YLVA

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosa

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus sataman jätehuoltosuunnitelmasta - Ohje kunnan viranhaltijoille

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus sataman jätehuoltosuunnitelmasta - Ohje kunnan viranhaltijoille

Kuvallinen ohje MYSL-ilmoituksen käsittelyyn (pdf)

Yleistä

Toiminnanharjoittaja täyttää ilmoituksen sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa (sahkoinenasiointi.ahtp.fi). Sataman jätehuoltosuunnitelmia koskevia ilmoituksia käsittelevät sekä kuntien että ELY-keskusten ympäristönsuojeluviranomaiset. Kunnille osoitetut ilmoitukset ohjataan Aluehallinnon asiointipalvelusta suoraan kunnan kirjaamoon. Kunnan viranhaltijan tulee ladata rekisteröinti-ilmoituksen asiakirjat asiointipalvelusta tulleen sähköpostilinkin kautta. Asiakirjat tulee ladata seitsemän päivän kuluessa sähköpostin saapumisesta. Asiakirjojen lataamisen jälkeen toiminnanharjoittajalle näkyy asiointipalvelussa tieto siitä, että viranomainen on ladannut asiakirjat ja ottanut ilmoituksen käsittelyyn. Kunnan viranomainen tallentaa asiakirjat omaan asianhallintajärjestelmäänsä ja perustaa kohteen YLVA-rekisteriin. Kunnan viranhaltija ei voi tehdä täydennyspyyntöjä toiminnanharjoittajalle YLVAn kautta. Täydennyspyynnöt tulee lähettää sähköpostitse suoraan toiminnanharjoittajalle.

Viranomaisen toimivallasta säädetään Merenkulun ympäristönsuojelulaissa, 9 luku 6 § (finlex.fi). Ilmoitus voi koskea yhtä tai useampaa satamaa. Samalla ilmoituksella ei kuitenkaan voi tehdä ilmoitusta sekä kunnalle että ELY-keskukselle. Sataman jätehuoltosuunnitelma on päivitettävä viiden vuoden välein. Ilmoituksen päivitystä varten toiminnanharjoittajan on mahdollista hakea järjestelmästä pohjatiedoksi edellinen ilmoitus.

Asiointijärjestelmästä kunnan kirjaamoon lähetettävän sähköpostiviestin sisältö

Otsikko:

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus sataman jätehuoltosuunnitelmasta

Viesti:

Aluehallinnon asiointipalveluun on tehty ilmoitus sataman jätehuoltosuunnitelmasta

  • Sataman 1 nimi
  • Sataman 2 nimi
  • Sataman n nimi
  • jne

Ilmoituksen on laatinut: Etunimi Sukunimi

Ilmoitus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat ladattavissa osoitteessa xxx (linkki).

MYSL-kohteen perustaminen YLVAan

Aloita kohteen perustaminen valitsemalla Uusi kohde yläpalkin Kohteet-välilehdeltä.

Valitse vetovalikosta kohteen luvanvaraisuusperusteeksi “YSL ja MYSL toiminta”. 

Täytä sen jälkeen Y-tunnustiedot ja sijaintikunta, jolloin hakupainike aktivoituu. Hae-painiketta painamalla voit hakea Y-tunnukselle tallennetut tiedot YTJstä ja pääset täyttämään loput perustiedot uudelle kohteelle. Asiakastiedot ja Kohdetiedot täytettyäsi voit luoda kohteen YLVAan.

Vie kohteen lupatietoihin merkintä ilmoituksesta ja täytä muut puuttuvat tiedot.

Huomioi, että MYSL-kohteille ei tallenneta kansallista luvanvaraisuustietoa. Ohjeet tämän osalta päivittyvät lähiaikoina.

Päivitetty: 08.03.2024