YLVA

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosa

Kohteen perustiedot

Kohteen perustiedot

Kohteen perustietojen täyttö tapahtuu tällä lomakkeella. [MUOKKAA]-painikkeesta pääset muokkaamaan tietoja. Muista tallentaa tiedot painamalla [TALLENNA]-painiketta ollessasi valmis. Tämä toimintamalli toteutuu yleisesti YLVA-järjestelmässä. 

Kuvallinen ohje kohteen perustietojen täyttämiseen (pdf)

Asiakastiedot 

Asiakkaan nimi: Y-tunnuksen mukainen kohteen nimi (esim. Valio Oy). 

Henkilötietoluonne-kytkin on aktivoitava, jos asiakkaan nimessä on etunimi ja sukunimi -yhdistelmä. Jos henkilön nimi on osa yrityksen nimeä, voi kyse olla henkilötietoluonteesta. Mutta esimerkiksi Karl Fazer on niin vakiintunut nimi, että sillä ei katsota olevan henkilötietoluonnetta.  

Henkilön nimeä tulee käyttää vain silloin, kun kyseisessä kentässä nimen antamista edellytetään, esimerkiksi valvojan nimi, yhteyshenkilö jne.  

Y-tunnus: Yrityksen voimassa oleva y-tunnus. Tunnuksen tulee olla ajan tasalla, sillä Y-tunnuksen avulla muodostetaan YLVAsta yhteys sähköiseen asiointipalveluun. Y-tunnuksen tiedot voit tarkistaa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (ytj.fi).  

Asiakkaan roolitus: koskee ainoastaan Tuottajavastuurekisteri-kohteita.  

Ensisijaisen yhteyshenkilö: Yhteyshenkilötietoja voit muokata Yhteyshenkilöt-näkymässä. Yhteyshenkilöitä voi lisätä uudelle kohteelle vasta kun kohde on luotu.  

Asiointikieli: Suomi tai ruotsi. 

Tila: Aktiivinen tai passiivinen. Kohde passivoidaan, jos toiminta on loppunut tai lainsäädäntö on muuttunut siten, että kohde ei ole enää luvan- tai ilmoituksenvarainen tai rekisteröitävä.  

Kohdetiedot 

Kohteen nimi: Kohde on esimerkiksi (VAPO OY:n omistama) Kokkonevan turvetuotantoalue. Älä laita kohteen nimeksi asiakkaan nimeä. Kohteen nimikentässä ei saa olla henkilön nimeä. Vanhoilla kohteilla tiedot on tuotu VAHTI-järjestelmän Etunimi/yksikkö -kentästä. 

Kohteen aliasnimi: Voi olla valvontakohteen entinen nimi tai joku muu yleisesti käytetty nimi, joka ei ole virallinen nimi. SYKE ei käytä aliasnimeä luodessaan raportteja. 

Kohteen sijaintikunta ja käyntiosoite: Päivitä tiedot tarvittaessa.

Valvontatiedot 

Viranomainen: Joko kunta tai ELY-keskus. Päivitä viranomaistieto tarvittaessa. 

Vastuuvalvoja: Kohdetta valvova ympäristöviranomainen.  

Aluehallinnon diaarinumero: Ei koske kuntia, älä täytä. 

KemiDigi-toimipaikka: Tietokenttään on mahdollista luoda linkki KemiDigin toimipaikkaan manuaalisesti. ToimipaikkaID-numero on haettava KemiDigi-järjestelmästä (kemidigi.fi). Valtuudet KemiDigi-järjestelmään saat KemiDigi-yhteyshenkilöltä.  

Lisätieto: YLVA on avoin tietojärjestelmä, jonka tiedot ovat julkisia. Lisätietokenttään ei tule kirjoittaa muuta, kuin julkista tietoa. 

Päivitetty: 14.02.2024