› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Maaseudun yritystuki vauhdittanut merkittäviä investointeja (Etelä-Pohjanmaa)

Maaseudun yritystuki vauhdittanut merkittäviä investointeja (Etelä-Pohjanmaa) Maataloustuotteiden jatkojalostusyrityksissä on toteutumassa uusia ja merkittäviä investointihankkeita. ...

Hae rahoitusta ravinteiden hyötykäytön innovaatiolle - kokeiluohjelman viimeinen haku päättyy 1.10. (Pirkanmaa)

Hae rahoitusta ravinteiden hyötykäytön innovaatiolle - kokeiluohjelman viimeinen haku päättyy 1.10. (Pirkanmaa) Onko sinulla idea menetelmästä, jolla biomassoissa olevat ravinteet saataisiin...

POP Tiehankkeet - Tasoristeyksien parantaminen välillä Pussinperä-Hourula, Nivala

Tasoristeyksien parantaminen välillä Pussinperä-Hourula, Nivala Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt ratalain mukaisen ratasuunnitelman laatimisen...

POP Tiehankkeet

Tiehankkeet - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa tiehankeasioista myös Kainuun alueella) Suunnitteilla olevat tiehankkeet Tasoristeyksien parantaminen...

UUD Kuulutukset

Kuulutukset – Uusimaa Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Elinkeinot, työvoima...

Etelä-Savon yhteystiedot

Valtakunnalliset asiakaspalvelunumerot Liikenteen asiakaspalvelu: 0295 020 600 Tienkäyttäjän linja (24 h/vrk): 0200 2100  Tuulivoimaneuvonta 0295 023 044 TE-palvelut:...

ESA Etusivu - Muuta ajankohtaista

Uutisia, tapahtumia ym. Etelä-Savon ammattibarometri: Työvoiman kysyntä ja tarjonta vaihtelevat rajusti seutukunnittain Etelä-Savon kulttuuriympäristö koottiin kartoille ...

Valmistava teollisuus hoi! (Pirkanmaa)

Valmistava teollisuus hoi! (Pirkanmaa) Business Finland ja ELY-keskus ovat käynnistäneet kampanjan valmistavan teollisuuden toiminnan kehittämiseksi ja alan kasvun edistämiseksi. Pirkanmaan...

Kokemäenjoen äärellä - Näkökulmia joen tulevaisuuteen

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, mitä on Kokemäenjoen vesistöalueen kestävä hyödyntäminen ja mitä haasteita siihen liittyy. Kokemäenjoen vesistöalueelle on laajassa yhteistyössä valmisteltu...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 21.11.2018

VAR Muuta ajankohtaista

UUTISIA ELY-uutiskirje (6/2018) on julkaistu (13.9.2018) Marttilan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset nähtävillä 10.9. - 12.10.2018...

Euroopan sosiaalirahaston rakennerahasto-ohjelman rahoitushaku

Julkaisupäivämäärä 15.6.2018 Haku päättyy 3.10.2018 Sisältö Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman...

Pellonpiennarpäivä

Sahalahden Pakkalassa järjestetään 25.9. Pellonpiennarpäivä, jossa tutustutaan käytännössä peltojen ravinnekalkitukseen yhtenä keinona vähentää maatalouden ympäristökuormitusta. Tilaisuuden...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 25.9.2018

POP Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Pohjois-Pohjanmaa Työllisyyden, osaamisen ja työmarkkinoiden kehittäminen Kasvupalvelut-hanke Pohjois-Pohjanmaalla Matkailun kohtaannon toimenpideohjelma -...

POP Kasvupalvelut

Kasvupalvelut-hanke Pohjois-Pohjanmaalla Kasvupalvelupiloteilla valmistaudutaan tulevaan Pohjois-Pohjanmaalla on käynnistynyt kahden maakunnallisen kasvupalvelupilotin valmistelu. Pilotteja...

Sahalahdessa esitellään ravinnekalkitusta yhtenä keinona vähentää maatalouden ympäristökuormitusta (Pirkanmaa)

Sahalahdessa esitellään ravinnekalkitusta yhtenä keinona vähentää maatalouden ympäristökuormitusta (Pirkanmaa) Sahalahden Pakkalassa järjestetään 25.9. Pellonpiennarpäivä, jossa tutustutaan...

Hyökkäystie valtatie 12 ramppiin (Pirkanmaa)

Hyökkäystie valtatie 12 ramppiin (Pirkanmaa) Hälytystehtävälle asetetun enimmäisaikarajan saavuttaminen vaati Kangasalla poikkeavan tieyhteyden rakentamista Vatialan eritasoliittymän ramppiin....

POS Työ-Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus - Pohjois-Savo Pohjois-Savon ELY-keskus hankkii alueen työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaille tarvittavia työvoima- ja yrityspalveluja eri palvelutarjoajilta noudattaen...

Etusivu - häiriötiedote -asiantuntijahaku

Verkkopalvelumme asiantuntijahaku ei toimi tällä hetkellä, vikaa selvitetään. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu - ingressi

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu Etsitkö tietoa ympäristöasioista? Olethan jo tutustunut ymparisto.fi –sivustoon? www.ymparisto.fi Sivusto tarjoaa laajalti tietoa ympäristöstä...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT