Elpymisvarat

Maaseutu.fi/elpymisrahoitus, aurinko ja ihmisiä

Maaseuturahaston elpymisvaroja kohdennetaan maaseudun yritysten digitaalisuus-, ilmasto- ja ympäristöinvestointeihin sekä omistajainvaihdosten suunnitteluun. Elpymisvaroista tuetaan myös maatilojen työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistäviä investointeja.

Rahoitusta on haettavissa suhteellisen lyhyt aika, joten nyt haetaan toteutusvalmiita hankkeita, joissa ovat vaadittavat asiakirjat (luvat) kunnossa tai ne saadaan nopeasti hankittua.

Elpymisvaroista rahoitettavilla hankkeilla on omat valintakriteerinsä, ja hankevalinnassa haetaan elvytysvaroille asetettuja tavoitteita täyttäviä kohteita. Hakemukset tehdään Hyrrä-järjestelmän kautta alueen ELY-keskukseen. Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti hankkeen toteutumisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Rahoitettavien hankkeiden elpymisrahat tulee käyttää sitomisvuotta seuraavien kolmen vuoden aikana.

Rahoitustuenhaku on jo avoinna maatilojen investoinneissa ja maaseudun innovaatioryhmien kohdalla. Tuenhaku yritysten osalta on auennut 18.10.2021.

Maaseudun mikro- ja pienyritykset sekä maatilakytkentäiset yritykset

Tukea voi hakea investointeihin, jotka koskevat digitaalisuuden lisäämistä sekä uusiutuvan energian käyttöönottamista ja -lisäämistä. Investoinnit voivat olla esim. aurinkopaneeleita, ilmalämpöpumppuja, biolaitosten rakentamista, uusiutuvan energian tuotantoa oman yrityksen käyttöön, energia ja materiaalitehokkuuden parantamista tai hävikin pienentämistä tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitosten uudistamista. Tukea voi hakea, jos ottaa käyttöön uuden tehokkaamman tai energiaa säästävän tai muilla tavoin BAT- vaatimukset (Best Available Technology) täyttävän tekniikan tai toimintatavan. Lue lisää valintakriteereistä BAT investoinnit (linkki).

Tukea voivat hakea maaseutualueiden mikro- ja pienyritykset, maatilakytkentäiset yritykset sekä maataloustuotteita ja elintarvikkeiden jalostavat mikro- ja pienyritykset (ml. maatilakytkentäiset yritykset). Tukea ei myönnetä kaupunkialueilla sijaitseville yrityksille eikä käytettyihin koneisiin ja laitteisiin.

Tukiprosentti elintarvikkeiden jalostusyrityksien hankkeissa on 35 % ja tuen enimmäismäärä 200 000 euroa (Annex I -tuotteet). Muiden yritysten hanketukitaso on 30 % ja se on de minimis -ehtoista. Alle 2000 euron tukea ei myönnetä. Lue lisää (linkki)

Uusien biokaasulaitosten rakentamiseen, mitkä myyvät kaasua yrityksen ulkopuolelle, tuki on 50 %. Investointien kokonaiskustannusten voivat olla enintään 2 miljoonaa euroa. Tuotantolaitokset voivat olla teholtaan enintään 2 MW. Tukea ei voida myöntää biokaasuun, joka on jakeluvelvoitteen piirissä.

 Maaseudun mikro- ja pienyritysten omistajainvaihdokset

Elpymisvaroilla tuetaan myös mikro- ja pienyritysten omistajainvaihdoksia harvaanasutulla ja ydinmaaseudulla (SYKE:n määritelmä). Tukea voi hakea omistajavaihdoksien valmisteluun liittyvien ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Tuki on 5000-10 000 €. Lue lisää

Maatiloille suunnatut elpymisvarat

Maatilojen on mahdollista hakea elpymisvaroja työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistäviin investointeihin. Nämä investoinnit voivat olla esimerkiksi tuotantotilojen ilmanvaihdon parantamiseen liittyviä, lantaloiden kattamisia, apevaunuja ja uusiutuvan energian käyttöönottamista, kuten aurinkopaneelien hankintaa, hakelämpökeskuksen rakentamista, tai vaikkapa biokaasutuotantolaitoksen rakentamista.

Biokaasua tuottavien uusien laitoksien tai tuotantoyksiköiden investointitukitaso on 50 %. Hyväksyttävien kustannukset voivat olla enintään 2 milj. €. Laitoksen enimmäiskoko voi olla kokonaisteholtaan enintään 2 MW. Muuten tukiprosentit ja tukiehdot pysyvät entisellään maatilojen osalta.

Maaseudun innovaatioryhmät

Maaseudun innovaatioryhmien eli EIP-ryhmien (EIP = European Innovation Partnership) hakukierros on 7.9.-29.10.2021. EIP-hankkeilta edellytetään, että ne edistävät joko digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa, siirtymistä vihreään talouteen tai parantavat alkutuotannon sopeutumis- ja stressinsietokykyä muuttuvissa olosuhteissa.  Lue lisää asiasta (linkki).

 Lisätietoja

Lue lisää elpymisvaroista: Maaseutu.fi -sivusto (linkki)

Uudenmaan ELY-keskuksen yritysasiantuntijat

  • Siina Viskari, siina.viskari(at)ely-keskus.fi, 0295 021 178
  • Tony Lassas, tony.lassas(at)ely-keskus.fi, 0295 021 091
  • Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola(at)ely-keskus.fi, 0295 021 115

Uudenmaan ELY-keskuksen hankeasiantuntijat

  • Juha Mäkinen, juha-k.makinen(at)ely-keskus.fi, 0295 021 110 (laajakaista-hankkeet)
  • Maria Konsin-Palva, maria.konsin-palva(at)ely-keskus.fi, 0295 021 081
  • Miia Koivunen, miia.koivunen(at)ely-keskus.fi, 0295021180