Alueiden käyttö ja rakentaminen

ELY-keskukset edistävät kuntien alueidenkäytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämistä. Ne osallistuvat maakuntakaavojen laadintaan sekä valvovat kuntien yleis- ja asemakaavoitusta, rakentamista ja muuta alueiden käyttöä asioissa, jotka ovat vaikutuksiltaan maakunnallisesti merkittäviä tai valtakunnallisia. Edistämistehtävän toteuttamiseksi ELY-keskus antaa kuntien kaavoja koskevia lausuntoja ja käy niiden kanssa kaavaneuvotteluita.

ELY-keskukset edistävät kulttuuriympäristön hoitoa ja kulttuuriperinnön vaalimista. Ne myöntävät rakennusperinnön hoitoavustuksia ja tekevät rakennussuojeluun liittyviä päätöksiä.

Lisää tietoa alueiden käytöstä, rakentamisesta ja kulttuuriympäristöstä ymparisto.fi-verkkopalvelussa (linkit oikealla).

Asuinrakennuksia.

Kuva: Maria Uotinen / Ympäristöhallinnon kuvapankki

TIETOA ALUEELTA

Alueiden käyttö ja rakentaminen - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus edistää ja ohjaa kuntien maankäytön suunnittelua ja rakentamista Etelä-Savossa. Tehtävä hoidetaan siten, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä muut alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset otetaan huomioon.

Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen tavoitteena on hyvän elinympäristön ja yhdyskuntien kestävän kehityksen edistäminen. Tavoitteena on myös rakentamisen laadun varmistaminen sekä avoimen ja vuorovaikutteisen toimintakulttuurin vahvistaminen maankäytön suunnittelussa.

Etelä-Savon ELY-keskus edistää eri tavoin arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja rakennusperintökohteiden säilymistä ja hoitoa toimialueellaan. ELY-keskus myöntää vuosittain avustuksia rakennusperinnön hoitoon.

Lisää tietoa alueiden käytöstä ja rakentamisesta Etelä-Savossa:


Päivitetty