Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Meillä töissä: Katariinasta parasta on merkityksellinen ja arvojen mukainen työ

Tässä juttusarjassa Pirkanmaan ELY-keskuksen työntekijät esittäytyvät.

Kuka olet ja mitä teet? 

Olen Katariina Korteoja ja toimin asiakaspalvelupäällikkönä valtakunnallisessa ELY-keskusten, Väyläviraston sekä liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n yhteisessä Liikenteen asiakaspalvelussa. Hallinnollinen kotipesäni on Pirkanmaan ELY-keskuksessa.  

Ensisijaisesti toimin esihenkilönä 16 henkilön ryhmälleni ja vastaan keskitetyn asiakaspalvelun toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Käytännössä työhöni kuuluu järjestelmäkehittämisen ja palveluiden digitalisoinnin mahdollistamista ja edistämistä, palveluiden laadun varmistamista ja kehittämistä sekä eri verkostoissa toimimista, asiakaskokemuksen johtamista ja kehittämistä, palveluista viestimistä, sidosryhmäyhteistyötä ja erityisesti oman henkilöstön työskentelyolosuhteiden varmistamista.   

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?  

Työpäiväni muodostuvat hyvin erilaisiksi eri aikoina. Käytän vuosikellosta monta viikkoa kehityskeskusteluihin ja muuhun vuoropuheluun henkilöstön kanssa. Toisin ajoin rekrytointeihin liittyvät asiat vievät leijonan osan työajasta. Muina aikoina työpäivät rakentuvat mm. yksikön tulosseurannasta, tiimin töiden organisoinnista, sidosryhmien ja eri verkostojen kanssa kommunikoinnista, kokouksista ja haasteiden ratkomisesta.  

Saatan käyttää työpäiväni aikana tietokoneella lähes 20 eri järjestelmää, kun esimerkiksi hoidan henkilöstöhallinnollisia asioita, perehdyn raportteihin ja tilastoihin, selvitän ongelmallisia asiakasyhteydenottoja asianhallintajärjestelmien ja karttapalveluiden avulla, tai suunnittelen jonkin verkoston tai yhteistyökokouksen aineistoja.  

Yleensä aloitan työpäiväni klo 8 aikoihin aamulla, varmistelen, mikä on päivän kokoonpano tiimissä ja mitä päivän ohjelmassa on luvassa. Saatan olla etätyössä useamman päivän viikosta, ja silloin päivät kuluvat Teams-kokouksissa ja puheluissa. Toimistopäivät ovat parhaita, silloin tapaan tiimiläisiä ja ehdin vaihtaa muitakin kuulumisia, kuin pakolliset työhön liittyvät asiat.  

Miksi työsi on tärkeää?  

Koen, että työlläni on merkitystä jokaisen väylien käyttäjän ja liikkujan elämään, vähintään välillisesti. Olen ollut mukana kehittämässä keskitettyjä ja valtakunnallisia palveluita kohta 15 vuoden ajan, eikä mikään tehty työ ole mennyt hukkaan.  

Lisäksi koen, että työlläni on vaikutusta oman tiimini työntekijöiden työssäjaksamiseen ja työssä viihtymiseen, olen ensisijaisesti töissä tiimiläisiäni varten. Hyvässä ja toimivassakin tiimissä työntekijäkokemuksen kehittämiseksi tehdään koko ajan töitä.  

Miten sinusta tuli elyläinen? 

Ehkä hieman vahingossa. Aiemmassa työpaikassani toimin ympäristöinsinöörinä tuoteturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden parissa. Vuonna 2009 hain ELY-keskusta edeltäneen Tiehallinnon tekniseksi asiantuntijaksi. Silloin tienpidon lupatehtävien keskittämistä pilotoitiin ja mm. kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamista tiealueelle ryhdyttiin luvittamaan valtakunnallisesti silloisesta Hämeen tiepiiristä, Tampereelta.  

Nykyisessä tehtävässäni olen toiminut jo 7 vuotta. Sinä aikana tiimini tehtävät ovat kehittyneet valtavasti digitalisaation ja automatisaation myötä.  

Millainen koulutustausta sinulla on? 

Olen valmistunut ympäristöteknologian insinööriksi vuonna 2007. Tekniikan YAMK-tutkintoni tein työn ohessa. Valmistuin vuonna 2020 Tulevaisuuden liikennejärjestelmät -koulutusohjelmasta sivuaineenani Asiantuntijaorganisaation johtaminen. ELY-keskuksessa on tuettu opiskelua, ja olen tehnyt työn ohessa muutaman opintopisteen opintokokonaisuuksia mm. Asiakaskokemuksen johtamisesta, valmentavasta johtamisesta ja projektijohtamisesta.  

Mikä on parasta työssäsi?  

Työni paras puoli on ehdottomasti se, että saan tehdä arvojeni mukaista ja merkityksellistä työtä. Tavoittelemme helposti saavutettavia, tarkoituksenmukaisia, tuloksellisia ja vaikuttavia palveluita kaikille kansalaisille. Se mitä tiimini kanssa teen, vaikuttaa jokaisen suomalaisen arjessa käyttämiin palveluihin. 

Lisäksi meillä on työpaikalla hyvä henki ja tunnelma sekä äärettömän mukavia työkavereita. Huipputiimin kanssa työnteko on parasta. Olemme vuosien kehittämistyön tuloksena saavuttaneet vaikkapa toimintojen automatisoinnilla näkyvää tulosta ja saavutettavia informatiivisia palveluita.  

Työni on myös sopiva sekoitus itsenäistä tekemistä ja tiivistä tiimityötä. Voin melko paljon itse vaikuttaa töideni suunnitteluun ja siihen mitä milloinkin teen. Arvostan työpaikassani myös sitä, että työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu pääsääntöisesti erittäin joustavasti.  

Mikä on haastavinta työssäsi? 

Asiat ovat välillä melko kompleksisia, eikä valmiita ratkaisuja ole missään kirjoissa tai strategioissa. Olemme tiimini kanssa olleet valtakunnallisesti ensimmäisenä tekemässä jotain asiaa uudella tavalla. On luonnollista, että välillä asiat eivät suju niin kuin on suunniteltu, mutta aina on eteenpäin selvitty kaikista tilanteista.  

Vaativuutta tehtävässäni lisäävät useat ohjaavat virastot ja muut tahot sekä laaja kehittäjäkumppanin verkosto. Toisaalta on myös haastavaa kehittää pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti toimivia palveluita asiakkaille, jotka eivät enää kävele ovesta sisään.  

Mitä teet vapaa-ajallasi?  

Vapaa-aikani kuluu lumiseen aikaan pääasiassa laskettelurinteessä. Kuivan maan aika kuluu pyörän selässä lähinnä maantiellä, lisäksi monet vesiurheilulajit kuuluvat vapaa-aikaan. Harrastuskohteisiin, tunturiin tai merenrantaan majoitumme Caravan-tyylillä.  

Perheeseeni kuuluvat puoliso ja neljä lasta, sekä kaikenkarvaisia lemmikkejä. Perheen kanssa harrastetaan, matkustetaan, liikutaan ja puuhastellaan kaiken sen parissa mitä talo ja maalla oleva pihapiiri kulloinkin vaativat. Rentoudun lukemalla, leipomalla ja neulomalla ja rakastan matkustelua.  

Meillä töissä: Katariina Korteoja 

  • Tehtävä: Asiakaspalvelupäällikkö valtakunnallisessa liikenteen asiakaspalvelussa.
  • Koulutus: Ympäristöteknologian insinööri, ylempi AMK-tutkinto, lisänä opintokokonaisuuksia asiakasjohtamisesta sekä valmentavasta ja projektijohtamisesta 
  • Miten päätyi ELY-keskukseen: Hakeutui ELY-keskusta edeltäneen Tiehallinnon tekniseksi asiantuntijaksi, josta valittiin nykyiseen asiakaspalvelupäällikön tehtävään. 
  • Mitä tekee vapaa-ajalla: Laskettelee talvisin, kesäisin pyöräilee ja matkustaa perheen kanssa Caravan-tyylillä. Puuhastelee pihapiirissä, neuloo, lukee ja leipoo. 

Kuvat: Katariina Korteojan kotialbumi

 

Meillä töissä -juttusarja
Pirkanmaan ELY-keskuksessa työskentelee 257 asiantuntijaa, jotka huolehtivat sujuvasta arjesta, kuten teiden rakentamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä tukevat yrityksiä niiden kehittymisessä. Tässä juttusarjassa elyläiset kertovat työstään.

Lue aiemmat esittelyt:

​​​​​​​Niko sovittaa yhteen luonnon ja ihmisten intressejä vesien säännöstelyssä ja vesien tilaa parantavissa hankkeissa

​​​​​​​Iiris auttaa yrityksiä löytämään osaajia työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton kautta

Laura auttaa luopumaan öljylämmityksestä, vapaa-aika kuluu ulkoillessa

Tiina tekee Euroopan laajuista kehittämistyötä

Anne auttaa vesienhoitohankkeissa ja tunnustautuu ulkoilmaihmiseksi

Juho liikkuu päivittäin urakka-alueensa tiestöllä ja valvoo, että tiet ovat sopimuksen mukaisessa kunnossa

Jaakko suunnittelee liikenneverkkoa, jota pitkin ihmiset ja rahti liikkuvat seuraavilla vuosikymmenillä

Marja hankkii yrityksille koulutusta ja auttaa osaavan työvoiman saamisessa

Satu valvoo pilaantuneita maa-alueita ja harrastaa karatea

Marika valvoo ja neuvoo luomuviljelijöitä

Jyri suojelee vanhoja metsiä

Liikenteen asiakaspalveluneuvoja Annika​​​​​