Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

 

Avaa chat-ikkuna

Uutisia -Ympäristö

null Kaivosalan toimialaraportti: Kriittiset raaka-aineet entistä tärkeämpiä EU:lle

Kaivosalan toimialaraportti: Kriittiset raaka-aineet entistä tärkeämpiä EU:lle

Suomessa louhittiin yhdeksästä metallimalmikaivoksesta malmia ja sivukiveä yhteensä 86,6 miljoonaa tonnia vuonna 2022. Tästä malmien osuus oli 33,2 milj. tonnia. Malminlouhinnan määrä kasvoi hieman edellisvuodesta. Teollisuusmineraalia louhittiin yhteensä 16,3 miljoonaa tonnia. EU:ssa valmistellaan kriittisten raaka-aineiden asetusta, jonka tavoitteena on nostaa omavaraisuutta, teollisuuden jalostusastetta sekä lisätä kierrätystä.

Digitalisaation vahvistuminen ja vihreän siirtymän monet toimet lisäävät raaka-aineiden kysyntää. Suomi on merkittävä kaivostuotannon maa EU:ssa. Globaali osuutemme useimpien tuotettavien metallien kaivostuotannosta on alle prosentin. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota osoittivat Euroopan haavoittuvuuden toimitusketjujen häiriötilanteissa. 

EU:n kriittisten aineiden aloitteen valmistelu edennyt nopeasti. Pyrkimyksenä on saada asetus voimaan pian. Asetuksella päivitetään jo olemassa oleva kriittisten raaka-aineiden luettelo. Siinä myös määritellään suppeampi strategisten raaka-aineiden luettelo sellaisista raaka-aineista, joiden strateginen merkitys katsotaan suurimmaksi ja tuotannon lisääminen haastavimmaksi. Suomessa toimii useita kaivoksia, joissa tuotetaan kriittisiä tai strategisia raaka-aineita. Myös useita uusia kaivoshankkeita ja malminetsintää kohdistuu näitä raaka-aineita sisältäviin mineraaliesiintymiin. Strategisten raaka-aineiden luetteloon on ehdotettu sisällytettävän muun muassa kupari ja koboltti.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön kaivosalan toimialaraportista. Raportti kuvaa toimialan kehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä.

Lue lisää

Kaivosalan toimialaraportti: Kriittiset raaka-aineet entistä tärkeämpiä EU:lle (tem.fi)

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 916

[email protected]   
(Liitteiden maksimikoko yht. 35 Mt)

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Lupaneuvontaa uusiutuvan energian tuotantoa suunnitteleville

0295 020 920

tiistaisin ja keskiviikkoisin
klo 9.00 - 12.00

Lue lisää neuvonnasta

Oikopolut
Muualla verkossa