Yhteystiedot

Hanke on päättynyt

Projektia johti John Nurmisen Säätiö, ja yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Latvian valtiolliset ympäristöpalvelut sekä Latvian biokaasuyhdistys. Noin 75 % hankkeen rahoituksesta tuli EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa projektikoordinaattorina toimi Pekka Paavilainen

Pekka Paavilainen, projektikoordinaattori
Puh. +358 295 022 921, pekka.paavilainen (at) ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, PL 523, 20101 Turku

Leevi Ahonen, suunnittelija
Puh. +358 295 022 034, leevi.ahonen (at) ely-keskus.fi

Koko hankkeen englanninkieliset sivut: sustainablebiogas.eu/

hankkeen logot

Contact information

Pekka Paavilainen, coordinator
Tel. +358 295 022 921, pekka.paavilainen (at) ely-keskus.fi

Address: ELY-centre for Southwestern Finland, Itsenäisyydenaukio 2, PL 523, 20101 Turku

Leevi Ahonen, designer 
Tel. +358 295 022 034, leevi.ahonen (at) ely-keskus.fi

More about the whole project: sustainablebiogas.eu

 

Päivitetty: 06.02.2023