› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat - ingressi

Kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat Kalatalousalueet ovat aakkosjärjestyksessä rajapäätöksissä mainittujen suomenkielisten nimien mukaisesti. ...

PIR Maahanmuutto

Maahanmuutto - Pirkanmaa Tehtävien toteuttamiseksi maahanmuuttotyön asiantuntijat Pirkanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskuksissa toimivat yhteistyössä muiden viranomaisten, alueen kuntien,...

POS uutiset

Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden Uutisrysä-tiedotuslehti on ilmestynyt. Lue lehti tästä linkistä (pdf). Itä-Suomen markkinaehtoisen joukkoliikenteen muutokset löytyvät...

POS Elinkeinot - Kalatalous - Alueelliset linkit

UUTISRYSÄ Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden tiedotuslehti Uutisrysä 2/2018 Uutisrysä 1/2018 Uutisrysä 1/2017 Uutisrysä 2/2016 Uutisrysä 1/2016 Uutisrysä 2/2015 ...

POS Kalatalous - Järvi-Suomi

Kalatalous - Järvi-Suomi Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalatalousasioista Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen alueilla.   ...

Uudenmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue ei anna naapurin kuulemislausuntoja 24.12.2018-6.1.2019

Uudenmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue ei anna naapurin kuulemislausuntoja 21.12.2018-4.1.2019 välisenä aikana.

LAP tiehankkeet - maantie 969 Nellimintien parantaminen - linkit Oikopolut

Yleiskartat (pdf-tiedostot) paaluväli 5200 - 14 400 (15,6 Mt) paaluväli 14400 - 24400 (15,2 Mt) paaluväli 24400 - 34600 (16,7 Mt) paaluväli 34400 - 40505 (12,3 Mt) ...

PIR Ajankohtaista - muuta ajankohtaista alueelta

Pälkäneen keskustan pohjavesialueen rajauksiin muutoksia (5.12.2018) Lue Pirkanmaan ELY-keskuksen marraskuun uutiskirje (26.11.2018) Manner-Suomen maaseudun yritys- ja hanketukien...

LAP-tiehankkeet-vt 21 parantaminen Martimojoen sillan kohdalla - ingressi

Valtatien 21 parantaminen Martimojoen sillan kohdalla, Tornio - Lappi Valtatie 21 parantaminen Martimojoen sillan kohdalla - hanke sisältää Martimojoen sillan uusimisen ja valtatien 21...

Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden Uutisrysä-tiedotuslehti on ilmestynyt (Järvi-Suomi)

Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden Uutisrysä-tiedotuslehti on ilmestynyt (Järvi-Suomi) Vuoden toinen uutisrysä on julkaistu. Lehdessä on mielenkiintoista asiaa muun muassa seuraavista...

Neuvottelukunnat - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta Uudenmaan ELY-keskuksen yhteydessä toimii neuvottelukunta yhteistyö- ja neuvottelufoorumina. Neuvottelukunta tukee Uudenmaan ELY-keskuksen...

OIKOPOLUT - Järjestöistä voimaa kotoutumiseen

Uutiskirjeet Järjestöistä voimaa kotoutumiseen uutiskirje 4/2018 Järjestöistä voimaa kotoutumiseen uutiskirje 3/2018 Järjestöistä voimaa kotoutumiseen uutiskirje 2/2018 ...

KAS Etniset suhteet Alueelliset linkit

OIKOPOLUT Etelä-Suomen ETNO Asettamispäätös kaudelle 2015 - 2019 (pdf) Etelä-Suomen alueellisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan edustajat 2015 - 2019 (pdf)

KAS Etniset suhteet

Etniset suhteet – Kaakkois-Suomi Uudenmaan ELY-keskus on asettanut Etelä-Suomen alueellisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan (Etelä-Suomen ETNO) toimikaudelle 26.10.2015–30.11.2019....

KAS Työvoiman maahanmuutto

Työvoiman maahanmuutto - Kaakkois-Suomi  Ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskeva alueellinen linjaus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus (pdf.)

VAR Muuta ajankohtaista

UUTISIA ELY-uutiskirje 9/2018 on julkaistu (13.12.2018) Köyliönjärven maisemanhoitoalueen perustamisesta kuuleminen 14.12.2018 asti Katselmuslautakunta selvittää 21.12.2017...

LAP Tiehankkeet

Tiehankkeet - Lappi Alueellisina investointeina toteutetaan liikenneturvallisuutta parantavia pieniä hankkeita ja liikennejärjestelyitä. Rahoituksen vähäisyyden vuoksi alueellisiin...

VAR Kuulutukset

Kuulutukset - Varsinais-Suomi Kalatalous Liikenne ja infrastruktuuri Ympäristö ja luonnonvarat Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista....

KAS Kotouttaminen

Kotouttaminen - Kaakkois-Suomi  Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa toimii maahanmuuttoasiain jaosto ELY-keskuksen neuvottelukunnan yhteydessä. Se on yhteistyöelin, jossa on mukana monia...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT