Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

Uutisia -Ympäristö

null Saimaan järvilohen pelastamiseen lisääntymisalueita, vaellusväyliä ja resursseja

Saimaan järvilohen pelastamiseen lisääntymisalueita, vaellusväyliä ja resursseja

Järvilohen pelastamista seurataan ensimmäistä kertaa tulosmittareilla. Tulosmittareiden perusteella ollaan lajin häviämisen kynnyksellä, mikäli järvilohen hoitokohteissa ja säilytysviljelyssä sekä resursseissa ei tapahdu nopeita muutoksia. Kannanhoidollisten poikasten elossa säilyminen tulee kohentua Saimaalla ja Pielisellä, sillä nykyään poikasista noin 99,8 % ei selviä järvivaelluksesta takaisin.

Tulosmittaristo on tarpeen kokonaiskuvan luomiseksi järvilohen tilanteesta. Tulosmittareilla voidaan viestiä toimenpiteiden onnistumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Mittarit kuvaavat lajin säilyttämisen ja luonnonlisääntymisen kehittymistä.

Seurattavat mittarit ovat 1) kannanhoidollisten, rasvaevällisten istukkaiden määrä Pielisjoella ja Lieksanjoella, 2) emokalojen määrä Pielisjoella ja Lieksanjoella, 3) järvilohen käytettävissä olevat poikastuotantoalueet ja 4) keskimääräinen poikastiheys poikastuotantoalueilla. Maaliskuussa saatiin valmiiksi kaksi ensimmäistä mittaria ja kaksi muuta otetaan käyttöön kevään aikana. Lisäksi seurataan vesihomeen haittojen torjuntaan ja tutkimukseen liittyviä hankkeita.

Lue lisää:

Saimaan järvilohen pelastamiseen lisääntymisalueita, vaellusväyliä ja resursseja (ELY-keskuksen tiedote 17.3.2023, sttinfo.fi)

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 9-15

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Lupaneuvontaa uusiutuvan energian tuotantoa suunnitteleville

0295 020 920

ma–pe klo 9–16

Lue lisää neuvonnasta

Oikopolut
Muualla verkossa