YLVA

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosa

Ympäristönsuojelun raportointipalvelu

Ympäristönsuojelulain nojalla luvan- ja ilmoituksenvaraisten sekä rekisteröitävien toimintojen määräaikaisraportit toimitetaan YLVA-tietojärjestelmään aluehallinnon asiointipalvelussa. Järjestelmään tallennetaan sekä kuntien että ELY-keskusten valvomien laitosten tiedot. Jos jätteen kuljettajalta tai välittäjältä edellytetään raportointia, myös niiden tiedot tallennetaan YLVA-tietojärjestelmään.

Sähköisellä asioinnilla helpotetaan ja sujuvoitetaan käyttö- ja päästötarkkailua koskevien tietojen toimittamista. Aluehallinnon asiointipalvelussa asiakas voi luoda määrämuotoisilla lomakkeilla ja liitteillä valvontaviranomaiselle sähköisen raportin, joka vastaa ympäristöluvan, ilmoitusta koskevan päätöksen tai rekisteröintiä koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia. 

Näille sivuille on koottu ohjeita toiminnanharjoittajille ja kuntakäyttäjille sähköisen asioinnin tueksi: 

Rekisteriseloste (pdf)

YLVA-tietojärjestelmän asiakastuki: [email protected]

Ajankohtaista

Tiedote Y-alustan asiointipostilaatikon perustamisesta

Koko Y-alustalle on luotu yhteinen asiointipostilaatikko – huomioi tämä tukipyyntöä lähetettäessä. Asiointipostilaatikko on luotu muiden palvelukokonaisuuksien kuin YLVAn tukipyyntöjen käsittelyä varten. YLVAn asiointipostilaatikkoon kuulumattomat tukipyynnöt tullaan jatkossa ohjaamaan Y-alustan omaan asiointipostilaatikkoon, jossa niiden käsittely aloitetaan. YLVAn asiointipostilaatikkoon tulee jatkossa lähettää vain YLVAa koskevat tukipyynnöt.

Kuntakäyttäjä: Y-alustan sisäänkirjautuminen muuttui 4.9.

Y-alustan sisäänkirjautuminen muuttui 4.9. tuotantopäivityksen yhteydessä. Y-alusta on ympäristönsuojelun yhteinen alusta, jonka osana YLVA-tietojärjestelmä toimii. Kuntakäyttäjät kirjautuvat toistaiseksi ”Y-alusta Virtu”-painikkeen kautta. Lue huolella Y-alustan kuvallinen kirjautumisohje.

Päivitetty: 26.09.2023