Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Mitä siivouskustannusvastuu tarkoittaa? 

Kertakäyttömuovidirektiivin (SUP-direktiivi) myötä tuottajavastuu laajenee siten, että tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajien eli valmistajien, maahantuojien tai pakkaajien on korvattava kunnille tuotteistaan aiheutuvan roskaamisen siivoamiskustannukset sekä roskaantumisen ennaltaehkäisemisen (jätehuollon järjestämisen) kustannukset sisältäen keräysinfrastruktuurin hankinta-, huolto- ja korjauskustannukset.

Näitä vastuita kutsutaan kokonaisuudessaan tuottajan siivouskustannusvastuuksi.

Siivouskustannusvastuu koskee jätelain 48 c §:ssä tarkoitettuja kuntien yleisiä alueita. Lisäksi suodattimellisten tupakkatuotteiden ja tupakansuodattimien tuottajat vastaavat erikseen kustannuksista, joita kunnille aiheutuvat tupakkaroskisten hankinnasta sekä tupakkatuotteista aiheutuvan roskaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavasta tiedottamisesta.  

Päätös kunnille maksettavista korvauksista 

Tuottajien korvaukset kunnille osoitetaan erikseen vuosittain erillisellä päätöksellä, jonka Pirkanmaan ELY-keskus tekee jätelain edellyttämällä tavalla.

Päätös sisältää jokaisen tuottajarekisteriin hyväksytyn tuottajayhteisön (tai yksittäisen tuottajarekisteriin hyväksytyn tuottajan) maksettavaksi tulevan korvauksen kokonaismäärän tuoteryhmittäin eriteltynä sekä kullekin kunnalle maksettavan korvauksen kokonaismäärän.

Päätös annetaan tiedoksi tuottajayhteisölle (tai yksittäiselle tuottajarekisteriin hyväksytylle tuottajalle) sekä kustannuksensa ilmoittaneille kunnille. 

Päivitetty: 21.05.2024