Oikopolut

YLVA

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosa

Muualla verkossa

Ohjeita sähköisten raportointilomakkeiden käyttöön toiminnanharjoittajille

Tälle sivulle on koottu ohjeita toiminnanharjoittajille ympäristönsuojelulain ja merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten toimintojen raportoimista varten. YSL:n mukaisten toimintojen ohjeet tilataan sähköpostiin tilauslinkin kautta. MYSL:n mukaisten toimintojen ohjeet voit lukea suoraan haitarivalikosta, avata kuvalliset ohjeet suoraan uuteen ikkunaan tai katsoa ohjeet videoiden muodossa.

Sähköisten raportointilomakkeiden käyttöohjeet, haitarilista

Sähköisten raportointilomakkeiden käyttöohjeet

 • Raportointilomakkeiden tilattavat käyttöohjeet

   

  Yllä olevat ohjeet on päivitetty seuraavasti:

  • Eläinsuojien ohjeet (vuosiraportointi) 22.1.2024, ruotsinkieliset 22.1.2024
  • Turvetuottajien ohjeet 15.1.2024, ruotsinkieliset 15.1.2024
  • Jätelomakkeiden täyttöohjeet (kaikki toiminnanharjoittajat) 27.2.2024
   • Liite 1 Hyödyntämis R-koodit esimerkit 20.11.2023
   • Liite 4 YLVA tuotantolomakkeen valinnat 25.1.2024 (uusi)
  • Turkistarhojen ohjeet 22.2.2023, ruotsinkieliset 5.2.2024
  • Kalankasvattajien ohjeet 10.4.2024
  • Jätevedenpuhdistamoiden ohjeet 9.4.2024
  • Ammattimaisten jätteenkäsittelijöiden ohjeet (jätteenkäsittelijät) 28.2.2024 (luonnos)
   • Liite 1_Jätelaitosten esimerkit_Biokaasulaitos 12.12.2023
   • Liite 5 Siirtokuormattavien jätteiden toimintatiedot_lomake 19.1.2024

   

  Jätelaitosten vanhentuneet esimerkit (lajitteluhalli, romuliike ja siirtokuormausasema) on poistettu. Päivitetyt ohjeet laaditaan vuoden 2024 aikana.

 • Merenkulun ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus sataman jätehuoltosuunnitelmasta

  Alla on ohjeistettu merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen tekeminen sataman jätehuoltosuunnitelmasta. Voit tutustua ohjeisiin teksti- ja videomuodossa. Video-ohjeisiin saat kytkettyä suomen- ja ruotsinkieliset tekstitykset videon asetuksista (Asetukset -> Tekstitykset -> Suomi/Ruotsi). Videoiden tarkastelu vaatii evästetietojen hyväksymisen. Vaihtoehtoisesti voit katsoa ohjevideot Youtube-linkkien kautta. Linkit avautuvat uuteen ikkunaan.

  Kuvallinen ohje MYSL ilmoituksen tekemiseen (pdf)

  Asioinnin aloitus

  Ilmoitus tehdään Aluehallinnon sähköisen asiointipalvelun (sahkoinenasiointi.ahtp.fi) kautta. Asiointi löytyy Palvelut-välilehdeltä ”Ympäristöasioiden rekisteröinti- ja ilmoituspalvelu” haitarivalikosta. Asioinniksi valitaan ”Merenkulun ympäristönsuojelunlain mukainen ilmoitus sataman jätehuoltosuunnitelmasta”.

  Palveluvalikossa ohjeistetaan Suomi.fi-valtuuksista sekä ilmoituksen käsittelystä perittävästä maksusta. Ilmoituksen tekijälle on asetettava asiointivaltuudet Suomi.fi-valtuuspalvelussa. Suomi.fi-valtuuksien ohje avautuu ruudun oikeaan reunaan painamalla kohdasta ”ohje”. Ohjeessa kerrotaan asiointiin vaadittu valtuus, joka on ”Viranomaisasiointi / Lupa- ja valvontakokonaisuuksissa asiointi”. Lue lisätietoa valtuuksista Suomi.fi-valtuusrekisteristä (suomi.fi/valtuudet). Palveluvalikossa on lisäksi linkki Merenkulun ympäristönsuojelulakiin MYSL 9 luku 6 § (finlex.fi).

  Valitsemalla asioinnin pääset Aluehallinnon asiointipalvelun tunnistautumispalveluun, johon tunnistaudutaan vahvasti Suomi.fi-tunnistautumisella. Tunnistautumisen jälkeen pääset aloittamaan asioinnin. Voit tarkastella voimassa olevia Suomi.fi-valtuuksia sivun oikeasta yläreunasta kohdasta ”Omat tiedot”. Asiointivaltuuksien listasta tulee löytyä ”Lupa- ja valvontakokonaisuuksissa asiointi”-oikeus.

  Asioinnin voit tehdä suomeksi ja ruotsiksi. Asioinnin nimi on pakollinen tieto ja järjestelmä täyttää sen valmiiksi. Toiminnanharjoittaja voi tarvittaessa lisätä asioinnin nimeen tekstiä.

  Sataman jätehuoltosuunnitelmia koskevia ilmoituksia käsittelevät sekä kuntien että ELY-keskusten ympäristönsuojeluviranomaiset. Järjestelmä kysyy, tehdäänkö ilmoitus kunnalle vai valtiolle. Kysymysmerkin takaa avautuu ohjeteksti valvovan viranomaisen valintaan liittyen. Viranomaisen toimivallasta säädetään Merenkulun ympäristönsuojelulaissa, 9 luku 6 § (finlex.fi). Valittaessa ”Valtio” tulee valita ELY-keskus, jolle ilmoitus halutaan osoittaa. Valittaessa ”Kunta”, tulee valita kunta, jolle ilmoitus halutaan osoittaa.

  Painaessasi ”Aloita”-painiketta ohjaa järjestelmä sinut asioinnin etusivulle. Etusivulla on erilaisia välilehtiä sekä ”Poista asiointi”-painike, jolla aloitettu asiointi voidaan poistaa. "Lisää satama"-painike lisää ilmoitukselle sataman. Samalla kertaa on mahdollista lähettää useamman sataman tiedot, jos käyttäjällä on valtuuksia tehdä ilmoituksia useammalle satamalle. Samalla ilmoituksella ei kuitenkaan voi tehdä ilmoitusta sekä kunnalle että ELY-keskukselle.

  "Lisää satama"-painiketta painamalla avautuu ohjeteksti, jossa kerrotaan, että käyttäjä voi tehdä ilmoituksen vain satamalle, johon hänellä on asiointivaltuudet ja joka on asioinnin aloitushetkellä valitun valvontaviranomaisen valvonnassa. Alavalikkoon listautuu kohde/kohteet, joista tulee valita satama, jolle ilmoitus halutaan tehdä. Haluttu satama lisätään painamalla ”Lisää”-painiketta. Sataman lisäämiseen jälkeen järjestelmä ohjaa käyttäjän suoraan lomakkeelle.

  Ohjevideo asioinnin aloitukseen (youtube.com)

  Sataman perustiedot

  Asioinnin ”Sataman perustiedot”-välilehdellä voit täyttää sataman perustiedot. Järjestelmä hakee automaattisesti sataman perustiedot Y-tunnuksen perusteella YTJ:stä. Tietoja pystyy korjaamaan, jos lomakkeelle on täyttynyt vääriä tietoja.

  Seuraavassa kohdassa valitaan sataman tyyppi. Sataman tyyppi riippuu valitusta valvontaviranomaisesta. ELY-keskuksille ja kunnille listautuu erilaiset satamatyypit.

  Lomakkeelle täytetään myös sataman yhteyshenkilöt. Lomakkeella on ensisijainen yhteyshenkilö, jonka yhteystiedot tulee täyttää. Lisäksi on mahdollista lisätä muita yhteyshenkilöitä sekä heidän yhteystietojaan.

  Lomakkeen lopussa pääset täyttämään laskutustiedot. Laskutustavaksi voidaan valita verkkolasku tai laskutusosoite. Paina lopuksi ”Tallenna luonnos”-painiketta, jotta tiedot tallentuvat järjestelmään.

  Ohjevideo sataman perustietojen täyttämiseen (youtube.com)

  Sataman sijainti

  Asioinnin ”Sijainti”-välilehdellä voit merkitä sataman sijainnin. Sivun yläreunassa on infolaatikko, jossa ohjeistetaan sataman sijainnin merkitseminen.

  Sataman sijainti piirretään karttaan aluemaisena. Piirtäminen päätetään tuplaklikkauksella, jonka jälkeen sataman koordinaattitiedot ilmestyvät kartan oikeaan reunaan. Sataman sijaintia pystyy muokata ja yksittäisiä pisteitä pystyy poistamaan. Sataman sijainnin pystyy lisäksi jakamaan useampaan eri kokoiseen alueeseen. Piirretty kartta näkyy valvovalle viranomaiselle heidän omassa käsittelynäkymässään.

  Karttakomponentti on Maanmittauslaitoksen kehittämä. Voit valita karttaan muita karttatasoja painamalla kartan oikean yläreunan ”Karttatasot”-painiketta. Paina lopuksi ”Tallenna luonnos”-painiketta, jotta tiedot tallentuvat järjestelmään.

  Ohjevideo sataman sijainnin merkitsemiseen (youtube.com)

  Sataman kapasiteettitiedot

  Asioinnin ”Kapasiteettitiedot”-välilehdellä pääset täyttämään sataman kapasiteettitiedot. Järjestelmä kysyy alus- ja venepaikkojen lukumäärää, talvisäilytyspaikkojen lukumäärää sekä laituripaikkojen lukumäärää.

  Joillain satamatyypeillä, kuten kauppamerenkulun satamilla, ”Kapasiteettitiedot”-välilehdelle pystyy lisäämään liitteitä. Liitteet voi toimittaa erillisillä liitteillä tai yhdellä asiakirjalla. Halutut liitteet lisätään lomakkeelle painamalla ”valitse tiedostot”-kohdasta. Liitteiden lisäämisen jälkeen liitteille voidaan tarvittaessa lisätä kuvaukset. Liitteet tulee kohdistaa oikein lomakkeen ”Liitelista”-kohdassa. Sama liite voidaan kohdistaa useampaan kohtaan, mikäli se sisältää useampaan kohtaan soveltuvaa tietoa. Paina lopuksi ”Tallenna luonnos”-painiketta, jotta tiedot tallentuvat järjestelmään.

  Ohjevideo sataman kapasiteettitietojen täyttämiseen (youtube.com)

  Sataman jätteen käsittely

  Asioinnin ”Jätteen käsittely”-välilehdellä pääset täyttämään sataman jätteenkäsittelytiedot. Joissain satamatyypeissä kysytään tositteenantovelvollisuudesta, johon valitaan ”Kyllä” tai ”Ei”. Selite tositteenantovelvollisuudelle avautuu kysymysmerkin takaa.

  Valitun satamatyypin perusteella lomakkeelle listautuu oikeat jätteen vastaanottolaitteet. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia ja ne tulee täyttää. Lomakkeelle tulee merkitä, onko kyseessä kiinteä vai tilattava palvelu. Jos kyseessä on kiinteä palvelu, tulee tilavuus ilmoittaa kuutioina. Halutessasi voit merkitä karttaan vastaanottolaitteen tarkemman sijainnin joko pisteenä kartalle painamalla kohtaa ”Valitse” tai kirjoittamalla koordinaatit niille varattuun kohtaan.

  Lomakkeella voi olla lisäksi valinnaisia vastaanottolaitteita, joita ei ole pakollista täyttää. Valinnaisista vastaanottolaitteista puuttuu tähtimerkki. Lomakkeelle pystyy myös lisäämään käsin uusia jätteen vastaanottolaitteita. Käsin lisättyjen vastaanottolaitteiden tiedot on pakollista täyttää.

  Lomakkeen liitelistassa on sekä pakollisia että valinnaisia liitteitä. Tiedot voi toimittaa erillisillä liitteillä tai yhdellä asiakirjalla. Liitteet voidaan lisätä pudottamalla tai painamalla ”valitse tiedostot”-painiketta. Liitteet tulee kohdistaa lomakkeella oikein lomakkeen ”Liitelista”-kohdassa.

  Kaikki pakolliset tiedot tulee täyttää ennen kuin järjestelmä sallii lomakkeen lähettämisen. Järjestelmä ilmoittaa täyttämättä jääneistä kohdista rajaamalla ne punaisella merkkivärillä. Kun kaikki tiedot on täytetty paina ”Tallenna luonnos”-painiketta ja siirry välilehdelle ”Liitteet”.

  Ohjevideo sataman jätteenkäsittelytietojen täyttämiseen (youtube.com)

  Sataman liitteet

  Asioinnin ”Liitteet”-välilehdellä tulee lisätä kuvaus MYSL 9 luvun 7§ (finlex.fi) mukaisesta kuulemisesta. Tiedot voi toimittaa erillisillä liitteillä tai yhdellä asiakirjalla. Liitteet voidaan lisätä pudottamalla tai painamalla ”valitse tiedostot”-painiketta. Liitteet tulee kohdistaa lomakkeella oikein lomakkeen ”Liitelista” kohdassa.

  Kun kaikki tiedot on täytetty lomakkeelle voit painaa ”Valmis lähetettäväksi”-painiketta. Kaikkien pakollisten tietojen ollessa täytetty ohjaa järjestelmä käyttäjän seuraavaan vaiheeseen.

  Järjestelmä vie käyttäjän ”Ilmoituksen täyttäminen”-välilehdelle, jossa ilmoitettava satama näkyy listauksessa ”Valmis lähetettäväksi”-tilassa.

  Ohjevideo MYSL 9 luvun 7§ mukaisen kuulemisen kuvauksen toimittamisesta (youtube.com)

  Sataman ilmoituksen lähettäminen

  Asioinnin ”Ilmoituksen lähettäminen”-välilehdellä pääset lähettämään ilmoituksen. Voit lähettää ainoastaan ilmoituksia, jotka on merkitty listaukseen ”Valmis lähetettäväksi”-tilaan.

  Voit tarkastella ilmoituksesta muodostuvaa PDF-tiedostoa painamalla punaista PDF-ikonia kohdasta ”Esikatselu”. Tiedosto avautuu uudelle välilehdelle. PDF-tiedostoon on koottu kaikki lomakkeelle täytetyt tiedot. Sijaintitiedot näkyvät ainoastaan numeerisesti koordinaatteina.

  Kun ilmoitus on valmis lähetettäväksi, painetaan ”Lähetä käsittelyyn”-painiketta. Järjestelmä varmistaa vielä lähetyksen ja muistuttaa, että lähettämisen jälkeen asiointiin ei voi enää lisätä uusia satamia. Järjestelmä ohjaa käyttäjän takaisin ”Ilmoituksen täyttäminen”-välilehdelle, jossa lähetetty ilmoitus näkyy ”Lähetetty”-tilassa.

  Ohjevideo sataman ilmoituksen lähettämiseksi (youtube.com)

Päivitetty: 11.04.2024