Navigointivalikko

Kestävää ravinteiden käsittelyä biokaasuntuotannossa

maisema jossa vettä ja kumpuilevaa maastoa

Sustainable biogas -hanke - Kestävää biokaasuntuotantoa

Sustainable biogas -hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta ja vähentää biokaasuntuotantoon liittyviä ravinnepäästöjä ottaen huomioon raaka-aineet, polttoaineen tuotannon ja ravinnepitoisten lopputuotteiden kierrätyksen.

Toimenpiteitä toteutetaan kolmella alueella: Varsinais-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Zemgalen alueella Latviassa. Kaikilla kolmella alueella on biokaasuntuotannon lisäksi ylitarjontaa orgaanisista ravinteista muun muassa intensiivisen eläintuotannon vuoksi, samalla kun peltojen ravinnepitoisuudet ovat korkealla tasolla. Tämä lisää ravinnepäästöjen riskiä vesistöihin.

Hankkeen tuloksena syntyy viranomaisille, biokaasulaitoksille, viljelijöille ja muille tahoille suunnattuja ohjeita mädätteiden ja rejektivesien käsittelyyn sekä kolme alueellista suunnitelmaa, joilla pyritään parantamaan Varsinais-Suomen, Zemgalen ja Ahvenanmaan ravinnetasapainoa. Lisäksi hankkeessa rakennetaan latvialaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden voimin kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmää Latviaan ja kehitetään edelleen Suomessa jo olemassa olevaa laatujärjestelmää. Hankkeessa laaditaan myös suunnitelmat jätevesilietteen ja siitä tuotettujen mädätteiden käyttömahdollisuuksista tulevaisuudessa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa hankkeen toimista Lounais-Suomessa.Hankkeen päätoteuttaja on John Nurmisen Säätiö, joka vastaa Ahvenanmaalla toteuttettavista toimista. Muita yhteistyökumppaneita sekä Suomessa että Latviassa ovat  Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n, Latvian valtiollisten ympäristöpalvelujen sekä Latvian biokaasuyhdistyksen kanssa. EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma rahoittaa hanketta yhteensä 1.06 miljoonalla eurolla.

hankkeen logot

Sustainable nutrient management in biogas production

Sustainable Biogas project

The Sustainable biogas project aims to promote the sustainability of biogas from the water protection point of view. The Sustainable Biogas project will work together with the biogas sector and various stakeholders to create methods that improve the way nutrient flows are controlled.

The project will reduce nutrient discharges from biogas production to watercourses by increasing awareness of the nutrient flows in biogas production, and by creating new tools and procedures that improve nutrient flow management for the use of biogas plants and the authorities. Project results can be utilised e.g. in the planning phase and when environmental permits for biogas plants are awarded. Moreover, the project will promote the sustainable and safe utilisation of nutrient-rich digestates, created in biogas production, as recycled fertilizers.

Measures will be implemented in three areas: Southwest Finland, the Zemgale region in Latvia, and in Åland. All three regions have a nutrient surplus, due e.g. to intensive livestock production; at the same time, nutrient levels on cultivated fields are high, further increasing the risk of nutrient runoff to watercourses. The project receives in total 1.06 million euros in funding from the EU Interreg Central Baltic programme.

The ELY Centre for Southwest Finland will implement the Sustainable Biogas project in cooperation with the John Nurminen Foundation, the Finnish Biocycle and Biogas Association, Latvian State Environmental Services, and the Latvian Biogas Association.