Tavoite 1 - PK-yritysten johdon ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena on pk-yritysten johdon ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen, jotta ne voivat vastata paremmin toimintaympäristön nopeisiin ja mittaviin muutoksiin. Hankkeen toimenpitellä edistetään yritysten osaamista hyvän työelämän kehittämiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi koulutuksen, neuvonnan, ohjauksen ja verkostojen kautta ja aktivoidaan yrityksiä kehittämissuunnitelmien eteenpäin viemisessä. Näillä toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan merkittävästi mm. yritysten muutoskyvykkyyteen, tuottavuuteen, työhyvinvointiin, sekä kasvu- ja kansainvälistymispyrkimyksiin.

Hankkeen eri toimenpiteillä pyritään tavoittamaan ainakin 500 yritystä. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa aktivointityö, yritysharavointi, viestintä sekä hankkeessa tuotetut osaamisen kehittämisen kokonaisuudetja klinikat. Hankkeen kilpailuttamiin osaamisen kehittämisen toimenpiteisiin ohjautuu 100 lappilaista yritystä.

Hankkeen kilpailuttamat osaamisen kehittämisen toimenpiteet käynnistyvät alkuvuodesta 2024. Toimenpiteiden edetessä tätä sivua päivitetään.

Euroopan unionin rahoittama - logo

Päivitetty: 11.01.2024