Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Seurantatietojen raportointi

Tuottajayhteisöjen sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin hyväksyttyjen tuottajien on raportoitava seurantatiedot vuosittain 30.6. mennessä. Tuottajayhteisöt raportoivat seurantatiedot jäsentensä puolesta.

Seurantatiedoissa ilmoitetaan edellisen vuoden tiedot markkinoille lasketuista, kerätyistä, kierrätetyistä ja hyödynnetyistä määristä. Seurantatietojen lisäksi tuottajien ja tuottajayhteisöjen on toimitettava viranomaiselle tuottajayhteisöpäätöksissä määrätyt tiedot.

Lomakkeet ja ohjeet

Seurantatiedot raportoidaan Aluehallinnon asiointipalvelussa. Palveluista valitaan Tuottajarekisterin asiointipalvelu, ja sen alta Tuottajarekisterin määräaikaisraportointi. Lomakkeiden täyttämiseen on yleisohje sekä alakohtaiset ohjeet:

 

Käsittely- ja laiminlyöntimaksut

Seurantatietojen käsittelystä ja tarkistamisesta peritään maksu. Maksu perustuu valtion maksuperustelakiin ja Valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista suoritteista. Maksut löytyvät maksuasetuksen (2020) liitteenä olevasta maksutaulukosta.

Tietojen toimittamatta jättämisestä voi seurata laiminlyöntimaksu, jonka suuruus on vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa. Ennen laiminlyöntimaksun määräämistä tuottajalle lähetetään kirjallinen kehotus toimittaa seurantatiedot.

Päivitetty: 26.01.2024