› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Asset julkaisija

KAS Elinikäinen ohjaus

Elinikäinen ohjaus - Kaakkois-Suomi Koulutukset ja tapahtumat ilmoitetetaan tapahtumakalenterissa (Kaakkois-Suomi). Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmät...

Organisaatiot marjanviljelijän rinnalla

Marjataito -hanke järjestää kaikille avoimen ja ilmaisen Organisaatiot marjanviljelijän rinnalla -tilaisuuden. Ilmoittauduthan tarjoiluja varten 22.11. klo 9 mennessä kalle.hoppula@luke.fi / 040...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 24.11.2017

Parannusta peltomaan kasvukuntoon - vesistökin hyötyy

Tule päivittämään tietosi ajankohtaisista, peltomaan kasvukuntoa parantavista ja vesistöjen kuormitusta vähentävistä mahdollisuuksista. Maanviljelyn ja vesienhoidon yhteisenä haasteena on...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 8.1.2018

PIR Uutiskirjeet - linkit

Pirkanmaan ELY-keskuksen sähköiset uutiskirjeet 17.11.2017 25.10.2017 21.9.2017 15.6.2017 18.5.2017 21.4.2017 15.3.2017 16.2.2017 19.1.2017 ...

PIR Ajankohtaista - muuta ajankohtaista alueelta

Lue Pirkanmaan ELY-keskuksen marraskuun uutiskirje (17.11.2017) Talvinopeudet voimaan Pirkanmaan teillä jo keskiviikosta 25.10. lähestyvän lumisateen vuoksi (25.10.2017)  ...

LAP Tiehankkeet

Tiehankkeet - Lappi Alueellisina investointeina toteutetaan liikenneturvallisuutta parantavia pieniä hankkeita ja liikennejärjestelyitä. Rahoituksen vähäisyyden vuoksi alueellisiin...

LAP Tiehankkeet-kevyen liikenteen väylä Poikela-Soulusvisa

Kevyen liikenteen väylä valtatielle 4 Poikela-Soulusvisa, Sodankylä - Lappi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on rakentanut kevyen liikenteen väylän valtatielle 4 välille...

VAR Muuta ajankohtaista

UUTISIA Kuuleminen Varsinais-Suomen alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutoksista > Ympäristö ja luonnonvarat (13.11.2017)   Uusikaupunki, Pyhäranta,...

POS Tiehankkeet - Valtatie 5 Palokangas-Humalajoki

Valtatien 5 osuuden Leppävirta - Kuopio kehittäminen välillä Palokangas - Humalajoki, Leppävirta ja Kuopio Valtatie 5 Helsingistä Sodankylään on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen...

POS Tiehankkeet - Valtatie 5 Leppävirta-Palokangas

Valtatien 5 osuuden Leppävirta - Kuopio kehittäminen välillä Leppävirta - Palokangas, Leppävirta Suunnittelukohde valtatie 5 välillä Leppävirta - Palokangas sijaitsee Leppävirran kunnassa. Se...

Kulttuuriympäristön koulutuspäivä

Pirkanmaan ELY -keskus järjestää yhdessä Pirkanmaan kulttuuriympäristön yhteistyöryhmän kanssa kuntien kaavoittajille, rakennustarkastajille, kulttuuri- ja museotoimen edustajille, kaavoituksesta...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 10.11.2017

Maaseudun yrittäjät ovat löytäneet maaseuturahoituksen mahdollisuudet (Pirkanmaa)

Maaseudun yrittäjät ovat löytäneet maaseuturahoituksen mahdollisuudet (Pirkanmaa) Maaseuturahasto on merkittävä maaseutualueiden kehittäjä. Pirkanmaalla tämä tarkoittaa kuluneiden kahden...

ELY-keskus onnistui maaseutuohjelman toteutuksessa, vuonna 2018 tavoitteena mm. maaseudun yritysinvestointien lisääminen (Etelä-Savo)

ELY-keskus onnistui maaseutuohjelman toteutuksessa, vuonna 2018 tavoitteena mm. maaseudun yritysinvestointien lisääminen (Etelä-Savo) Etelä-Savossa luomuala lisääntyi, maatalouden investoinnit...

KES Organisaatio- linkit oikopolut

Keski-Suomen ELY-keskuksen esite (issuu.fi) Organisaatiokaavio (jpg)

Sateinen kesä ja syksy pehmentäneet Pirkanmaan soratiet (Pirkanmaa)

Sateinen kesä ja syksy pehmentäneet Pirkanmaan soratiet (Pirkanmaa) Sadekesän jälkeen koittanut yhtä sateinen syksy koettelee sorateitä lähes koko Pirkanmaalla. Syyskelirikon vuoksi...

KAS Tiehankkeet - Vt12 Tillola-Keltti - linkit Oikopolut

Hankekortti Vt 12 Lahti - Kouvola (pdf 107 kt) Hankekortti Tillola-Keltti (pdf 119 kt) Hankekortti Keltin eritasoliittymän lisärampit  (pdf 288 kt) Yleiskartta (pdf 5 Mt) ...

UUD Tiehanke - vt 12 - linkit Oikopolut

Osahanke Vt 12 Joutjärvi–Uusikylä Osahanke Vt 12 Tillola–Keltti (pdf 119 kt) Osahanke Vt 12 Uusikylä–Mankala Osahanke Vt 12 Mankala–Tillola Hankekortti Lahti-Kouvola (pdf...

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi

Sähköjohdon, telekaapelin, kaukolämpöjohdon ja maakaasuputken sijoittaminen  Sähköjohtojen, telekaapeleiden, kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoittaminen tiealueelle on...

Työvoima- ja yrityspalvelua koskeva tarjouspyyntö P9/2017

Julkaisupäivämäärä 8.11.2017 Haku päättyy 24.11.2017 Sisältö HILMA hankintajärjestelmässä on julkaistu...

Ajankohtaista - uutiset

Liikenteen parissa toimivien yrittäjien tiedonjakamisvelvollisuus muuttuu 1.1.2018 (17.11.2018) Toimialaraportti: Terveys- ja sosiaalipalveluissa odotettavissa sekä murroksia että...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT