Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller cirka 50 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Kommunernas rapportering av SUP-uppstädningskostnader

Blanketter och anvisningar

Uppföljningsuppgifter rapporteras via Regionförvaltningens e-tjänst. Bland Tjänster väljs Producentregistrets e-tjänst, och under den väljs Kommunernas rapportering av SUP-uppstädningskostnader.

För ifyllning av blanketter finns en allmän anvisning samt branschspecifik anvisning:

Uppdaterad: 25.03.2024