Uudenmaan ELY-keskuksen maaseutuelinkeinopalvelut

In English: Rural business services at the ELY Centre for Uusimaa

Tässä lyhyesti Uudenmaan ELY-keskuksen maaseutuelinkeinopalveluista. Tarkemmin eri palveluistamme voit lukea nettisivuiltamme https://www.ely-keskus.fi/maaseutuelinkeinot.

Tilaamalla maaseutuohjelman uutiskirjeen saat tietoa ajankohtaisista tukiasioista ja maksatuksesta liittyen maatilainvestointeihin, nuoren viljelijän aloitustukeen ja maaseudun yritystukeen. Lisäksi uutiskirjeessä on juttuja maaseutuohjelman kautta rahoitetuista hankkeista.

Maatalouden investointituki                        

Investointitukea voidaan myöntää maatalousyrittäjille tuotannon tehokkuuden ja laadun kehittämiseen, esimerkiksi tuotantoeläinrakennuksiin, kasvihuoneisiin, kuivaamoihin, salaojitukseen tai energiatuotantoon. Tukea voi hakea viljelijä tai yksityisoikeudellinen yhteisö tai maatalousyrittäjien yhteenliittymä. Se myönnetään prosentuaalisena osuutena tuettavan toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista. Tuki voidaan myöntää avustuksena, korkotukena, valtiontakauksena tai näiden yhdistelmänä.

 • Tony Lassas, 0295 021 091
 • Juha-Pekka Nikkola, 0295 021 115

Nuoren viljelijän aloitustuki                     

Nuoren viljelijän aloitustuki voidaan myöntää hakijalle, joka aloittaa tilanpidon ensimmäistä kertaa ja on hakemuksen vireille tullessa alle 41-vuotias tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle, joka elinkeinonaan ryhtyy harjoittamaan maataloutta. Nuorten viljelijöiden aloitustukea voi hakea jatkuvasti.

 • Tony Lassas, 0295 021 091
 • Juha-Pekka Nikkola, 0295 021 115

​​​​​Yritystoiminnan tuet                                       

Maaseutuohjelmasta tuetaan maaseudun yritystoiminnan monipuolistamiseksi maatilojen lisäksi muita maaseudulla sijaitsevia sekä aloittavia että jo olemassa olevia yrityksiä. Maatiloille tuki soveltuu, kun ne laajentavat toimintaansa maa- ja metsätalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että yritystoiminnalla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Avustusta on mahdollista saada investointeihin sekä uuden liiketoiminnan käynnistämisessä syntyviin kuluihin yrityksenä perustamisavustuksena, lähinnä asiantuntija- tai neuvontapalveluihin.

 • Tony Lassas, 0295 021 091
 • Juha-Pekka Nikkola, 0295 021 115
 • Siina Viskari, 0295 021 17

Maaseudun rakentamishankkeet

Neuvonta liittyen maatalouden, yritystoiminnan ja kehittämishankkeiden rakennusinvestointeihin.

 • Markku Kuusinen, 0295 021 087

Maaseudun hanketuet                                   

Hanketukien kautta on mahdollista saada rahoitusta maaseudun elinkeinoelämän ja tuotantomahdollisuuksien kehittämiseen ja ympäristötyöhön, esimerkiksi toimijoiden koulutuksen ja yhteistyön edistämisen avulla.

 • Juha Mäkinen, 0295 021 110
 • Maria Konsin-Palva, 0295 021 081

Sähköinen hakeminen

Maatilainvestointi-, nuoren viljelijän aloitustuki- ja maaseudun yritystukihakemukset voidaan jättää  sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. Hyrrä-palvelussa on helppo tehdä hakemus, seurata asian käsittelyä ja selata omia hakemustietoja.

Lue lisää näistä linkeistä:

Ympäristösopimukset

Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden hoitosopimus

Sopimukselle soveltuvia alueita ovat perinnebiotoopit, luonnonlaitumet sekä luontoarvoiltaan monimuotoiset tai maisemaltaan merkittävät pellon ja metsän, pellon ja tien tai pellon ja vesistön väliset reuna-alueet sekä peltojen metsäsaarekkeet.  Sopimusalueet ovat aina pellon ulkopuolisia alueita. Sopimuksen voi tehdä aktiiviviljelijä tai yhdistys. Tuki haetaan lomakkeella 253.

Kosteikon hoitosopimus

Sopimusta voi hakea kosteikon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun uoman alle jääneestä ja hoidettavasta maa-alasta sekä hoidon kannalta riittävistä reuna-alueista. Sopimuksen voi tehdä aktiiviviljelijä, yhdistys tai vesioikeudellinen yhteisö. Tuki haetaan lomakkeella 262.

Alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimus

Korvausta voi saada alkuperäisrotuisista eläimistä, jotka ovat maatilan hallinnassa. Eläinten on oltava puhdasrotuisia ja eläimiä on käytettävä rodun lisäämiseen. Tuki haetaan lomakkeella 218.

Huom! Tukienhaku päätetään hakuasetuksella vuosittain. Vuonna 2022 ei tehdä uusia alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimuksia.

Alkuperäiskasvien ylläpitosopimus

Alkuperäiskasvien ylläpitosopimus turvaa vanhojen lajikkeiden säilymisen. Voit saada korvausta alkuperäiskasvien ylläpidosta, jos sitoudut sitä koskevaan sopimukseen. Alkuperäiskasvi on maatiaislajike tai vanha kauppalajike tai edustaa vanhan kauppalajikkeen muuntunutta kantaa. Alkuperäiskasveja on: nurmi- ja rehukasveissa, viljoissa, vihanneksissa, juurikkaissa, siemenperunoissa ja öljy- ja kuitukasveissa. Tuki haetaan lomakkeella 214.

 • Esme Manns, 0295 021 101

Luomutuotanto

Luonnonmukaisen tuotannon korvausta voi hakea kasvi- tai eläintilalle sekä avomaan vihannesten viljelyalalle. Luomusitoumus haetaan lomakkeella 215.

 • Esme Manns, 0295 021 101

Neuvontakorvaus                                             

Neuvontaa voidaan tehdä kaikille suoria tukia tai maaseutuohjelman tukia hakeneille (viljelijät ja yhdistykset). Neuvontajärjestelmään valitut neuvojat hakevat neuvontakorvauksen työstään ELY-keskuksesta.

 • Hanna Karnijoki, 0295 021 067
 • Esme Manns, 0295 021 101

Ei-tuotannolliset investoinnit

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta voi hakea kosteikkojen perustamiseen (aktiiviviljelijät, rekisteröidyt yhdistykset, vesioikeudelliset yhteisöt). Korvausta kosteikkojen perustamiseen haetaan lomakkeella 195. Kosteikon perustamistuki voidaan hakea myös HYRRÄ-palvelun kautta

Huom! Tukienhaku päätetään hakuasetuksella vuosittain.

 • Esme Manns, 0295 021 101

Uudenmaan ELY -keskuksen myöntämien tukien maksut

 • Leena Pesonen, 0295 021 216
 • Taina Rönnblad, 0295 016 264
 • Eeva Hammar, 029 502 1071
 • Exell Katariina, 0295 021 330

maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi

Maatalouden tukiin liittyvät yhteydenotot

Viljelijätukineuvonta (suomi/ruotsi), luomusitoumukset, ympäristösopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit

 • Esme Manns, 0295 021 101
 • Tobias Bruce, 050 396 3464 (päävastuu luomuvalvonta)

Tukioikeuksiin liittyvät asiat

 • Hanna Karnijoki, 0295 021 067

Perustuki, viherryttäminen ja nuoren viljelijän tuki

 • Hanna Karnijoki, 0295 021 067
 • Vesa Kaasalainen, 0295 021 063

Täydentävät ehdot

 • Hanna Karnijoki, 0295 021 067
 • Cecilia Lindholm, 0295 021 18

Nitraattiasetukseen liittyvät tulkinnat

 • Johan Sundberg, 0295 021 463

Maataloustukien valvonta

Valvontapäällikkö

 • Maria Saarimaa-Ylitalo, 0295 020 915

Kotieläintukien valvonta

 • Henrika Taimiaho, 0295 021 192

Siemen-, rehu- ja peltovalvonta

 • Vesa Kaasalainen, 0295 021 063

Talviaikaiset valvonnat, hukkakauravalvonta, peltovalvonta

 • Lauri Piltonen, 0295 020 113

Peltolohkorekisteri ja peltovalvonta

 • Juho Uusisalmi, 0295 021 170

Ruotsinkieliset peltovalvonnat ja talviaikaiset valvonnat

 • Andreas Wiksten, 0295 021 974
 • Cecilia Aven, 0295 021 162

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

 • postiosoite: PL 36, 00521 HELSINKI
 • Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B (5. kerros).
 • Faksi: 09 61500 829
 • Sähköposti: ​​​​​kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi