Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Meillä töissä: Jukka tukee yrityksiä kansainvälistymisponnistuksissa

Tässä juttusarjassa Pirkanmaan ELY-keskuksen työntekijät esittäytyvät.


Kuva Tinnu Salonen / Pirkanmaan ELY-keskus

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Jukka Kohonen, Team Finland -koordinaattori Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Tehtävääni kuuluu tukea yrityksiä kansainvälistymisessä neuvonnan ja rahoituksen avulla. Julkiset yritysten kansainvälistymisen neuvonta- ja rahoituspalvelut on koottu Team Finland -verkoston alle. Ydintoimijoina palvelussa ovat Business Finland, Finnvera, ulkoministeriö, TE-toimistot ja ELY-keskukset. Jokaisessa maakunnassa on oma Team Finland -koordinaattori. Business Finlandilla on vetovastuu kansallisella tasolla Team Finland -toiminnoista ja ELY-keskuksilla aluetasolla.

Miksi työsi on tärkeää?

Suomen vienti on kilpailijamaihin verrattuna keskittynyt liian harvoille yrityksille: 14 yritystä vie 30 prosenttia, 125 vie 66 prosenttia ja 1000 yritystä 90 prosenttia. Kuitenkin tilastojen mukaan vientiä tekee 36 000 yritystä ja tästä jäljelle jäävästä joukosta yritetään löytää potentiaaliset vientiyritykset. Tämän lisäksi tuottavuutta parannetaan tki-toimia ja investointeja tukemalla, sillä tuottavuudessakin Suomi on jäänyt kilpailijamaita jälkeen joka vuosi. Finnveran rooli vientikauppojen rahoittajana on erittäin merkittävä ja myös tätä tietoa yrityksille välitetään, koska pk-yritykset eivät sitä tunne.

Miten sinusta tuli elyläinen?

Kun asuminen ja työnteko ulkomailla ei enää ollut mielekästä, niin pääsin silloiseen Kainuun TE-keskukseen vientiasiamieheksi. Sieltä tieni johti Pirkanmaalle nykyiseen tehtävääni. Saan tehdä työtä yritysten kasvun ja kansainvälistymisen hyväksi, se on minulle tärkeää.

Shanghai Bund yöllä.
Kuva Jukka Kohosen kotialbumi

Millainen koulutustausta sinulla on?

Kauppatieteiden maisteri pääaineena kansantalous ja kursseja kansainvälistymisestä. Vuosikymmenten aikana opiskelemiani kansantalouden perusteita on haastettu ja niin on toimintaympäristökin muuttunut. Koulutus on antanut eväät seurata ja ainakin yrittää ymmärtää, mitä maailman taloudessa tapahtuu.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Pääosa työpäivästä menee palavereihin asiakkaiden kanssa. Tällä hetkellä yli puolet kontakteista hoidan Teamsillä, mutta viikkoon mahtuu onneksi aina myös face-to-face–tapaamisia. Toisen osan vie valtakunnallinen Team Finland -yhteistyö mm. Team Finland -sihteeristö ja yhteydenpito Pirkanmaan aluetoimijoihin.

Mikä on parasta työssäsi?

Lyhyesti sanottuna asiakastyö, kuinka paljon siitä voi joka kerta oppia uusia asioita ja näkökulmia. Olen erittäin tyytyväinen, miten Team Finland -verkoston työ on edistynyt viime vuosina, vaikka tehtävää riittää jatkossakin. Meillä on hyvä näkymä asiakkaan käyttämiin palveluihin yhteisen asiakkuudenhallintajärjestelmän kautta. Asiakas saa palvelun ottamalla yhteyttä johonkin Team Finland -verkoston toimijaan. Tunnemme toistemme palvelut ja toimimme yhteisellä palvelupolulla. Tavoitteena on helpottaa asiakasta, kartoittaa tarpeet ja valmiudet sekä ohjata asiakas hänelle sopivan palvelun äärelle.

Mikä on haastavinta työssäsi?

Minulla on aina ollut haasteita ajankäytön kanssa ja siinä on edelleen kehitettävää. Aina asiakasta ei voi eikä kannata ohjata esimerkiksi kansainvälisen Team Finland -verkoston palveluihin tai hakemaan rahoitusta. Miten sanoittaa asiakkaalle, että vielä ei ole oikea aika, vaan pitää vielä parantaa kansainvälistymisvalmiuksia tai taloutta, ja vasta sitten seuraavat askeleet kansainvälistymispolulla ovat mahdollisia.

Jukka Kohonen ja Melina-koira.
Kuva Tinnu Salonen / Pirkanmaan ELY-keskus

Mitä teet vapaa-ajallasi?

Luonnossa liikkuminen on minulle tärkeää ja se on meidän perheen yhteinen harrastus. Mukana kulkee ”meidän työhuoneen toimistokoira Melina”. Liikuntaa harrastan mm. sählyä maanantaisin Raholassa työporukalla. Kuntosalilla pyrin käymään pari-kolme kertaa viikossa. Luen myös säännöllisesti, keskimäärin kaksi kirjaa kuukaudessa. Matkustelu koronan jälkeen tuntuu hyvältä. Viimeksi kävimme syyskuussa Mallorcalla ja paikka ylitti odotukset. Täysin omaa aikaa kesällä on muutama kerta ajella moottoripyörällä lapsuudenmaisemissa Porissa kaverin kanssa. Kannustan luonnollisesti Porin Ässiä!

Jukka Kohonen.
Kuva Jukka Kohosen kotialbumi

Meillä töissä: Jukka Kohonen

  • Tehtävä: Team Finland -koordinaattori
  • Miten päätyi ELY-keskukseen: Kainuun TE-keskuksen kautta Pirkanmaan ELY-keskukseen.
  • Tausta: Koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, työskennellyt yritysmaailmassa sekä virkamiehenä.
  • Vapaa-ajalla: Harrastaa liikuntaa, lukemista, matkustamista ja moottoripyöräilyä.

 

Meillä töissä -juttusarja
Pirkanmaan ELY-keskuksessa työskentelee yli 250 asiantuntijaa, jotka huolehtivat sujuvasta arjesta, kuten teiden rakentamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä tukevat yrityksiä niiden kehittymisessä. Tässä juttusarjassa elyläiset kertovat työstään.

Lue aiemmat esittelyt:

Luonto ja ympäristö ovat Mariaa lähellä niin työssä kuin vapaa-ajallakin

Jarkko teettää tiesuunnitelmia ja on aktiivisesti mukana urheiluseurojen toiminnassa

Saija auttaa pirkanmaalaisia maaseudun yrityksiä kehittymään

Laura viestii maaseudun rahoitusmahdollisuuksista ja vaikuttavuudesta yhteistyössä verkoston kanssa

Katariinasta parasta on merkityksellinen ja arvojen mukainen työ

Niko sovittaa yhteen luonnon ja ihmisten intressejä vesien säännöstelyssä ja vesien tilaa parantavissa hankkeissa

Iiris auttaa yrityksiä löytämään osaajia työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton kautta

Laura auttaa luopumaan öljylämmityksestä, vapaa-aika kuluu ulkoillessa

Tiina tekee Euroopan laajuista kehittämistyötä

Anne auttaa vesienhoitohankkeissa ja tunnustautuu ulkoilmaihmiseksi

Juho liikkuu päivittäin urakka-alueensa tiestöllä ja valvoo, että tiet ovat sopimuksen mukaisessa kunnossa

Jaakko suunnittelee liikenneverkkoa, jota pitkin ihmiset ja rahti liikkuvat seuraavilla vuosikymmenillä

Marja hankkii yrityksille koulutusta ja auttaa osaavan työvoiman saamisessa

Satu valvoo pilaantuneita maa-alueita ja harrastaa karatea

Marika valvoo ja neuvoo luomuviljelijöitä

Jyri suojelee vanhoja metsiä

Liikenteen asiakaspalveluneuvoja Annika