 7.7.2020 lähtien

Tulossa on uusi kustannustuki kaikille yrityksille ja sen myötä ELY-keskuksen ja Business Finlandin kehittämisluonteiset tuet  päättyvät 8.6.2020.

Kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 7.7.2020 lähtien (Valtiokonttorin tiedote 26.6.2020)
Lue lisää: Kustannustuen lakiesitys eduskuntaan tällä viikolla (TEM:n tiedote 1.6.2020)   

Ravitsemisyritysten koronatuki avautunut 5.6.2020

Ravitsemisyritykset voivat saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Tuen ja hyvityksen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Ravintoloiden tuen mallissa on kaksi toisiaan täydentävää osaa. Toinen osa tukee yrityksiä työllistämisessä, ja toisella osalla hyvitetään toiminnan rajoituksia ja tuetaan yrityksiä joustamattomien kustannusten hoitamisessa. Tuen ja hyvityksen määrät ovat yrityskohtaisia. Ravitsemisliikkeiden koko ja liiketoiminnan laajuus alalla vaihtelevat paljon.

Yritysten, jotka saavat hyvitystä joukkomaksatuksella, ei tarvitse hakea sitä erikseen. Hyvityksen määrä lasketaan Verohallinnolta saatavien tietojen perusteella. KEHA-keskuksen sivuilta voi tarkistaa, kuuluuko yritys joukkomaksatuksen piiriin.

Ohjeet yrityksille KEHA-keskuksen verkkosivuilla  

ELY-keskusten koronarahoitus yrityksille (tilanneanalyysi ja kehittämisavustus) - haku on päättynyt 8.6.2020, maksatusta voi hakea edelleen

Avustuksen maksaminen

Avustuksesta maksetaan ennakkoa avustuspäätöksen yhteydessä enintään 70 %, mikäli hakija on hakemuksessa hakenut ennakkomaksua. Loppuerä avustuksesta haetaan maksuun erillisellä sähköisellä maksatushakemuksella rahoituspäätöksessä määritetyn ajan kuluessa. Maksatushakemus jätetään pelkästään sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa.

Tutustu maksatuksen muistilistaan ja maksatuksen hakuohjeisiin, ennen kuin aloitat maksatushakemuksen täyttämisen! Ennen maksatushakemuksen lähettämistä tarkista, että hakemuksessa ilmoittamasi tiedot ovat oikein! Hakemuksen lähettämisen jälkeen et pääse enää täydentämään hakemusta vaan hakemus voidaan palauttaa täydennettäväksi ainoastaan ELY-keskuksen kautta.

Tilanneanalyysiin myönnetyn avustuksen loppuerän maksatushakemuksen yhteydessä tulee selvittää tilanneanalyysin vaikutukset yrityksen toimintaan. Koska tilanneanalyysi perustuu laskennallisiin kustannuksiin, maksatushakemuksessa ei tarvitse esittää syntyneitä kustannuksia.

Kehittämistoimenpiteitä koskevan avustuksen loppuerää koskevassa maksatushakemuksessa tulee esittää kehittämishankkeessa syntyneet tosiasialliset kustannukset sekä selvittää kehittämishankkeessa tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutukset yrityksen toimintaan. Lisäksi kehittämistoimenpide -hankkeissa tulee maksatushakemukseen aina liittää ote projektikohtaisesta kirjanpidosta, josta selviää avustuksen piiriin esitettävät menot.

On huomattava, että sekä tilanneanalyysia että kehittämistoimenpiteitä koskevan loppuerän maksatuksen yhteydessä huomioidaan saatu ennakkomaksu.

HUOM! Maksatushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja niiden käsittelyaika riippuu saapuneiden maksatushakemusten määrästä.

Poikkeusrahoitus maaseudun yrityksille

Osa yllä mainituista tuista ei koske maaseudun ja kalatalouden yrityksiä ja sen vuoksi maa- ja metsätalousministeriö on laatinut tälle kohderyhmälle omat tukimuodot. Lue lisää: Maatilakytkentäiset ja maataloustuotteita jalostavat mikroyritykset, kalatalouden yritykset sekä maatalouden alkutuotanto kriisitukien piiriin

Lisätiedot maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon tuista: Ruokavirasto koronarahoitus

Lisätiedot kalatalouden väliaikaisista tuista: Kalatalouden kansalliset kriisituet

Lisätietoja:
Koronaviruksen vaikutuksia maaseudun tukiin Kaakkois-Suomi (päivitetty 2.7.)
Ruokaviraston kooste koronaviruksen vaikutuksista

Kehittämispalvelut kaikille yrittäjille

Yritysten käytettävissä ovat myös toiminnan arviointiin ja suunnitteluun ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut. Analyysi- ja Konsultointipalvelujen päivähinta on 30 euroa + alv. Lue lisää: Yritysten kehittamispalvelut 

Poikkeusrahoitus yksinyrittäjille

Rahoitusta haetaan YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta, lue lisää: Yksinyrittäjätuen hakeminen kuntakohtaisesti. Yksinyrittäjät voivat hakea väliaikaisesti myös työttömyysturvaa, lue lisää: TE-palvelut Yrittäjän työmarkkinatuki

Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkentanut yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta, lue lisää: Yksinyrittäjien koronatukeen täsmennyksiä

Lisätietoa

  • ELY-keskusten puhelinpalvelu puh. 0295 024 800
  • Sähköposti: poikkeusrahoitus.ely(at)ely-keskus.fi
  • Yritys-Suomen puhelinpalvelu (arkisin klo 9–16.15) puh. 0295 020 500
  • Talousapu-neuvontapalvelu (arkisin 9.00–16.00) puh. 0295 024 880 

ELY-keskuksen toiminta ja palvelujen tarjonta jatkuu mahdollisimman normaalina – poikkeusolot ovat päättyneet, mutta etätyötä suositellaan jatkamaan

Hallitus totesi 16.3.2020 tiedonannossaan Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Kaakkois-Suomen ELY-keskus noudattaa hallituksen linjauksia ja viranomaisten antamia ohjeita. Turvaamme asiakaspalvelun ja asiakkaiden turvallisen asioimisen kaikissa oloissa.  Julkaisimme tiedotteen asiasta 17.3.2020. Poikkeusolot Suomessa päättyivät 16.6.2020  Tiedote asiasta julkaistiin 7.7.2020. Etätyöhön määräämistä koskeva suositus päättyi 1.8.2020. Koronavirusepidemian  vuoksi etätyötä kuitenkin edelleen suositellaan jatkamaan, mikäli tehtävien hoito sen mahdollistaa. Yhteydenotot asiantuntijoihimme kannattaa jatkossakin tehdä joko puhelimitse tai sähköpostilla. Puhelinvaihteemme palvelee numerossa 0295 029 000. Salpakeskuksen aulapalvelu toimii osoitteessa Salpausselänkatu 22 arkipäivisin klo 8.00–16.15. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kirjaamon sähköposti on kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi.  

Koronaviruksen vaikutukset työllisyystilanteeseen  

Koronavirustilanne näkyy TE-toimistoihin saapuneissa yritysten yt-neuvotteluilmoituksissa sekä työttömiksi työnhakijoiksi lomautettuna tai muusta syystä ilmoittautuneiden määrissä. Luvut on kerätty TE-toimistoilta ja ne ovat suuntaa antavia, ja tilanteen kehitystä seurataan verkkosivulla: Koronaviruksen vaikutukset työllisyystilanteeseen.

Yrittäjän tulee ilmoittaa eteen tulevista lomautuksista ja yt-menettelyistä TE-palveluihin. Lue lisää Kaakkois-Suomen TE-palveluiden päivittyvästä uutisesta työnantajille ja yrittäjille.

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, johtaja Satu Mäkelä, elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue,
p. 0295 029 147, satu.m.makela@ely-keskus.fi

Kooste Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiedotteista, ohjeista ja uutisista

Ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset (ELY-keskus ja ministeriöt, Ruokavirasto ja Valtiokonttori):

Päivitetty