Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

 

Avaa chat-ikkuna

Uutisia -Ympäristö

null Näkökulma: Ajatuksia kiertotaloustyöstä Pirkanmaalla (Pirkanmaa)

Näkökulma: Ajatuksia kiertotaloustyöstä Pirkanmaalla

Erityisasiantuntija Emmi Pajunen kirjaa ajatuksia Pirkanmaan kiertotaloudesta, yhteistyöstä ja työn tavoitteista.

Aloitin Pirkanmaan ELY-keskuksessa määräaikaisessa kiertotalouden edistämistehtävässä noin vuosi sitten. Työ kiertotalouden parissa on ollut mielenkiintoista, ajatuksia herättävää ja opettavaista. Kantavana ajatuksena työssäni on ollut tehdä kiertotalouden edistämisestä mahdollisimman konkreettisia, jotta jokainen ELY-keskuksen työntekijä voisi vaivattomasti omaksua sen osaksi työtehtäviään.

Työni pohjautuu ELY-keskuksessa jo aiemmin tehtyyn työhön sekä työntekijöiden kanssa käytyihin keskusteluihin, joiden pohjalta on yhteistyössä laadittu konkreettisia toimenpide-ehdotuksia siitä, miten kiertotalous voitaisiin huomioida paremmin ELY-keskuksen tehtävissä. Esimerkiksi ympäristönsuojeluyksikön asiantuntijoiden työn tueksi on kuluneen vuoden aikana valmisteltu malleja, miten kiertotalousasioita voitaisiin tuoda esille lausunnoissa sekä koottu tutkimustietoa uusiomateriaalien hyödyntämismahdollisuuksista, ympäristövaikutuksista ja soveltuvuudesta rakentamiseen.

Kiertotaloutta edistetään yhteistyönä

Sidosryhmätyöllä on Pirkanmaan ELY-keskuksessa pitkät perinteet ja sen merkitys on keskeinen myös kiertotalouden edistämistyössä. Vuoden aikana on ollut hienoa huomata, kuinka vaikuttavaa kiertotaloustyötä Pirkanmaalla tehdään jo monella saralla ja kuinka alueemme toimijoiden panos kiertotalouden edistämisessä on tunnistettu myös valtakunnallisella tasolla.

Kuluneen vuoden aikana olen saanut olla mukana monessa sidosryhmien kanssa toteutetussa kiertotalouden edistämishankkeessa. Näistä esimerkkinä voisi mainita Tampereen korkeakouluyhteisön RATKI-hankkeen, jossa on kehitetty Pirkanmaalle rakentamisen kiertotalouden TKI-verkostoa. Hankkeen työpajoissa ELY-keskuksella on ollut mahdollisuus yhdessä muiden sidosryhmien kanssa lisätä Pirkanmaan toimijoiden tietoisuutta jätteiden hyödyntämisen mahdollisuuksista ja reunaehdoista.

Mielenkiintoinen hanke on ollut myös Tampereen yliopiston koordinoima ReCreate-hanke, jossa tutkitaan purettavista rakennuksista irrotettavien betonielementtien uudelleenkäyttöä uudisrakentamisessa. Kyseisessä hankkeessa on käyty hyvää vuoropuhelua rakennus- ja purkualan yritysten, tutkijoiden ja viranomaisten kanssa lainsäädännön ja erilaisten menettelyjen kehittämistarpeista, joilla voitaisiin edistää kiertotaloutta kestävästi.  

Nopeasti muuttuva maailma tuo haasteita pitkälle tulevaisuuteen ulottuvassa työssä

Yhtenä haasteena kiertotaloustyössä on tulevaisuuden ennustamisen vaikeus ja toimintakentän jatkuva muutostila. Kiertotalouden edistäminen on pitkäjänteistä työtä, jossa tulokset näkyvät vasta vuosien tai vuosikymmenten kuluttua. Se luo haasteita sääntelyn kehittämiseen ja tavoitteiden asettamiseen. On osattava asettaa rohkeasti tavoitteita, jotka nykyisessä maailmantilanteessa saattavat näyttää vielä utopistisilta. Samanaikaisesti on kuitenkin pidettävä jalat tukevasti maassa ja kehitettävä realistisia seurantamittareita, joiden avulla tavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan arvioida. Seurantamittareiden kehittäminen on nähty tarpeelliseksi myös Pirkanmaalla ja toivottavasti siihen liittyvää kehitystyötä päästään aloittamaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa lähiaikoina.

Miten tästä eteenpäin?

Viime aikoina on käyty laajasti keskustelua hallinnollisten menettelyjen sujuvoittamisesta. Sille on annettu huomattava painoarvo myös kiertotalouden edistämisessä. Toivon, ettei keskustelussa kuitenkaan unohdettaisi sitä, että jatkuvat toimintaympäristön muutokset synnyttävät myös tarpeen omaksua uusia asioita ja ajattelumalleja. Sen vuoksi tulee myös panostaa toimijoiden ja asiantuntijoiden osaamisen uudistamiseen, sillä se on perusta, jonka varaan sujuvat menettelyt pitkälti rakentuvat.

Osaamisen kehittäminen yhteistyöverkostoihin osallistumalla on keskeinen osa Pirkanmaan ELY-keskuksen bio- ja kiertotaloustyötä. Tänä vuonna monet yhteiset hankkeet ovat saaneet alkunsa sidosryhmien toiveista ja yhteydenotoista. Tämän yhteistyön toivon jatkuvan myös tulevina vuosina. Parhaillaan ELY-keskuksessa valmistellaan bio- ja kiertotalouden toimintasuunnitelmaa ensi vuodelle. Nyt kannattaa siis rohkeasti olla yhteydessä ELY-keskukseen ja ehdottaa yhteistyökuvioita ensi vuodelle.

Emmi Pajunen.

Yhteistyöterveisin

Emmi Pajunen
Erityisasiantuntija
Pirkanmaan ELY-keskus

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 915

[email protected]   
(Liitteiden maksimikoko yht. 35 Mt)

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Lupaneuvontaa uusiutuvan energian tuotantoa suunnitteleville

0295 020 920

tiistaisin ja keskiviikkoisin
klo 9.00 - 12.00

Lue lisää neuvonnasta

Oikopolut
Muualla verkossa