Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Usein kysytyt kysymykset

Valitse aihealue:

Tai valitse tuoteryhmä:

 

YLEISTÄ TUOTTAJAVASTUUSTA

Mistä saakka tuottajavastuu on ollut olemassa?

Jätehuollon tuottajavastuu tuli jätelakiin vuonna 2004, mutta monet tuottajavastuuta koskevat valtioneuvoston päätökset olivat voimassa jo aiemmin. Esimerkiksi keräyspaperia ja renkaita on koskenut tuottajavastuu 1990-luvun lopulta lähtien. EU:n pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi tuli puolestaan voimaan vuonna 1994, ja se pantiin Suomessa täytäntöön vuonna 1997 valtioneuvoston päätöksellä pakkauksista ja pakkausjätteistä.

Mitä tuotteita tuottajavastuu koskee?

 • akkuja ja paristoja
 • autoja
 • pakkauksia
 • paperia ja paperituotteita
 • renkaita
 • sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Mistä voin tarkistaa, mitkä yritykset ovat hoitaneet tuottajavastuun?

Parhaillaan työskennellään sen eteen, että kaikki tuottajavastuun hoitavat yritykset löytyisivät yhdestä julkisesta rekisteristä. Tällä hetkellä kunkin tuottajayhteisön jäsenet löytyvät niiden verkkosivuilta ja suoraan Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin liittyneet yritykset ELY-keskuksen tuottajarekisteristä. Tuottajarekisterin sekä linkit tuottajayhteisöjen jäsenlistoihin löydät sivulta:

Mistä löydän lähimmät vastaanottopaikat tuottajavastuun alaisille jätteille?

Löydät vastaanottopisteet kootusti osoitteesta: www.kierratys.info

Renkaiden vastaanottopisteet löydät osoitteesta: www.rengaskierratys.com

Autojen vastaanottopisteetlöydät osoitteesta: www.autokierratys.fi

Kuka saa kerätä ja vastaanottaa tuottajavastuun alaisia jätteitä?

Jätelain perusteella tuottajalla, eli valmistajalla, maahantuojalla, etämyyjällä tai pakkaajalla, on ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien tuotteiden jätehuolto. Muut toimijat saavat perustaa rinnakkaisia järjestelmiä vain, jos tämä tehdään yhteistoiminnassa tuottajan kanssa.

Mistä löydän tilastotietoa kierrätyksestä ja jätehuollon tuottajavastuusta?

Tuottajavastuun tilastot sekä muita jätetilastoja on koottu tuottajavastuu-sivuille sekä ympäristöhallinnon verkkopalveluun:

Mitä eroa on jätteen uudelleenkäytöllä, kierrättämisellä ja hyödyntämisellä?

Uudelleenkäyttöä on jätteen tai sen osan käyttäminen uudelleen samaan tarkoitukseen kuin se on suunniteltu. Kierrättäminen sen sijaan tarkoittaa, että jätteen materiaali hyödynnetään toisessa tuotteessa raaka-aineena. Esimerkiksi muovikassin valmistaminen keräysmuovista on kierrätystä. Jätteen hyödyntäminen puolestaan sisältää sekä jätteen kierrättämisen että hyödyntämisen energiana.

 

TUOTTAJAVASTUUN HOITAMINEN

Miksi tuottajavastuu pitää hoitaa?

Tuottajavastuun hoitaminen on osa yrityksen lakisääteistä yhteiskuntavastuuta. Tuottajavastuu mahdollistaa sen, että kuluttaja voi vaivatta ja maksutta viedä käytöstä poistamansa tuotteet kierrätykseen. Kierrättämisellä on positiivisia ympäristövaikutuksia. Kun vanhat tuotteet käytetään uudelleen tai kierrätetään, tarvitaan vähemmän uusia tuotteita sekä vähemmän neitseellisiä raaka-aineita, kun uusia tuotteita valmistetaan.

Millaisia yrityksiä tuottajavastuu koskee?

Tuottajavastuu koskee yrityksiä, jotka valmistavat, maahantuovat tai etämyyvät:

 • akkuja ja paristoja
 • autoja
 • paperia
 • renkaita
 • sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisäksi tuottajavastuu koskee kaikkia pakkaajia sekä pakattujen tuotteiden maahantuojia, joiden liikevaihto on yli miljoona euroa.

Tarvitseeko tuottajavastuuta hoitaa, jos maahantuontia on vain vähän?

Kyllä, tuottajavastuu on hoidettava, vaikka maahantuontia olisi vain vähän. Ainoastaan pakattujen tuotteiden maahantuojia koskee pakkausten osalta miljoonan euron liikevaihtoraja. Jos liikevaihto on alle miljoona euroa, pakkaajan tai pakattujen tuotteiden maahantuojan ei tarvitse hoitaa pakkausten tuottajavastuuta. Jos pakkaus kuitenkin sisältää esimerkiksi akkuja, paristoja, renkaita tai sähkö- ja elektroniikkalaitteita, on tuottajavastuu hoidettava näiden osalta.

Yritykseni jätehuolto on kunnossa ja jätteet toimitetaan sopimusyritysten kautta asialliseen käsittelyyn. Pitääkö minun tehdä jotain muuta?

Tiettyjen tuotteiden valmistajilla, maahantuojilla, etämyyjillä sekä pakkaajilla on jätelain mukaan velvollisuus järjestää tuotteiden jätehuolto ja kierrätys omalla kustannuksellaan siinä vaiheessa, kun kuluttajat poistavat tuotteet käytöstä. Tämä tuottajavastuu koskee pakkaajien ja pakattujen tuotteiden maahantuojien lisäksi seuraavien tuotteiden valmistajia ja maahantuojia:

 • akkuja ja paristoja
 • autoja
 • paperia
 • renkaita
 • sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Pelkkä jäteastioiden hankkiminen yrityksen tiloihin ei ole tuottajavastuun hoitamista. Voit hoitaa yrityksen tuottajavastuun liittymällä oman alan tuottajayhteisöön, joka hoitaa tuotteiden jätehuollon. Pelkästään keräysverkkoa koskee siinä määrin tiukat valtakunnalliset vaatimukset, että vain harva yritys kykenee hoitamaan tuottajavastuun itsenäisesti ilman tuottajayhteisöä.

Millä tavalla hoidan tuottajavastuun?

Pääsääntöisesti helpointa ja kustannustehokkainta on liittyä oman alan tuottajayhteisöön. Ohjeet tuottajavastuun hoitamiseen löydät sivulta:

Toinen saman toimialan yritys ei ole liittynyt tuottajayhteisöön, eikä se maksa kierrätysmaksuja. Miten varmistetaan yritysten tasapuolisuus?

Reilun kilpailun kannalta on tärkeää, että tuottajavastuun kustannukset ja velvoitteet jaetaan tasapuolisesti tuottajien kesken. Tuottajavastuuta valvova Pirkanmaan ELY-keskus tekee säännöllistä valvontaa, jolla pyritään varmistamaan, että kaikki tuottajavastuun alaisten tuotteiden valmistajat, maahantuojat, ja etämyyjät sekä pakkaajat hoitavat vastuunsa, eikä tuottajavastuu jäisi muiden järjestettäväksi ja kustannettavaksi.

Paljonko tuottajavastuun hoitaminen maksaa?

Tuottajavastuun kustannukset katetaan tuottajien maksamilla kierrätysmaksuilla. Maksut vaihtelevat aloittain ja tuottajayhteisöittäin. Tuottajayhteisöjen ajantasaisen hinnoittelun voi tarkistaa niiden verkkosivuilta. Katso oman alasi tuottajayhteisöt:

Tarvitseeko yrityksen hoitaa tuottajavastuuta, jos se tuo tuottajavastuun alaisia tuotteita Suomeen EU:n sisältä?

Kyllä. Tuottajavastuu koskee tuotteita, jotka lasketaan Suomen markkinoille ensimmäistä kertaa, myös EU:n sisältä.

Yrityksemme toimii Ahvenanmaalla. Miten hoidamme tuottajavastuun?

Ahvenanmaan maakunnassa on oma tuottajavastuujärjestelmä. Ahvenanmaalla toimivien yritysten tulee liittyä järjestelmään, vaikka ne hoitaisivat tuottajavastuun Manner-Suomessa. Lue lisää:

 

ETÄMYYNTI

Yritykselläni on verkkokauppa ja myymme tuotteita etäkaupalla ulkomaisille käyttäjille. Pitääkö minun hoitaa tuottajavastuu?

Kyllä. Suomeen sijoittautuneen etämyyjän on hoidettava tuottajavastuuvelvoitteensa kussakin valtiossa kyseisen maan lakien mukaisesti. Etämyyjällä tarkoitetaan yritystä tai muuta toimijaa, joka myy tuottajavastuun piiriin kuuluvia tuotteita suoraan käyttäjälle toiseen valtioon.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden etämyyjän on nimettävä muihin EU-maihin aina kyseiseen valtioon sijoittautunut valtuutettu edustaja, joka hoitaa tuottajavastuuvelvoitteet kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

Osallistuuko ulkomainen etäkauppa jätehuollon järjestämiseen Suomessa, vai kaatuvatko kustannukset suomalaisille yrityksille?

Tuottajavastuu koskee koko Euroopan unionissa toimijoita, jotka myyvät tuottajavastuun piiriin kuuluvia tuotteita etäkaupalla suoraan käyttäjille toiseen valtioon. Ulkomaisen etämyyjän on hoidettava tuottajavastuuvelvoitteensa Suomessa jätelain sekä sitä täydentävien asetusten mukaisesti.

Jos yritys on sijoittautunut toiseen valtioon ja myy tuottajavastuun alaisia tuotteita etäkaupalla suoraan suomalaisille käyttäjille, se voi hoitaa tuottajavastuun Suomessa kahdella tavalla:

 1. liittyä tuottajayhteisöön tai
 2. nimetä Suomeen sijoittautunut valtuutettu edustaja, joka hoitaa tuottajavastuuvelvoitteet yrityksen puolesta Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Helpointa on ottaa yhteyttä oman tuoteryhmän suomalaiseen tuottajayhteisöön, joka opastaa eteenpäin. Poikkeuksena on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden etämyynti EU:n sisällä. Toisesta EU-maasta sähkö- ja elektroniikkalaitteita suoraan suomalaisille käyttäjille myyvä toimija voi hoitaa tuottajavastuun ainoastaan nimeämällä Suomeen sijoittautuneen valtuutetun edustajan.

 

MYYJÄN VELVOLLISUUDET

Mitä tuottajavastuun alaisia tuotteita myyjien pitää vastaanottaa?

Akkujen ja paristojen, renkaiden sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myyjien on vastaanotettava nämä käytöstä poistetut tuotteet maksutta. Lue tarkemmat ohjeet:

Mihin minun myyjänä pitäisi toimittaa vastaanottamani tuottajavastuun alaiset tuotteet?

Myyjä saa luovuttaa vastaanottamansa tuotteet vain sellaisille kuljettajille tai käsittelijöille, joilla on asiasta sopimus tuottajayhteisön tai tuottajan kanssa. Luovuttaminen muille tahoille on jätelain mukaan kielletty. Tuottajat vastaavat tuotteiden jätehuollosta ja sen kustannuksista kaupoista eteenpäin.


RAPORTOINTI

Mistä löydän ohjeet ja lomakkeet seurantatietojen raportointiin?

Seurantatiedot raportoidaan Aluehallinnon asiointipalvelussa. Ohjeet löydät sivulta:

 

AKUT JA PARISTOT

Yrityksemme maahantuo sähkö- ja elektroniikkalaitteita, jotka sisältävät akkuja. Hoidamme tuottajavastuun jo sähkölaitteiden osalta. Pitääkö meidän hoitaa tuottajavastuu erikseen vielä akkujen osalta?

Kyllä, tuottajavastuu hoidetaan erikseen jokaisen tuoteryhmän osalta. Näin varmistetaan, että yritykset osallistuvat tasapuolisesti jätehuollon ja kierrätyksen järjestämiseen kaikkien tuottajavastuun alaisten tuotteiden osalta. Lisäksi tällä tavoin huolehditaan esimerkiksi siitä, että markkinoille lasketuista, kerätyistä ja kierrätetyistä tuotteista saadaan mahdollisimman tarkkaa ja paikkansapitävää tilastotietoa.

Tuottajayhteisöt tekevät parhaillaan yhteistyötä, jotta yritykset voisivat liittyä eri alojen tuottajayhteisöjen jäseniksi yhden luukun kautta.

Yrityksemme maahantuo/valmistaa isoja teollisuusakkuja, joita ei voi siirtää. Miten niiden tuottajavastuu hoidetaan?

Isoja teollisuusakkuja maahantuovat ja valmistavat yritykset voivat liittyä jäseneksi Recser Oy:hyn. Tällöin tuottajayhteisö hoitaa lain vaatiman tietojen keruun, raportoinnin, viestinnän sekä viranomaisyhteistyön. Tuottaja hoitaa kuitenkin itse varsinaisen keräyksen ja kierrätyksen jätelain mukaisesti. Katso myös kohta "Isot teollisuusparistot ja -akut" Recser Oy:n verkkosivuilla:

 


AUTOT

Tuomme Suomeen käytettyjä autoja. Pitääkö myös käytettyjen autojen maahantuojan hoitaa tuottajavastuu?

Kyllä. Tuottajavastuu koskee myös käytettyjen autojen maahantuontia. Jätelaki velvoittaa yritystä hoitamaan tuottajavastuun, kun autot tulevat ensi kertaa Suomen markkinoille.

Koskeeko tuottajavastuu yksittäistä kansalaista, joka ostaa auton ulkomailta?

Tuottajavastuu koskee vain ammattimaista autojen maahantuontia, eli se ei koske yksityishenkilöä, joka maahantuo auton omaan käyttöönsä.

Koskeeko tuottajavastuu mopoautoja, työkoneita, moottoripyöriä tai matkailuvaunuja?

Tuottajavastuu ei koske näitä ajoneuvoja. Se on kuitenkin hoidettava edellä mainittujen ajoneuvojen mukana tulevien renkaiden ja akkujen osalta.

Maahantuomme autoja, ja olemme hoitaneet tuottajavastuun liittymällä Suomen autokierrätyksen jäseneksi. Täytyykö yrityksemme hoitaa tuottajavastuu myös autojen mukana tulevien akkujen, renkaiden tai sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta?

Kyllä, tuottajavastuu hoidetaan erikseen jokaisen tuoteryhmän osalta. Näin varmistetaan, että yritykset osallistuvat tasapuolisesti jätehuollon ja kierrätyksen järjestämiseen kaikkien tuottajavastuun alaisten tuotteiden osalta. Lisäksi tällä tavoin huolehditaan esimerkiksi siitä, että markkinoille lasketuista, kerätyistä ja kierrätetyistä tuotteista saadaan mahdollisimman tarkkaa ja paikkansapitävää tilastotietoa.

Suomen Autokierrätyksen kautta voitte hoitaa tiettyjen akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuun, mutta muun muassa renkaiden ja lyijyakkujen tuottajavastuu on hoidettava kokonaan erikseen. Lue lisää:

 

PAKKAUKSET

Millaisia pakkauksia tuottajavastuu koskee?

Tuottajavastuu koskee kaikenlaisia tuotetta suojaavia pakkauksia, myös uudelleenkäytettäviä laatikoita, pulloja, rullakoita, kuormalavoja ym. Alla on joitakin esimerkkejä pakkauksista, joita tuottajavastuu koskee:

 • lasi (esim. purkit, pullot)
 • metalli (esim. tölkit, tynnyrit, kanisterit, sidontavanteet, rullakot)
 • muovi (esim. kalvot, kelmut, pussit, korkit, kanisterit, laatikot, sidontavanteet, styrox, vaahtomuovi)
 • paperi ja kartonki (esim. laatikot, pussit, kääreet, rullat, hylsyt)
 • puu (esim. kuormalavat, kaapelikelat)

Ketä pakkausten tuottajavastuu koskee?

Pakkausten tuottajavastuu koskee kaikkia pakkaajia, pakkauttajia sekä pakattujen tuotteiden maahantuojia ja etämyyjiä, joiden liikevaihto on yli miljoona euroa. Pakkausten tuottajavastuu ei koske pakkausten valmistajia.

Yrityksemme maahantuo tuotteita, joissa ei ole muuta pakkausta kuin kuljetuspakkaus. Pitääkö yrityksemme hoitaa pakkausten tuottajavastuu?

Kyllä. Pakkausten tuottajavastuu koskee kaikkia näitä: myyntipakkaus, ryhmäpakkaus ja kuljetuspakkaus.

Miten on, kuuluvatko julkiset toimijat pakkausten tuottajavastuun piiriin? Tuleeko kunnallisten toimijoiden kuten ateriapalvelun hoitaa tuottajavastuu?

Tuottajavastuu koskee kaikkia y-tunnuksen omaavia yrityksiä, jotka pakkaavat Suomessa tai maahantuovat pakattuja tuotteita Suomeen ja joiden liikevaihto on miljoona euroa tai enemmän. Edellä mainitut kriteerit pätevät myös kunnallisiin toimijoihin.

Miksi muovipakkausten keräysastiaan ei saa laittaa muuta kuin pakkausmuovia, eikä lasipakkausten keräysastiaan saa laittaa muuta kuin lasipakkauksia?

Pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat vastaavat pakkausten tuottajavastuusta ja niiden kustannuksista. Tämä on yksi syy siihen, miksi tuottajien järjestämään pakkauskeräykseen ei saa laittaa pääsääntöisesti muuta kuin pakkauksia. Poikkeuksena on kuitenkin metallinkeräys, johon voi laittaa sekä metallipakkauksia että muuta pienmetallia.

Poikkeavat muovi- ja lasilaadut voivat myös aiheuttaa haasteita käytännön kierrätysjärjestelmille ja sitä kautta heikentää kierrätystuloksia.

 

JUOMAPAKKAUKSET

Voiko vähittäiskauppa myydä virvoitusjuomia, joissa ei ole panttimerkintää?

Kyllä voi. Jos pakkauksessa ei ole panttimerkintää, siitä on maksettu juomapakkausvero.

Yrityksemme juomapakkaukset kuuluvat palautusjärjestelmään, jolloin niistä ei kuulu maksaa juomapakkausveroa. Miten todistamme verohallinnolle, että tuotteemme kuuluvat palautusjärjestelmään?

Palautusjärjestelmän ylläpitäjä saa Pirkanmaan ELY-keskukselta otteen tuottajarekisteristä ja toimittaa sen verovelvolliselle tuottajalle. Otteella verovelvollinen voi osoittaa Verohallinnolle, että pakkaus kuuluu hyväksyttyyn palautusjärjestelmään. Palautusjärjestelmään liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä. Jos tiedot aiheuttavat muutoksia verotukseen, niitä sovelletaan tietojen toimittamista seuraavan kalenterikuukauden verotuksessa. Lue lisää:

Riittääkö, että juomapakkaus kuuluu jonkun muun maan juomapakkausten palautusjärjestelmään?

Ei riitä. Palautusjärjestelmän ylläpitäjän on osoitettava, että järjestelmä täyttää Suomen lainsäädännön asettamat vaatimukset, sekä raportoitava pyydetyt tiedot Pirkanmaan ELY-keskukselle vuosittain.


PAPERI

Onko taloyhtiössämme pakko olla paperinkeräysastia? Entä onko taloyhtiöllä muita keräyspaperiin liittyviä velvollisuuksia?

Taloyhtiöillä on velvollisuus järjestää paikka ja astia keräyspaperia varten. Velvollisuus koskee käytännössä kaikkia rivitalo- ja kerrostalokiinteistöjä. Yhtiö vastaa keräysastian ja -paikan järjestämisestä aiheutuvista kuluista, kuten keräysastian vuokrasta, tuottajayhteisöt puolestaan vastaavat paperin kuljetus- ja kierrätyskustannuksista.

Paperin keräys on järjestettävä riippumatta kiinteistöllä syntyvän paperin määrästä. Keräysliikkeen kanssa kannattaa kuitenkin neuvotella, jotta kiinteistölle löydetään oikeankokoinen astia ja sopiva tyhjennysrytmi. Myös yhteiskeräys naapurikiinteistöjen kanssa on mahdollinen.

Voiko taloyhtiö valita keräysliikkeen itse?

Taloyhtiö voi valita keräysliikkeen itse. On kuitenkin varmistettava, että keräysliike on tuottajayhteisön yhteistyökumppani. Suomessa on kaksi paperin tuottajayhteisöä, Suomen Keräyspaperi tuottajayhteisö Oy ja Suomen Keräystuote Oy. Paperin kerääminen on sallittu vain niille kuljetus- ja keräysliikkeille, joilla on sopimus tuottajayhteisön kanssa. Tämä varmistaa sen, että paperin jätehuolto tapahtuu jätelain mukaisesti.

 

RENKAAT

Yrityksessämme ei synny rengasjätettä, koska myymme renkaat käyttäjille. Tuleeko meidän silti hoitaa tuottajavastuu?

Kyllä, mikäli yritys on itse maahantuonut renkaita. Yrityksen on hoidettava maahantuomiensa renkaiden jätehuolto omalla kustannuksellaan siinä vaiheessa, kun renkaiden viimeinen käyttäjä poistaa ne käytöstä. Renkaiden viimeinen käyttäjä on yleensä asiakas, jolle renkaat on myyty. Tuottajavastuu on helpointa hoitaa liittymällä jäseneksi tuottajayhteisöön:

Mitä renkaille tapahtuu, kun ne menevät kierrätykseen?

Renkaat menevät hyötykäyttöön. Vastaanottopisteistä renkaat kuljetetaan alueterminaaleihin, joissa ne lajitellaan jatkokäyttöä varten. Sen jälkeen renkaat leikataan leikkeiksi, rouhitaan tai jauhetaan eri käyttötarkoituksiin, kuten tie- ja maanrakentamiseen, vesienkäsittelyyn, erilaisiin pintarakanteisiin (ratsastusmaneesit, keinonurmi, urheilu- ja leikkikentät) tai asfaltin sideaineeksi. Kokonaiset renkaat voidaan pinnoittaa uusiorenkaiksi.

Voiko kierrätykseen palauttaa myös vanteelliset renkaat?

Kyllä voi, mutta vanteiden poistosta saatetaan periä korvaus. Renkaiden maksuton vastaanotto koskee vanteettomia renkaita.


SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEET

Yrityksemme valmistaa/maahantuo sähkölaitteita. Mistä tiedän, kuuluvatko laitteet tuottajavastuun piiriin?

Tuottajavastuu koskee kaikkia Suomessa valmistettuja tai Suomeen maahantuotuja kuluttajille sekä ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita, ellei niistä ole erikseen säädetty poikkeusta. Eurooppalaiset viranomaiset ovat linjanneet poikkeukset yhtenäisesti. Linjaukset löytyvät englanniksi European WEEE Registers Networkin (EWRN) julkaisuista kohdasta New WEEE2 Exclusions.

Suuren keräysverkkovaatimuksen vuoksi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuu hoidetaan lähes poikkeuksetta liittymällä tuottajayhteisöön. Lue lisää tuottajavastuun hoitamisesta:

SUP-TUOTTEET


Tämän osion sisältö päivittyy pian.

Päivitetty: 08.01.2024