Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla  


Valtatie 6 on kuuluu osana Euroopan Unionin päättämään Suomen kattavaan liikenneverkkoon (TEN-T). Tie on toinen kansainvälisen liikenteen päätieyhteys Etelä-Suomesta itärajan rajanylityspaikoille Nuijamaalle ja Imatralle. Valtateiden 6 ja 12 muodostama reitti on tärkeimpiä poikittaisyhteyksiä maan länsi- ja itäosien välillä osana niin sanottua Salpausselän liikennekäytävää. Valtateillä on myös keskeinen rooli Kouvolan seudun liikennejärjestelmässä alueen maankäyttöä sekä seudullista ja paikallista liikennettä palvelevina väylinä. Kouvolan pääliittymän, Puhjon eritasoliittymän alueella on seudun suurin, jatkuvasti laajentuva kauppakeskittymä, joka lisää liikennettä valtatiellä ja korostaa väylien parantamistarvetta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiehankesivut ovat siirtyneet vuoden 2019 alusta Väyläviraston (Väylä) hankesivusolle. Väylän sivuilta hankkeet löytyvät maakunnittain.

Tämä hanke löytyy vayla.fi-palvelusta suoraan oheisen linkin takaa: https://vayla.fi/kymenlaaksossa-suunnitteilla/vt-6-parantaminen-kouvolan-kohdalla

 

Päivitetty