Oikopolut

YLVA

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosa

Toiminnanharjoittajien sähköinen raportointi

Toiminnanharjoittajien sähköinen raportointi

Toiminnanharjoittajien on raportoitava määräajoin laitoksen päästöistä ja toiminnasta. Jos toiminnassa tapahtuu häiriö tai poikkeuksellinen tilanne ja päästöraja-arvot ylittyvät niin, että tilanteesta aiheutuu välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa, toiminnanharjoittajalla on velvollisuus ilmoittaa valvontaviranomaiselle tilanteesta välittömästi.

Ympäristöluvan- ja ilmoituksenvaraisten sekä rekisteröitävien toimintojen raportit toimitetaan sähköisesti YLVA-tietojärjestelmään Aluehallinnon asiointipalvelussa:

Aluehallinnon asiointipalvelu (sahkoinenasiointi.ahtp.fi)

YLVA-järjestelmän suojaustaso ja muut ominaisuudet eivät mahdollista salassa pidettävän tiedon hallintaa. Salassa pidettävät tiedot toimitetaan viranomaiselle muuta kautta. Toiminnan päästö- ja tarkkailutiedot sekä ympäristön laatutiedot eivät ole salassa pidettäviä tietoja Ympäristönsuojelulaki (527/2014) (finlex.fi).

Suosittelemme Google Chrome -, Microsoft Edge - tai Mozilla Firefox -selaimen käyttämistä. Palvelu ei ole kaikilta osin mobiiliyhteensopiva.

Yhden liitetiedoston maksimikoko on 50 megatavua. Liitetiedoston nimen maksimipituus on 100 merkkiä. Sallittuja tiedostomuotoja ovat: .xls, .xlsx, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .jpg, .jpeg, .pdf, .png, .gif, .txt. Tiedostoille suoritetaan virustarkistus.

Aluehallinnon asiointipalvelun tekninen tuki:

[email protected]

Ohjeita YLVA-raportointilomakkeiden käyttöön toiminnanharjoittajille

Ohjeet sähköisten raportointilomakkeiden käyttöön löytyvät Ohjeet toiminnanharjoittajille -sivulta. Sivulle on koottu ohjeita toiminnanharjoittajille ympäristönsuojelulain ja merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten toimintojen raportoimista varten. 

Lisätietoja ohjeista:

[email protected]

Päivitetty: 14.02.2024