Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee 15 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Ohjeita taloyhtiöille

Taloyhtiöiden on järjestettävä kiinteistöillä astia ja tila paperinkeräykselle sekä huolehdittava, että kiinteistöllä on järjestetty pakkausten keräys lain ja paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kiinteistökohtainen paperinkeräys on maksutonta

Paperin tuottajat järjestävät kiinteistöiltä maksuttoman paperinkeräyksen silloin kun kiinteistö sijaitsee taajamassa, ja muualla kuin pientaloalueella. Käytännössä kiinteistökohtainen paperinkeräys koskee taajamien kerros- ja rivitaloja sekä kiinteistöjä, joilla on toimistoja tai tuotanto- tai palvelutoimintoja. Pientalo- ja haja-asutusalueilla tuottajat järjestävät paperinkeräyksen alueellisilla vastaanottopaikoilla.

Kiinteistön haltijan on järjestettävä paperinkeräystä varten tilat ja keräysastiat. Kiinteistö vastaa myös näistä johtuvista kustannuksista, kuten keräysastian vuokrasta. Keräyspaperiastian veloituksettomasta tyhjennyksestä ja paperin pois kuljetuksesta voi tehdä sopimuksen kerääjän kanssa, joka toimii yhteistyössä tuottajayhteisön kanssa.

Tuottajat kustantavat keräysastioiden tyhjennyksen ja paperin kierrätyksen tästä eteenpäin. Kiinteistöiltä ei saa periä maksua keräysastian tyhjennyksestä eikä kuljetuksesta.
Mikäli kiinteistö sijaitsee pientalo- tai haja-asutusalueella, kiinteistö voi halutessaan tehdä sopimuksen maksullisesta paperinkeräyksestä. Kiinteistön haltija voi myös sopia yhteisestä keräyksestä naapurikiinteistöjen kanssa.

Lisätietoa kiinteistökohtaisesta paperinkeräyksestä:

 

Päivitetty: 02.11.2023