Navigointivalikko

Kestävää ravinteiden käsittelyä biokaasuntuotannossa

maisema jossa vettä ja kumpuilevaa maastoa

Sustainable biogas -hanke - Kestävää biokaasuntuotantoa

Hanke on päättynyt

Sustainable biogas -hanke päättyi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen osalta vuoden 2022 elokuun lopussa. Hankkeen tavoitteena oli edistää biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta ja vähentää biokaasuntuotantoon liittyviä ravinnepäästöjä ottaen huomioon raaka-aineet, polttoaineen tuotannon ja ravinnepitoisten lopputuotteiden kierrätyksen.

Toimenpiteitä toteutettiin kolmella alueella: Varsinais-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Zemgalen alueella Latviassa. Kaikilla kolmella alueella on biokaasuntuotannon lisäksi ylitarjontaa orgaanisista ravinteista muun muassa intensiivisen eläintuotannon vuoksi, samalla kun peltojen ravinnepitoisuudet ovat korkealla tasolla. Tämä lisää ravinnepäästöjen riskiä vesistöihin.

Hankkeen tuloksena syntyi viranomaisille, biokaasulaitoksille, viljelijöille ja muille tahoille suunnattuja ohjeita mädätteiden ja rejektivesien käsittelyyn sekä kolme alueellista suunnitelmaa, joilla pyritään parantamaan Varsinais-Suomen, Zemgalen ja Ahvenanmaan ravinnetasapainoa. Lisäksi hankkeessa laadittiin latvialaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden voimin kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmää Latviaan ja kehitettiin edelleen Suomessa jo olemassa olevaa laatujärjestelmää. Hankkeessa laadittiin myös suunnitelmat jätevesilietteen ja siitä tuotettujen mädätteiden käyttömahdollisuuksista tulevaisuudessa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastasi hankkeen toimista Lounais-Suomessa. Hankkeen päätoteuttajana toimi John Nurmisen Säätiö, joka vastasi Ahvenanmaalla toteutettavista toimista. Muita yhteistyökumppaneita sekä Suomessa että Latviassa olivat Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n, Latvian valtiollinen ympäristöpalvelut sekä Latvian biokaasuyhdistys. Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 1,4 miljoonaa euroa, josta EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma rahoitti noin 75 %.

hankkeen logot

Sustainable nutrient management in biogas production

Sustainable Biogas project

The Sustainable Biogas project has ended at the autumn of 2022. The aim of the project was to promote the sustainability of biogas from the water protection point of view. The Sustainable Biogas project worked together with the biogas sector and various stakeholders to create methods that improve the way nutrient flows are controlled.

The project tried to reduce nutrient discharges from biogas production to watercourses by increasing awareness of the nutrient flows in biogas production, and by creating new tools and procedures that improve nutrient flow management for the use of biogas plants and the authorities. Project results can be utilised e.g. in the planning phase and when environmental permits for biogas plants are awarded. Moreover, the project promoted the sustainable and safe utilisation of nutrient-rich digestates, created in biogas production, as recycled fertilizers.

Measures were implemented in three areas: Southwest Finland, the Zemgale region in Latvia, and in Åland. All three regions have a nutrient surplus, due e.g. to intensive livestock production; at the same time, nutrient levels on cultivated fields are high, further increasing the risk of nutrient runoff to watercourses.

The ELY Centre for Southwest Finland implemented the Sustainable Biogas project in cooperation with the John Nurminen Foundation, the Finnish Biocycle and Biogas Association, Latvian State Environmental Services, and the Latvian Biogas Association. Total budget of the project was around 1,4 million euros, and of that the EU Interreg Central Baltic programme funded around 75 %.

Päivitetty: 06.02.2023