YLVA

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosa

Kohteen luokittelu

Kohteen luokittelu

Luokittelutiedoilla tarkoitetaan tietoja kansallisen lainsäädännön mukaisesta ympäristöluvanvaraisuudesta, ilmoituksenvaraisuudesta tai rekisteröintivelvollisuudesta sekä toimialakohtaisia tietoja. Näitä tietoja tarvitaan erilaisten raporttien muodostamiseen. Kohteiden luokittelu tapahtuu osiokohtaisesti. Kaikille osioille on vietävä luokittelutiedot.

Kuvallinen ohje kohteen luokitteluun (pdf) 

Osion tiedot

Osion tiedot-haitarivalikosta avautuvat osion perustiedot, jotka muokataan vasemman palkin Perustiedot-näkymässä. Toiminnan lisätiedot, Toimialakohtaiset luokittelut (esimerkiksi Puhdistamotiedot) ja Kansallinen luvanvaraisuus -luokitukset aukeavat kukin omasta haitarivalikostaan.

Toiminnan lisätiedot

Toiminnan lisätiedot-haitarivalikko avautuu vain tietyillä päätoimialoilla. Toiminnan lisätietoihin voit asettaa osion päätoimialan Toimiala/Laitostyyppi-alasvetovalikosta. Kohdassa on mahdollista valita useampi toiminnan tarkenne. Muille kuin pääosioille toimialaksi merkitään osion oma päätoimiala, esimerkiksi jätevedenpuhdistamon yhteydessä tapahtuvan kompostointitoiminnan toimiala on kompostointilaitos. Jos muut osiot ovat samaa toimialaa kuin pääosio, ne luokitellaan pääosion tapaan.

Toimialakohtaiset tiedot

Toimialakohtaiset tiedot täytetään, jos osion päätoimiala on energiantuotanto, eläinsuojat, turkistarha, kalankasvatuslaitos, turvetuotanto, yhdyskuntajäteveden puhdistamo tai kaatopaikka. Toimialakohtaisten tietojen täyttöohjeet ovat liitteenä yksityiskohtaisissa kohteen luokitteluohjeissa (pdf).

Kansallinen luvanvaraisuus

Varsinainen luokittelu tapahtuu Kansallinen luvanvaraisuus-haitarivalikossa.

Nuolesta saat auki listan YSL (527/2014) lupavelvollisista, rekisteröitävistä ja ilmoitusvelvollisista toiminnoista. [+LISÄÄ]-painikkeesta voit lisätä useita luvanvaraisuuden perusteita.

Toiminnot luokitellaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti eli siten, että luvanvaraisuustiedot vastaavat YSL:n nykyisiä luvanvaraisuusperusteita. Esimerkiksi ilmoituksenvarainen eläinsuoja luokitellaan ilmoituksenvaraiseksi, vaikka se toimisi edelleen ympäristöluvan turvin.

Toisin sanoen, jos toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia luvan myöntämisen ja lainsäädännön muuttumisen jälkeen, lupa pitää merkitä YLVAssa ilmoituksenvaraiseksi. Kaikki YSL:n yleiseen ilmoitusmenettelyyn kuuluvat kohteet merkitään siis ilmoitusvelvollisiksi, vaikka toiminta jatkuisikin toistaiseksi luvalla.

Rekisteröintimenettelyyn kuuluvat kohteet merkitään rekisteröintivelvollisiksi toimialakohtaisten asetusten siirtymäsäännösten mukaisesti. Jo rekisteröidyille kohteille valitaan kyseisen toimialan rekisteröintiperuste.

Ennaltavarautumisvelvollisuuden ehdot täyttyvät viittaa YSL (527/2014) 15 §:ssä edellytettyyn ennaltavarautumisvelvollisuuteen. Tämä kohta ei koske kuntia, joten siihen valitaan ei.

TUKES-luokka-alasvetovalikosta voit valita TUKES-luokan tai vaihtoehtoisesti valita, että toimintaa valvoo pelastusviranomainen.

Päivitetty: 15.03.2024