Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Meillä töissä: Niko sovittaa yhteen luonnon ja ihmisten intressejä vesien säännöstelyssä ja vesien tilaa parantavissa hankkeissa

Tässä juttusarjassa Pirkanmaan ELY-keskuksen työntekijät esittäytyvät.


Kuka olet ja mitä teet?

Olen Niko Nurhonen ja työskentelen vesitalousasiantuntijana vesiyksikössä. Työtehtäväni liittyvät esimerkiksi vesistöjen säännöstelyyn, tulvariskien hallintaan, rakenteiden - kuten patojen - kunnossapitoon sekä vesitaloushankkeiden edistämiseen.

Työt sisältävät laajasti asiakaspalvelua, viranomaisyhteistyötä ja itsenäisempää selvittelyä. Toiminta-alueena on Pirkanmaan maakunta, mutta työssä otetaan huomioon vesistöjen kautta myös Kanta-Hämeen ja Satakunnan alueita.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Työpäiväni ovat hyvin vaihtelevia. Aamuisin katson vesitilanteen vesistömallista, jossa näkyvät vesistöjen vedenkorkeudet ja virtaamat ennusteineen. Mikäli niissä havaitaan jotakin poikkeavaa, selvitetään, mistä on kyse ja onko asiaan tarve reagoida. Tulvatilanteen ollessa käynnissä kuluu tilannekuvan ylläpitoon enemmän aikaa kuin rauhallisempina aikoina.

Pirkanmaan ELY-keskus säännöstelee Vanajaveden vedenkorkeutta. Säännöstelyä ohjaavat asiassa annetut lupapäätökset sekä säännöstelysuositukset. Näiden antamissa rajoissa otetaan huomioon ennusteet, ympäröivän vesistön tilanteet sekä vesistön käyttömuodot.

Ennusteista huomioitavia asioita ovat esimerkiksi sateet ja lumien sulaminen. Vesistön muiden järvien vedenkorkeudet vaikuttavat siihen, kuinka helposti sateet näkyvät Vanajaveden tulovirtaamissa.

Kun Vanajavedestä lasketaan vettä kohti Poria ja Selkämerta, on huomioitava myös alapuolisen vesistön tilanne: mikäli alapuolella on tulvatilanne, juoksutusta rajoitetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Näistä toimista käydään keskustelua muiden alueen säännöstelijöiden kanssa, sillä vaikutusalue on laaja. Esimerkkejä huomioitavista vesistön käyttömuodoista taas ovat tulvasuojelu, virkistyskäyttö, veneliikenne, peltojen kuivatus, luontoarvot, kalastus ja vesivoima.

Työpäivääni kuuluu myös yhteydenottoihin vastaamista ja palavereja sekä ELY-keskuksen sisällä että ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tarvittaessa annan neuvoja vesitaloushankkeisiin, kuten vedenkorkeuden muuttamishankkeisiin. Kirjoitan myös lausuntotekstejä tulvanäkökulmasta. Toisinaan työpäiviini kuuluu myös maastokäyntejä, pääosin vedenkorkeuksien ja patojen takia.

Miksi työsi on tärkeää?

Työni on luonnon ja ihmisten intressien yhteensovittamista, ja tarkoituksena on, että lopputulos olisi parempi kuin alkutilanne. Tämä näkökulma toistuu niin säännöstelyssä, tulvasuojelussa kuin vesien tilaa parantavissa hankkeissa − oli kyse sitten ELY-keskuksen toteuttamasta toiminnasta tai muiden hankkeisiin annetuista neuvoista. Lisäksi työssä edistetään tietoisuutta vesistä ja luonnon kiertokulusta vesistössä.

Miten sinusta tuli elyläinen?

Olin kesällä 2017 kesätöissä Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Työkokemukseni perusteella Pirkanmaan ELY-keskuksessa työskentelemisessä on monia hyviä puolia: työporukan ilmapiiri on ollut hyvä, työtehtävät monipuolisia ja työtä ohjaavat arvot ovat kohdallaan. Tehtyäni diplomityön Hämeen ELY-keskukselle hulevesiin liittyen sain kuulla, että Pirkanmaan ELY-keskuksessa tarvitaan patojen kartoittajaa ja niiden tietojen tallentajaa. Olen aina liikkunut paljon luonnossa ja erityisesti virtavesistöt ovat kiehtoneet, joten tämä työ kuulosti itselle sopivalta, ja minut valittiin tekemään patokartoitusta. Puolen vuoden jälkeen hain kollegani eläköitymisen seurauksena vapautuneeseen virkaan vesitalousasiantuntijaksi, ja siinä työssä olen toiminut nyt yli kaksi ja puoli vuotta.

Millainen koulutustausta sinulla on?

Valmistuin rakennustekniikan diplomi-insinööriksi keväällä 2020 Tampereen yliopistosta, pääaineena infrarakentaminen. Keväällä 2023 aloitin töiden ohessa älykkään uusiutuvan sähköenergian tuotannon ylemmän AMK-tutkinnon opinnot Tampereen ammattikorkeakoulussa. Lisäopintojen motiivina oli omien tietojen laajentaminen ja syventäminen sekä haasteen hakeminen.

Mikä on parasta työssäsi?

Työssäni parasta ovat vaihtelevat ja mielenkiintoiset työtehtävät sekä työskentely ihmisten ja luonnon parissa. Hyvällä työporukalla on suuri merkitys, ja siksi teenkin työni lähes pelkästään toimistolta käsin.

Mikä on haastavinta työssäsi?

Kaivattua haastetta työhöni tuovat esimerkiksi erilaisten vesistöhankkeiden toteutusvaihtoehtojen pohtiminen. Myös tulvatilanteet, kuten kevään 2022 paikoin poikkeuksellisen voimakas tulva sekä tammikuun 2023 talvitulva, haastavat omalla tavallaan. Kertynyt kokemus ja maanlaajuinen ELY-osaajien verkosto auttavat tarvittaessa ratkomaan haasteita. Verkosto jakaa tietämystään vähemmän aikaa talossa olleille.

Mitä teet vapaa-ajallasi?

Töiden ja opintojen lisäksi tykkään harrastaa ja olla muutenkin paljon menossa. Tykkään aktiivisesta elämäntavasta, ja usein tuntuukin, että käyn kotona vain nukkumassa. Harrastuksista tärkeimmät ovat suunnistaminen, melonta ja bändissä soittaminen.

Kevät onkin siitä hienoa aikaa, että kanootin saa taas vesille, ja usein tuleekin melottua jäiden seassa vuoden ensimmäiset kerrat. Lisäksi käyn kuntosalilla ja juoksemassa, ja myös Tampereen yleisten saunojen lauteilla viihdyn säännöllisesti. Viikonloppuisin tykkään käydä lähialueen luontokohteissa, ja lomat täyttyvät pidemmistä reissuista esimerkiksi vuoristoihin ulkomaille. Iltaisin rentoudun lukemalla kirjoja.


 

Meillä töissä: Niko Nurhonen

  • Tehtävä: Vesitalousasiantuntija vesiyksikössä
  • Koulutus: DI (rakennustekniikka)
  • Miten päätyi Pirkanmaan ELY-keskukseen: Oli Pirkanmaan ELY-keskuksella kesätöissä 2017. Teki diplomityö Hämeen ELY-keskukselle. Valittiin Pirkanmaan ELY-keskukselle keväällä 2020 kartoittamaan Pirkanmaan patoja.
  • Mitä tekee vapaa-ajalla: Suunnistaa, meloo ja soittaa bändissä. Tykkää retkeillä ja matkustella.

Kuvat Tinnu Salonen / Pirkanmaan ELY-keskus

 

Meillä töissä -juttusarja
​​​​​​​Pirkanmaan ELY-keskuksessa työskentelee 257 asiantuntijaa, jotka huolehtivat sujuvasta arjesta, kuten teiden rakentamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä tukevat yrityksiä niiden kehittymisessä. Tässä juttusarjassa elyläiset kertovat työstään.

Lue aiemmat esittelyt:

​​​​​​​Iiris auttaa yrityksiä löytämään osaajia työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton kautta

Laura auttaa luopumaan öljylämmityksestä, vapaa-aika kuluu ulkoillessa

Tiina tekee Euroopan laajuista kehittämistyötä

Anne auttaa vesienhoitohankkeissa ja tunnustautuu ulkoilmaihmiseksi

Juho liikkuu päivittäin urakka-alueensa tiestöllä ja valvoo, että tiet ovat sopimuksen mukaisessa kunnossa

Jaakko suunnittelee liikenneverkkoa, jota pitkin ihmiset ja rahti liikkuvat seuraavilla vuosikymmenillä

Marja hankkii yrityksille koulutusta ja auttaa osaavan työvoiman saamisessa

Satu valvoo pilaantuneita maa-alueita ja harrastaa karatea

Marika valvoo ja neuvoo luomuviljelijöitä

Jyri suojelee vanhoja metsiä

Liikenteen asiakaspalveluneuvoja Annika​​​​​