› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

PIR Tiehankkeet

Tiehankkeet - Pirkanmaa Valtaosa Pirkanmaan tiehankkeista on teiden ja siltojen korjauksia. Laajoista teiden parantamishankkeista päättää eduskunta valtion talousarvioesityksen yhteydessä....

PIR-Tiehankkeet-Valtatie 12 parantaminen välillä Alasjärvi-Atala-yhteystiedot

Projektipäällikkö Heikki Koski Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus p. 0295 036 251    

PIR-Tiehankkeet-Valtatie 12 parantaminen välillä Alasjärvi-Atala

Valtatie 12 parantaminen välillä Alasjärvi–Atala Pirkanmaan ELY-keskuksen Tampereella käynnistämät valtatie 12 parantamistyöt Alasjärven ja Linnainmaan (Atalan) eritasoliittymien välisellä...

Kunnossapito-niitot-ja-vesakonraivaukset-lue lisää

Tienvarsien niitto Nurmialueiden niiton tarkoituksena on: pitää liikenteessä tarvittavat näkemäalueet kunnossa, vähentää vesakon kasvua, estää heinikon taittuminen ajoradalle, ...

Kunnossapito-niitot-ja-vesakonraivaukset-ingressi

Niitot ja vesakonraivaukset Maanteiden hoidettavat viheralueet ovat pääasiassa nurmi- ja metsäalueita. Viheralueiden hoitotoimet tehdään kullekin tieosuudelle määritellyn viherhoitoluokan...

Rahoitus- ja hankintakatsaukset (Lapin ELY-keskus)

Rahoitus- ja hankintakatsaukset Lapin ELY-keskus julkaisee rahoitus- ja hankintakatsausta, johon on koottu ELY-keskuksen rahoittamat hankkeet ja hankinnat. 2017 Tammi-kesäkuu ...

pir-tiehankkeet-valtatie-12-alasjarvi-huutijarvi-aikataulu-yhteystiedot

Hanke Projektipäällikkö Tero Haarajärvi Pirkanmaan ELY-keskus p. 029 503 6223 tero.haarajarvi@ely-keskus.fi Yleissuunnittelu Projektipäällikkö Sari Kirvesniemi Ramboll Finland Oy p....

pir-tiehankkeet-valtatie-12-alasjarvi-huutijarvi-vuoropuhelu-yhteystiedot

Hanke Projektipäällikkö Tero Haarajärvi Pirkanmaan ELY-keskus p. 029 503 6223 tero.haarajarvi@ely-keskus.fi Yleissuunnittelu Projektipäällikkö Sari Kirvesniemi Ramboll Finland Oy p....

pir-tiehankkeet-valtatie-12-alasjarvi-huutijarvi-yva-menettely-ja-yleissuunnittelu-yhteystiedot

Hanke Projektipäällikkö Tero Haarajärvi Pirkanmaan ELY-keskus p. 029 503 6223 tero.haarajarvi@ely-keskus.fi Yleissuunnittelu Projektipäällikkö Sari Kirvesniemi Ramboll Finland Oy p....

VAR Muuta ajankohtaista

UUTISIA Mynämäen kunnan Motellin pohjavesialueen rajausmuutos nähtävillä 18.1.-19.2.2018 Vaikuta vesiin! - Kuuleminen merenhoidosta 8.1.-16.2.2018 ja vesienhoidosta 8.1.-9.7.2018...

Joukkoliikenne-ingressi

Joukkoliikenne ELY-keskukset huolehtivat osaltaan joukkoliikennepalveluiden saatavuudesta ja luovat edellytykset joukkoliikenteen toimivuudelle ja sujuvuudelle. Joukkoliikenteen järjestämistä...

Ajankohtainen tulvatilanne - lue lisää

Alueellisia tiedotteita: Satakunta, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa: Tulvavaara Huittisissa ja muualla Kokemäenjoen keskiosalla (17.1.2018) Varsinais-Suomi, Satakunta: Hyydepato...

ELY-keskuksen rahoituksen avulla vauhtia laajakaistainvestointeihin, myös elinkeinojen kehittäminen on aktiivista (Pirkanmaa)

ELY-keskuksen rahoituksen avulla vauhtia laajakaistainvestointeihin, myös elinkeinojen kehittäminen on aktiivista (Pirkanmaa) Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelmaan 2014–2020 on...

VAR Kuulutukset

Kuulutukset - Varsinais-Suomi Kalatalous Liikenne ja infrastruktuuri Ympäristö ja luonnonvarat Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista....

Kutsujoukkoliikennelupa-ingressi

Kutsujoukkoliikenne Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä linja-autolla korvausta vastaan on sallittu joukkoliikenneluvan, reittiliikenneluvan tai kutsujoukkoliikenneluvan perusteella....

Joukkoliikennelupa ja yhteisölupa-ingressi

Joukkoliikennelupa ja yhteisölupa Henkilöiden kuljettaminen linja-autolla korvausta vastaan on luvanvaraista henkilöliikennettä, johon tarvitaan joukkoliikennelupa. Kansainvälisen...

Palvelutaso-ingressi

Palvelutaso ELY-keskukset ovat velvollisia määrittämään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason.  (Joukkoliikennelain 14 § 1 momentti). Palvelutasomäärittelyn tarkoituksena on...

pir-tiehankkeet-valtatie-12-alasjarvi-huutijarvi-yhteystiedot

Hanke Projektipäällikkö Tero Haarajärvi Pirkanmaan ELY-keskus p. 029 503 6223 tero.haarajarvi@ely-keskus.fi Yleissuunnittelu Projektipäällikkö Sari Kirvesniemi Ramboll Finland...

Reittiliikenteen lupa-asiat-ingressi

Reittiliikenteen lupa-asiat Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä linja-autolla korvausta vastaan on sallittu joukkoliikenneluvan, reittiliikenneluvan tai kutsujoukkoliikenneluvan...

Oikopolut ELY VAR Tiehankkeet vt 9 parantaminen

Ajankohtaista Riista-aitojen tiesuunnitelma asetetaan nähtäville teknisellä keskuksella Alastarolla. Tiesuunnitelmassa esitetyt riista-aitakohteet kartalla (pdf, 4,1 Mt) Lisää...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT