Haluatko saada tietoa kotoutumistyöstä?

Uudenmaan ELY-keskus julkaisee kotoutumistyön uutiskirjettä ja sillä on kaksi kotoutumistyötä tekeville suunnattua sähköpostijakelulistaa. Lisäksi ELY-keskuksen koordinoimalla kotoutumisentukena.fi:llä sekä Osallisena kotoutumista edistävien palveluiden tuottamisessa -hankkeella on omat uutiskirjeet.

Uutiskirjeet

Kotoutumistyön uutiskirjeet ilmestyvät suomeksi.

Uudenmaan ELY-keskuksen kotoutumistyön uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Uudenmaan ELY-keskuksen kotoutumistyöstä. Kirje ilmestyy noin kahden kuukauden välein ja sen koostavat ELY-keskuksen kotoutumistyön asiantuntijat.

Kotoutumisentukena.fi:n uutiskirje

Uudenmaan ELY-keskus koordinoi ja ylläpitää kotoutumisentukena.fi-palvelua, joka on kotoutumisen parissa toimivien työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteinen työväline. Voit tilata kotoutumisentukena.fi:n uutiskirjeen lähettämällä pyynnön osoitteeseen kotoutumisentukena(at)ely-keskus.fi.

Osallisena kotoutumista edistävien palveluiden tuottamisessa -hankkeen uutiskirje

Valtakunnallisessa Osallisena-hankkeessa vahvistetaan kiintiöpakolaisten osallistumista kotoutumista tukevien palveluiden kehittämiseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään asiakastyötä tekevien asiantuntijoiden osaamista. Osallisena-hanke (4/2021–12/2022) toimii Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) tuella. Voit tilata uutiskirjeen lähettämällä pyynnön projektipäällikkö Anne Laitinen-Sauniolle: anne.laitinen-saunio(at)ely-keskus.fi>

Kotoutumistyön sähköpostilistat

Uudenmaan ELY-keskuksen ylläpitämät sähköpostilistat välittävät tietoa eri toimijoiden kotoutumistyön ajankohtaisista asioista. Toinen listoista on suunnattu kolmannen sektorin toimijoille ja toinen viranomaistoimijoille. Kuka tahansa voi kuitenkin liittyä kummalle tahansa listalle.

Voit toimittaa pyynnön oman tiedotteesi välittämisestä listalla: kumppanuus.uusimaa(at)ely-keskus.fi.

Pyydämme tiedottamaan matalan kynnyksen toiminnasta sekä kotoutumisen parissa työskenteleville työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnatuista tapahtumista ja koulutuksista kotoutumisentukena.fi-palvelussa. Listoilla ei välitetä tietoa matalan kynnyksen kotoutumista tukevasta toiminnasta. Mainokset asiantuntijoiden tapahtumista ja koulutuksista välitetään listoilla eteenpäin, kun ne ovat ilmoitettu ensiksi kotoutumisentukena.fi:ssä.

​​​​​​​