Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller cirka 50 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Information till återförsäljare

Vad har producentansvaret att göra med återförsäljaren?

Återförsäljare av ackumulatorer, batterier, däck samt elektriska och elektroniska produkter har i avfallslagen ålagts skyldigheter som gäller mottagning av kasserade produkter, informering och vidareöverlåtelse av mottagna produkter. På den här sidan finns närmare information om detta. Du hittar information om följande ämnen: 

 • Återförsäljaren har mottagningsskyldighet
 • Återförsäljaren har informationsskyldighet
 • Till vem får mottagna produkter överlåtas?
 • Var kan konsumenterna återlämna produkterna?

Med återförsäljare avses i detta sammanhang en distributör som säljer sina produkter på ett försäljningsställe eller i en butik.
 

Pyykinpesukone, hiustenkuivaaja ja läppäri leijuvat keskellä kuvaa.

Återförsäljaren har mottagningsskyldighet

Återförsäljare av ackumulatorer, batterier, däck samt elektriska och elektroniska produkter är skyldiga att ta emot kasserade produkter på sitt försäljningsställe avgiftsfritt. 

Återförsäljarna svarar för de kostnader som orsakas av mottagningen av produkterna. Producentsammanslutningar eller producenter som i undantagsfall godkänts för anteckning i producentregistret, dvs. importörer, tillverkare och förpackare, ansvarar för till exempel de transport- och behandlingskostnader som uppstår efter mottagningen.

Ta emot utan krav på köp av en ny produkt:

1) Bärbara ackumulatorer och batterier

 • Bärbara ackumulatorer och batterier är bl.a. fingerbatterier, knappceller samt ackumulatorer och batterier som förekommer i mobiltelefoner, bärbara datorer, leksaker, sladdlösa verktyg, elektriska tandborstar och rakapparater.
 • Till bärbara ackumulatorer och batterier hör inte ackumulatorer som används i elektriska fordon. De kategoriseras som industriackumulatorer.
   

2) Små (under 25 cm) elektriska och elektroniska apparater (EE-apparater) som används i hushåll

 • Den här kategorin omfattar t.ex. energisparande lampor, mobiltelefoner och deras laddare, elektriska tandborstar, hårtorkar, leksaker och elektriska verktyg.
 • Mottagningsskyldigheten gäller dagligvarubutiker med en butiksyta som överstiger 1000 m2, samt andra butiker som säljer EE-apparater med en butiksyta över 200 m2.
 • Mottagningen kan ordnas i försäljningsställets omedelbara närhet.
 • Försäljaren ska också ta emot andra apparater än apparater från hushåll om de till sin typ och mängd motsvarar apparater som kan användas i privata hushåll.
   

Ta emot när det köps en ny motsvarande produkt:

1) Stora EE-apparater som används i hushåll

 • Försäljaren ska kostnadsfritt ta emot när det köps en ny motsvarande produkt
 • Mottagningen kan ordnas i försäljningsställets omedelbara närhet.
 • Försäljaren ska också ta emot andra apparater än apparater som har använts i hushåll om de till sin typ och mängd motsvarar apparater som kan användas i privata hushåll.
   

2) Däck till fordon

 • Försäljaren ska konstandsfritt ta emot kasserade däck om det köps nya däck som motsvarar de kasserade däcken till typ och mängd
 • En kostnadsfri mottagning gäller bara däck utan fälgar
   

Ta emot frivilligt:

1) Fordonsackumulatorer som används av konsumenter (startackumulatorer)

 • Om butiken som säljer startackumulatorer till konsumenter tar emot startackumulatorer, ska de tas emot kostnadsfritt och utan skyldighet att köpa en ny produkt. 
   

Återförsäljaren har informationsskyldighet

Återförsäljaren ska informera kunderna om möjligheten att överlämna kasserade produkter till återförsäljarens mottagning. Informeringen kan ske på ett försäljningsställe, i en butik eller vid annan marknadsföring. Återförsäljaren svarar för kostnaderna för informeringen.

Till vem kan de mottagna produkterna överlämnas?

Återförsäljaren ska samla ihop kasserade produkter i partier som är lämpliga för transport.

Försäljaren kan överlämna de kasserade produkterna bara till sådana transportörer eller behandlare som har ingått ett avtal med en godkänd producent eller producentsammanslutning, det vill säga med en importör, en tillverkare eller en förpackare.

Det är förbjudet att överlämna produkterna till någon annan än de ovan nämnda aktörerna.

Var kan konsumenterna lämna in sina produkter?

Konsumenterna kan lämna kasserade batterier, ackumulatorer, elektriska och elektroniska produkter och däck inte bara till återförsäljarnas försäljningsställen, utan också kostnadsfritt till mottagningsplatser som organiseras av producentsammanslutningar, varifrån de förs vidare för återvinning.

Du hittar de närmaste mottagningsplatserna för de flesta produkter på kierratys.info.

Läs mer om mottagningsplatserna på vår webbplats.

Uppdaterad: 02.05.2024