Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Meillä töissä: Lauran viestii maaseudun rahoitusmahdollisuuksista ja vaikuttavuudesta yhteistyössä verkoston kanssa

Tässä juttusarjassa Pirkanmaan ELY-keskuksen työntekijät esittäytyvät.

Laura Pekkala.
Kuva Tinnu Salonen / Pirkanmaan ELY-keskus

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Laura Pekkala ja työskentelen maaseutuviestinnän koordinaattorina Pirkanmaan ELY-keskuksessa, maaseutuyksikössä.

Teen töitä Pirkanmaan maaseudun kehittämiseksi ja tärkein tehtäväni on lisätä tietoa EU:n maaseutu- ja maatalousrahoituksen mahdollisuuksista ja vaikutuksista Pirkanmaalla. Koordinoin ja kehitän alueellista viestintäverkostoa ja vastaan alueen viestinnällisestä kokonaiskuvasta. Huolehdin, että tieto kulkee alueemme ja kansallisen viestintätiimin välillä.

Kuluvalla EU:n maatalouspolitiikan ohjelmakaudella (CAP 2023–2027) maaseutuviestintää tehdään aiempaa tiiviimmin yhdessä ELY-keskusten, Leader-ryhmien ja kuntien maaseutuhallinnon kanssa. Myös kaikki sidosryhmät ja hankkeet, jotka tekevät työtä maaseudun kehittämisen parissa ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitani.

Työni tavoitteena on, että Pirkanmaan maaseututoimijat; yrittäjät, viljelijät, maaseudun asukkaat, yhteisöt ja kehittäjät saavat tietoa rahoituksista oikea-aikaisesti ja ymmärrettävästi, ja että myös uudet potentiaaliset hakijat ymmärtävät rahoituksen mahdollisuudet. Erilaisista tuista viestimisen lisäksi teen vaikuttavuusviestintää, jotta suomalaiset tietäisivät, miten tärkeitä asioita maaseuturahoituksella mahdollistetaan.

Koordinointityön lisäksi suunnittelen ja toteutan viestintää, teen sisällöntuotantoa, järjestän tapahtumia ja sidosryhmätilaisuuksia sekä hoidan alueellista media- ja sidosryhmäviestintää. Neuvon, autan ja koulutan alueen viranomaisia ja muita verkoston toimijoita viestinnän asioissa.

Tehtäväni on uusi ja aloitin työssäni toukokuun alussa. Jokaisella 15 ELY-alueella on oma maaseutuviestinnästä vastaava koordinaattorinsa, joiden kanssa yhteistyömme on lähes päivittäistä. Aivan tyhjästä uutta toimintamallia ei siis ole tarvinnut lähteä luomaan, vaan kollegoiden kanssa yhteistyössä.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi? 

Työpäiväni ovat melko vaihtelevia. Osallistun erilaisiin kokouksiin ja infotilaisuuksiin, teen suunnitelmia yksin ja yhdessä asiantuntijoiden ja muiden viestijöiden kanssa, kirjoitan tekstejä, kuvaan ja tuotan erilaisia viestintämateriaaleja sekä julkaisen niitä eri kanaviin. Järjestän tilaisuuksia, tapaan paljon ihmisiä ja vierailen eri kohteissa maaseudulla.

Työpäivään kuuluu runsaasti verkostotyötä, jotta pysyn kartalla toisaalta valtakunnallisista maaseutuviestinnän asioista ja toisaalta tiedän, mitä Pirkanmaan alueella tapahtuu.

Näin alkuvaiheessa työhöni on kuulunut paljon yleistä perehtymistä toimenkuvaan ja työn sisältöihin sekä valtakunnalliseen verkostoon ja toimintamalleihin.

Miksi työsi on tärkeää? 

Työni on tärkeää, sillä maatalous- ja maaseuturahoituksella vaikutetaan käytännössä jokaisen suomalaisen elämään esimerkiksi kotimaisen ruokatuotannon kautta. Voin osaltani olla mukana edistämässä muun muassa yhteiskunnan kannalta isojen ympäristö- ja- ilmastohaasteiden ratkaisuja ja mahdollistaa maaseutualueille uusia palveluita ja työpaikkoja. Suomen pinta-alasta 95 % on maaseutualuetta, ja Pirkanmaankin yli puolen miljoonan väestöstä noin 25 % asuu maaseudulla.

Viestijän työ on tärkeää, sillä ilman tiedonvälitystä ja vuorovaikusta tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista.

Miten sinusta tuli elyläinen?

Olen tehnyt opintoihin kuuluvan harjoitteluni valtionhallinnossa opetus- ja kulttuuriministeriössä. Olen työurallani työskennellyt julkisella sektorilla hanke-, kehittämis- ja tutkimustehtävissä, joissa viestintä on ollut osa tehtäviäni. Viimeiset vuodet se on ollut päätyöni, kun olen tehnyt viestintää ja markkinointia tapahtumien, kulttuurin ja matkailun parissa – viimeksi Business Kangasala Oy:n palveluksessa.

Päätin hakea ELY-keskuksen maaseutuviestinnän koordinaattorin paikkaa, sillä työ yhteiskunnallisesti tärkeän asian parissa kiinnosti ja arvelin pääseväni hyödyntämään tehtävässä laajasti osaamistani. Näin vaikuttaa olevan.

Millainen koulutustausta sinulla on?

Valmistuin yhteiskuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2012. Pääaineeni oli sosiologia, jonka lisäksi opiskelin mm. yhteisöviestintää, journalistiikkaa ja yrityksen taloustieteitä.

Aiemmalta koulutukseltani olen humanististen tieteiden kandidaatti kirjallisuudesta ja suomen kielestä, minkä lisäksi minulla aikuiskoulutukseen suuntautuneen opettajan pätevyys. Työn ohella olen täydentänyt osaamistani mm. palvelumuotoilusta sekä viestinnän ja markkinoinnin ajankohtaisista asioista.

Vuonna 2018 valmistuin voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi (STOry). Työskentelin tuolloin organisaatioiden kehittämisen parissa ja halusin saada osaamista ja työvälineitä työhöni. Nykyään hyödynnän työnohjauksellisia menetelmiä myös kehittämis- ja koulutustyössä.

Mikä on parasta työssäsi? 

Parasta työssäni ovat kiinnostavat ja monipuoliset työtehtävät merkityksellisten asioiden parissa. Työkaverit ELY-keskuksella ovat mukavia ja alansa todellisia asiantuntijoita, joten pääsen myös kehittymään ja oppimaan paljon uutta.

Pidän siitä, että työni on itsenäistä, mutta kuitenkin verkostossa tapahtuvaa. Uudessa tehtävässä pääsen myös luomaan uutta ja kehittämään uudenlaisia tapoja toimia.

Mikä on haastavinta työssäsi?

Työni on vasta alussa, joten vielä on vaikea sanoa, mikä on haastavinta. Uuden rahoituskauden alkaessa viestittävää kuitenkin riittää ja tietenkin haluamme varmistaa, että se on laadukasta, oikea-aikaista ja saavutettavaa. Työn vaativuutta lisää verkostomainen työskentelymalli usean eri organisaation kesken.

Mitä teet vapaa-ajallasi? 

Vapaa-aikani kuluu pääosin lasten kanssa harrastaen ja kotona puuhaillen. Palaudun parhaiten liikkumalla luonnossa, lukemalla ja kesäaikaan puutarhatöiden parissa. Omalla ajalla lähden usein kulttuurin pariin tapahtumiin, teatteriin ja keikoille. Siivun vapaa-ajastani nappaavat myös vapaaehtoistyöt mm. lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksen parissa. 

Ihmiset talvisäässä katetulla nuotiopaikalla.
Kuva Laura Pekkalan kotialbumi

Laura Pekkala.
Kuva Laura Pekkalan kotialbumi

Meillä töissä: Laura Pekkala

  • Tehtävä: Maaseutuviestinnän koordinaattori
  • Koulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri, humanististen tieteiden kandidaatti
  • Miten päätyi ELY-keskukseen: Työskennellyt viestinnän, markkinoinnin, kehittämisen ja tutkimuksen parissa julkisella sektorilla. Päätti hakea maaseutuviestinnän koordinaattorin tehtävää, jossa yhdistyivät sopivasti viestintä, kehittäminen ja työ yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden parissa. 
  • Mitä tekee vapaa-ajalla: Viettää aikaa perheensä kanssa harrastaen monenlaista liikuntaa ja kulttuuria. Palautuu parhaiten luonnossa liikkumalla.

 

Meillä töissä -juttusarja
Pirkanmaan ELY-keskuksessa työskentelee 257 asiantuntijaa, jotka huolehtivat sujuvasta arjesta, kuten teiden rakentamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä tukevat yrityksiä niiden kehittymisessä. Tässä juttusarjassa elyläiset kertovat työstään.

Lue aiemmat esittelyt:

Katariinasta parasta on merkityksellinen ja arvojen mukainen työ

Niko sovittaa yhteen luonnon ja ihmisten intressejä vesien säännöstelyssä ja vesien tilaa parantavissa hankkeissa

Iiris auttaa yrityksiä löytämään osaajia työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton kautta

Laura auttaa luopumaan öljylämmityksestä, vapaa-aika kuluu ulkoillessa

Tiina tekee Euroopan laajuista kehittämistyötä

Anne auttaa vesienhoitohankkeissa ja tunnustautuu ulkoilmaihmiseksi

Juho liikkuu päivittäin urakka-alueensa tiestöllä ja valvoo, että tiet ovat sopimuksen mukaisessa kunnossa

Jaakko suunnittelee liikenneverkkoa, jota pitkin ihmiset ja rahti liikkuvat seuraavilla vuosikymmenillä

Marja hankkii yrityksille koulutusta ja auttaa osaavan työvoiman saamisessa

Satu valvoo pilaantuneita maa-alueita ja harrastaa karatea

Marika valvoo ja neuvoo luomuviljelijöitä

Jyri suojelee vanhoja metsiä

Liikenteen asiakaspalveluneuvoja Annika​​​​​