› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Neuvottelukunnan kokousmateriaalit

Neuvottelukunnan kokousmateriaalit Vuosi 2019 Seuraaavat kokoukset: 29.3., 19.6., 24.9. ja 10.12. klo 13.00 - 15.00, paikkana Virastotalo nh Aurinko Vuosi 2018 Kokous 18.12.2018...

liikenne-yksityistieavustukset-valtionavustuskelpoisuuden hakeminen-linkit-muualla verkossa

Väylä Yksityisteiden valtionavustukset ( pdf, 2,3 Mt) voimassa soveltuvin osin Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

liikenne-yksityistieavustukset-kelpoisuus-lue lisää

Valtionavustuskelpoisuuden ehdot: tielle on perustettu tiekunta ja tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon...

liikenne-yksityistieavustukset-valtionavustuskelpoisuuden hakeminen-ingressi

Valtionavustuskelpoisuus Edellytys valtionavustuksen saamiselle on, että tie täyttää valtioavustuskelpoisuuden ehdot. Avustuskelpoisuus selvitetään avustushakemuksen käsittelyn...

liikenne-yksityistieavustukset-yhteystiedot-oikopolut

Lomakkeet (päivityksessä) Yksityistien parantamishankkeen kustannusarviolomake (xls, 80 kt)

POK - Muuta ajankohtaista

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen päätös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hanke- ja yritystukien valintajaksoista vuodelle 2019 päätös (17.12.2018) Ravinteiden...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

  Tiedotteet Tiedote, Oulu, Vt 4 Kiviniemen eritasoliittymän rakennustöiden aikainen kiertoreitti (pdf, 253 kt) Tiedote, Lahti, Vt 4 Lahden Eteläisen kehätien...

Ajankohtaista - uutiset

  Matkailualan toimialaraportti: "Ennätyksellinen kasvu matkailijamäärissä näkyy myös matkailuteollisuuden kehittämistarpeina" (18.1.2019) Asiakaspalvelun ajankohtaiset...

KAS Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Kaakkois-Suomi Asiantuntijat ympäristövahinkotapauksissa sekä ympäristön erityistilanteissa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen puhelinvaihde (klo...

UUD Kuulutukset

Kuulutukset – Uusimaa Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Elinkeinot, työvoima...

HAM Muuta ajankohtaista

Hämeen ELY-keskuksen ekovinkkejä (21.1.2018)   Kuulutus:  Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-hanke, ympäristövaikutusten arviointiohjelma , (pdf, 129kt) nähtävillä...

Kuulutukset - Häme

Kuulutukset - Häme Sivulla ilmoitetaan Hämeen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Ympäristö ja luonnonvarat ...

Neuvottelukunnat - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta Uudenmaan ELY-keskuksen yhteydessä on neuvottelukunta, joka toimii yhteistyö- ja neuvottelufoorumina. Neuvottelukunta  tukee Uudenmaan...

EPO Etusivu -vasen palsta

Valtakunnalliset asiakaspalvelunumerot Liikenteen asiakaspalvelu: 0295 020 600 Tienkäyttäjän linja (24 h/vrk): 0200 2100 Työlinja: 0295 020 700 Ympäristöasioiden asiakaspalvelu:...

KAS Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun kehittämishankkeet - Kaakkois-Suomi Maaseudun kehittämishankkeilla uudistetaan elinkeinoja, lisätään osaamista ja parannetaan maaseudun palveluita sekä asumisen edellytyksiä....

Maaseudun yritysrahoitus - KAS

Maaseudun yritysrahoitus - Kaakkois-Suomi  Maaseudun yritystukea voivat hakea maaseutualueella toimivat yritykset – maatilakytköstä ei vaadita. Ohjelmakaudella 2014–2020 tukea voidaan...

Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-menettely alkanut (Häme)

Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-menettely alkanut (Häme) Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen...

KAS Tiehankkeet

Tiehankkeet - Kaakkois-Suomi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden suunnittelusta...

KAS Tiehankkeet - Mt 14866 Kyläniemen lossin korvaaminen sillalla (Ruokolahti-Taipalsaari)

Mt 14866 Kyläniemen lossin korvaaminen sillalla (Ruokolahti ja Taipalsaari)   Yleissuunnitelma Kyläniemen lossin korvaamisesta sillalla on liittynyt valtion liikennehallinnon...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT