Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Meillä töissä: Laura auttaa luopumaan öljylämmityksestä, vapaa-aika kuluu ulkoillessa

Tässä juttusarjassa Pirkanmaan ELY-keskuksen työntekijät esittäytyvät.


Laura Eloranta. Kuva Lauran kotialbumi.

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Laura Eloranta ja työskentelen rahoitusasiantuntijana keskitetyt ympäristöpalvelut -yksikössä, ”öljytiimissä”. Käsittelemme tiimissämme pientalojen öljylämmityksestä luopumisen valtionavustuksia. Öljyavustusten myöntäminen on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukselle ja avustuksia on myönnetty 1.9.2020 alkaen jo yli 21 000 taloudelle.

Öljylämmityksestä luopumisen avustus on osa nykyisen hallituksen öljylämmityksestä luopumisen toimenpideohjelmaa ja kestävän elvytyksen nopeita toimia. Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti fossiilisen öljyn lämmityskäytöstä luopuminen 2030-luvun alkuun mennessä. Syksystä 2022 alkaen avustuksia on myönnetty myös kaasulämmityksestä luopuville.

Olen aloittanut tehtävässäni 1.8.2021, eli takana on jo 1,5 vuotta öljyavustushakemusten parissa. Rahoitusasiantuntijana käsittelen saapuneita avustushakemuksia ja valmistelen avustuspäätöksiä ratkaisuun. Reunaehdot avustuksen myöntämiselle asettaa Valtioneuvoston asetus avustuksista öljylämmityksestä luopumiseen pientaloissa (VNa 803/2021). Rahoitusasiantuntijan tehtävänä on tarkistaa, että suunniteltu hanke on avustuskelpoinen avustusehtojen mukaisesti ja esitellä avustuspäätös ratkaisuun.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Työpäiväni kuluvat pitkälti Yleisen avustusjärjestelmän ja asianhallintajärjestelmän parissa. Avustushakemukset käsitellään Yleisessä avustusjärjestelmässä, jonka kautta avustuksen hakijoille lähtee tiedoksi myös suurin osa tehdyistä täydennyspyynnöistä ja avustuspäätöksistä. Käyn läpi hakijoiden toimittamia hakemuksia ja niiden liitteitä - tarjouksia, valtakirjoja ja muita hankkeisiin liittyviä dokumentteja. Tarkistan kiinteistön omistajuuteen ja asumiseen liittyviä tietoja myös kiinteistötietojärjestelmästä ja väestötietojärjestelmästä.

Olen työssäni päivittäin yhteydessä avustuksen hakijoihin sekä sähköisen asioinnin kautta että puhelimitse. Hakijat soittavat usein, mikäli heillä on jotain kysyttävää pyydetyistä täydennyksistä tai maksun hakemisesta.

Lisäksi päiväni koostuvat tiimin ja yksikön sisäisistä palavereista. Työkavereiden kanssa tulee myös soiteltua lähes päivittäin kinkkisistä tapauksista – meitä rahoitusasiantuntijoita on tiimissämme yhteensä 23 henkilöä, eli aina löytyy kyllä vertaistukea, kun sitä tarvitsee.

Miksi työsi on tärkeää?

Teemme tiimissämme tärkeää työtä vihreän siirtymän edistämiseksi, mutta arkityössämme korostuvat ennemmin vaikutukset yksittäisten ihmisten elämään. Monille hakijoistamme avustuksen hakeminen on uutta ja ainutkertaista, ja avustus tulee heille todelliseen tarpeeseen. Hakijat ovat kiitollisia, että saavat puhelimen päähän oikean ihmisen vastaamaan kysymyksiin.

Miten sinusta tuli elyläinen?

Työurani on kulunut töissä valtiolla. Harjoitteluni tein ympäristöministeriössä luontoympäristöosastolla ja valmistumisen jälkeen päädyin töihin ulkoministeriöön arktisten asioiden pariin. Ennen nykyisessä tehtävässä aloittamista työskentelin Pirkanmaan TE-toimistossa työllistymisen pilottihankkeessa. Mielessäni oli jo pitkään muhinut toive päästä töihin ympäristöpuolelle, ja onnekseni tulin tähän tehtävään valituksi ja myös virkavapaa järjestyi.

Millainen koulutustausta sinulla on?

Valmistuin hallintotieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2017 ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelmasta.

Mikä on parasta työssäsi?

Parasta työssäni on mahdollisuus tehdä työtä itsenäisellä työotteella. Oman työpäivän voi rakentaa itselle sopivalla tavalla. Meitä on töissä huipputiimi, jonka kesken myös vaikeiden tapausten pallottelu ja linjauksista sopiminen luonnistuu.

Mikä on haastavinta työssäsi?

Järjestelmät ja niiden toimivuus (tai toimimattomuus) aiheuttavat monesti päänvaivaa.

Vaikka saapuneiden avustushakemusten käsittelyn voisi kuvitella olevan melko rutiininomaista työtä, on jokainen hakemus todellisuudessa oma tapauksensa. Joukkoon mahtuu erikoisiakin tilanteita. Loppupeleissä on aina palattava siihen, mitä asetus avustuksen myöntämisestä sanoo.

Mitä teet vapaa-ajallasi?

Olen innokas luonnossaliikkuja. Vauhtia arkeen tuo 2-vuotias koira, jonka kanssa ulkoillaan säällä kuin säällä. Kesät kuluvat pitkälti vesillä purjehtien, kajakilla kulkien tai uiden. Talvisin viihdyn suksien päällä. Rentoudun ruoan parissa uusia reseptejä testaillen. Tavoitteenani on myös lukea päivittäin kirjoja, edes sen pari sivua illalla.


Kuva Lauran kotialbumi.

Meillä töissä: Laura Eloranta

Tehtävä: Rahoitusasiantuntija öljytiimissä ​​​​​​.

Koulutus: Hallintotieteiden maisteri.

Miten päätyi Pirkanmaan ELY-keskukseen: Ollut töissä valtion eri organisaatioissa. Oli halunnut jo pitkään ELY-keskuksen ympäristöpuolelle töihin. Saatuaan paikan järjestyi virkavapaa Pirkanmaan TE-toimistosta, jossa silloin työskenteli.

Mitä tekee vapaa-ajalla: Liikkuu luonnossa koiran kanssa. Kesäisin nauttii vesillä olosta, talvisin viihtyy suksilla. Laura rentoutuu myös ruoanlaiton parissa.

 

 

Meillä töissä -juttusarja

Pirkanmaan ELY-keskuksessa työskentelee 257 asiantuntijaa, jotka huolehtivat sujuvasta arjesta, kuten teiden rakentamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä tukevat yrityksiä niiden kehittymisessä. Juttusarjassa elyläiset kertovat työstään.

Lue aiemmat esittelyt:

Meillä töissä: Tiina tekee Euroopan laajuista kehittämistyötä

Anne auttaa vesienhoitohankkeissa ja tunnustautuu ulkoilmaihmiseksi

Juho liikkuu päivittäin urakka-alueensa tiestöllä ja valvoo, että tiet ovat sopimuksen mukaisessa kunnossa

Jaakko suunnittelee liikenneverkkoa, jota pitkin ihmiset ja rahti liikkuvat seuraavilla vuosikymmenillä

Marja hankkii yrityksille koulutusta ja auttaa osaavan työvoiman saamisessa

Satu valvoo pilaantuneita maa-alueita ja harrastaa karatea

Marika valvoo ja neuvoo luomuviljelijöitä

Jyri suojelee vanhoja metsiä

Liikenteen asiakaspalveluneuvoja Annika