Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

 

Avaa chat-ikkuna

Uutisia -Ympäristö

null Rahoitusta tarjolla vihreän siirtymän hankkeisiin (Pirkanmaa)

Rahoitusta tarjolla vihreän siirtymän hankkeisiin

Kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea ympäristöministeriöltä avustusta vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden kaavoitukseen, lupamenettelyyn ja niihin liittyviin selvityksiin. Avustushaku on auki 5.10.2023–12.1.2024 välisenä aikana.

Avustushankkeet voivat liittyä esimerkiksi:

  • uusiutuvaan energiaan ja uusiin energiaratkaisuihin (maatuulivoima, merituulivoima, suuren kokoluokan aurinkovoima, biokaasu, uusiutuvat liikennepolttoaineet, geolämpö ja lämmön talteenotto)
  • vähähiiliseen vetyyn sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen
  • teollisuuden prosessien suoraan sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen
  • keskeisten materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

Hankehaussa arvioidaan mm. hankkeiden merkittävyyttä, vaikuttavuutta, toteutettavuutta ja selkeyttä. Jotta avustusta voidaan myöntää, tulee hankekriteereiden täyttyä. Kriteereihin kannattaa tutustua tarkasti. Tarkemmat ohjeet hakuprosessiin löytyvät ympäristöministeriön tiedotteesta:

Jos kunnassa on useampia hankekriteeristöön sopivia hankkeita suunnitteilla, voi kunta laatia useamman hakemuksen. Aikaisempina vuosina esimerkiksi Pirkanmaan alueelle on myönnetty avustusta mm. Oriveden kaupungille aurinkoenergian tuotantomahdollisuuksien selvittämiseen, Tampereen kaupungille maanalaisten energiaratkaisuiden ja niiden potentiaalisten sijaintien selvittämiseen sekä Lempäälän kunnalle Myllyvainion asemakaavan viranomaiskäsittelyyn (Biopolttolaitoksen rakentuminen).

Listauksia aikaisemmin myönnetyistä rahoituksista pääsee tarkastelemaan ympäristöministeriön tiedotteesta:


Kuva Pixabay

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 9-16

[email protected]   
(Liitteiden maksimikoko yht. 35 Mt)

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Lupaneuvontaa uusiutuvan energian tuotantoa suunnitteleville

0295 020 920

tiistaisin ja keskiviikkoisin
klo 9.00 - 12.00

Lue lisää neuvonnasta

Oikopolut
Muualla verkossa