Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Meillä töissä: Juho liikkuu päivittäin urakka-alueensa tiestöllä ja valvoo, että tiet ovat sopimuksen mukaisessa kunnossa

Maanteiden hoidon projektipäällikkönä toimivan Juho Peltomäen työpäivät koostuvat maanteiden hoitourakoiden hankintaan liittyvistä valmistelutehtävistä, urakoiden valvonnasta ja muusta sopimuksen aikaisesta toiminnasta sekä verkosto- ja sidosryhmäyhteistyöstä. Juho halusi syventää tietämystään väyliin liittyvästä asiakastyöstä ja vaihtoi rooliaan viikon ajaksi Liikenteen asiakaspalvelun asiakasneuvojaksi. Jututimme Juhoa roolin vaihdosta.

Tässä juttusarjassa Pirkanmaan ELY-keskuksen työntekijät esittäytyvät.


Juho Peltomäki on työskennellyt pian kolme vuotta maanteiden hoidon projektipäällikkönä. Hän testasi asiakasneuvojan työtä Liikenteen asiakaspalvelussa viikon verran. Kuva: Tuomas Paloniemi

ELY-keskuksessa maanteiden hoidon projektipäällikkönä pian kolme vuotta työskennellyt Juho Peltomäki vaihtoi syksyllä viikoksi työrooliaan Liikenteen asiakaspalvelun asiakasneuvojaksi. Työvaihto onnistui helposti, sillä asiakaspalvelu tekee tiivistä yhteistyötä eri väylien asiantuntijoiden kanssa.

”Halusin avartaa näkemystäni siitä, millaisia yhteydenottoja asiakaspalveluun kaiken kaikkiaan tulee, sillä en tiedä, mitä kaikkea asiakaspalvelusta kysytään. Jo nämä muutamat päivät ovat muuttaneet käsitystäni toiminnasta. Yhteydenottajat ovat olleet aivan tavallisia, pulassa olevia ihmisiä”, kuvailee Juho Peltomäki.

Työroolin vaihto oli helppo toteuttaa

Idea työvaihdosta lähti Juhon ja asiakaspalvelupäällikkö Katariina Korteojan keskustelusta. Työvaihto toteutettiin asiakaspalvelussa ensimmäistä kertaa ja siihen oli helppo tarttua.

”Ajatukseen oli helppo lähteä mukaan! Juho tarttui asiakasneuvojan rooliin mahtavan ennakkoluulottomasti ja tämä toimii myös hyvänä esimerkkinä muille. Iso kiitos myös asiakaspalvelutiimillemme heittäytymisestä ja Juhon avustamisesta”, kiittää Katariina Korteoja.

Normaalisti Juhon työpäivät koostuvat maanteiden hoitourakoiden hankintaan liittyvistä valmistelutehtävistä, urakoiden valvonnasta ja muusta sopimuksen aikaisesta toiminnasta sekä verkosto- ja sidosryhmäyhteistyöstä.

”ELY-keskuksen määrittelemät urakkaan sisältyvät työt ja hoidon laatutaso perustuvat Väyläviraston toimintalinjoihin ja laatuvaatimuksiin. Työtä tehdään kuitenkin loppukädessä tienkäyttäjille, eli tavallisille kansalaisille. Halusinkin ymmärtää vielä syvemmin asiakkaan kokemuksen väyliin liittyen”, kertoo Juho Peltomäki.

Asiakaspalvelun rooli on tärkeä – väylien käyttäjiä kuunnellaan ja autetaan

Liikenteen asiakaspalvelu käsittelee vuosittain yli 70 000 yhteydenottoa maanteihin, rataverkkoon ja vesiväyliin liittyen. Suurimman osan tulleista yhteydenotoista asiakaspalvelu hoitaa itse. Osaan kiperimmistä kysymyksistä asiakaspalvelu välittää vastauspyyntöjä asiantuntijoille. Asiantuntijat selvittävät vastauksen, jonka asiakasneuvoja välittää asiakkaalle. Nyt maanteiden hoidon projektipäällikkönä työskentelevä Juho sai jaettua omaa asiantuntemustaan suoraan asiakkaille.

”Saamani yhteydenotot asiakasneuvojana vaihtelivat laidasta laitaan - eräs asiakas oli esimerkiksi katkaissut kaapelin rakennustyömaalla ja toinen taas tarvitsi vahingonkorvausneuvontaa”, avaa Peltomäki.

Asiakaspalvelu auttaa asiantuntijoiden työtä olemalla asiakkaan ensikontaktina sekä kanavana heidän ja asiantuntijoiden välillä. Suorat yhteydenotot asiantuntijoihin ruuhkauttaisivat työpäivää liikaa. Juho Peltomäki haluaakin kiittää Liikenteen asiakaspalvelua siitä, kuinka tärkeää työtä tekevät.

”Asiakaspalvelun tiimi otti minut hyvin vastaan, hyvä henki tarttui ja jokainen tukee toistaan.”

Saab-auto.
Vaikka elämä ja ajankäyttö muuttuvat, rakas harrastus pysyy. Saabit ovat vahvasti läsnä Juho Peltomäen arjessa. Kuvassa projekti, josta on tarkoitus tulla kesäauto seuraavaksi kesäksi. Kuva: Juho Peltomäen kotialbumi.

Saabismi on Juholle tärkeä osa vapaa-aikaa

Työn vastapainona Juhon vapaa-aika menee normaaleissa arkiaskareissa perheen parissa. Lisäksi autoharrastus on Juholle tärkeä - hän on vannoutunut saabisti. Juho toimii Suomen Saab-klubi ry:n rahastonhoitajana ja on myös päätoimittanut Saabisti-lehteä. Hän innostui Saabeista sukulaisen kautta.

”Vaikka autojen parissa en puuhastele enää niin paljon, hallituksessa teen töitä viikoittain ja vietän aikaa muiden harrastajien kanssa. Käyttöautona Saabia ei enää ole, mutta seuraavana projektina olisi saattaa kymmenen vuotta omistamani avo-Saab perheemme kesäautoksi.”

Sekä työssä että vapaa-ajalla tien päällä viihtyvä saabisti haluaa muistuttaa kaikkia väylien käyttäjiä siitä, että heitä kuunnellaan.

”Vaikka välillä tuntuisi, että mitään ei välttämättä tapahtuisi, niin jokainen puhelu ja yhteydenotto otetaan vastaan ja luetaan. Pitää kuitenkin muistaa, että jokainen yhteydenotto ei välttämättä aiheuta toimenpiteitä, sillä toimenpiteitä tehdään laatuvaatimusten mukaan.”

 

Meillä töissä: Juho Peltomäki

Tehtävä: Maanteiden hoidon projektipäällikkö

Koulutus: Koulutukseltaan rakennusinsinööri. Käynnissä liikennealan insinööriopinnot Hämeenlinnan ammattikorkeakoulussa.

Miten päätyi Pirkanmaan ELY-keskukseen: Aloitti ELY-keskuksessa joulukuussa 2019. Työskenteli aiemmin Destialla työnjohtajana Kankaanpään ja Huittisten alueurakoissa ja tovin myös työmaapäällikkönä. Ennen tätä hän työskenteli Varsinais-Suomen Kalliotekniikan palveluksessa.

Mitä tekee vapaa-ajalla: Vannoutunut saabisti. Lisäksi vapaa-aika kuluu vaimon ja kahden lapsen kanssa.

 

​​​​​​​

Meillä töissä -juttusarja

Pirkanmaan ELY-keskuksessa työskentelee 257 asiantuntijaa, jotka huolehtivat sujuvasta arjesta, kuten teiden rakentamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä tukevat yrityksiä niiden kehittymisessä. Juttusarjassa elyläiset kertovat työstään.

Lue aiemmat esittelyt:

Liikenteen asiakaspalveluneuvoja Annika

Jyri suojelee vanhoja metsiä

Marika valvoo ja neuvoo luomuviljelijöitä

Satu valvoo pilaantuneita maa-alueita ja harrastaa karatea

Marja hankkii yrityksille koulutusta ja auttaa osaavan työvoiman saamisessa

Jaakko suunnittelee liikenneverkkoa, jota pitkin ihmiset ja rahti liikkuvat seuraavilla vuosikymmenillä