Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Miten etämyyjä hoitaa tuottajavastuunsa?

Etämyyjän on hoidettava tuottajavastuuvelvoitteensa sen maan lakien mukaan, johon hän myy tuotteitaan.  

Karttanäkymä Euroopasta, jossa Suomi näkyy valkoisena. Suomesta lähtee katkoviivoja ympäri Eurooppaa.

Etämyynti Suomesta ulkomaille 

Mietitkö tuotteidesi myymistä ulkomaille? Tiesithän, että Suomeen sijoittautuneena etämyyjänä sinun on hoidettava tuottajavastuuvelvoitteesi kussakin valtiossa kyseisen maan lakien mukaisesti. Esimerkiksi jos myyt tuottajavastuun piiriin kuuluvia tuotteita suoraan käyttäjälle Saksaan, tulee sinun hoitaa tuottajavastuuvelvoitteesi Saksan lakien mukaisesti. 

Jos myyt sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai kertakäyttöisiä muovituotteita (ns. SUP-tuotteita) muihin EU-maihin, tulee sinun aina nimetä kyseiseen valtioon sijoittautunut valtuutettu edustaja. Edustaja hoitaa puolestasi tuottajavastuuvelvoitteet kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti. 

Hoitaaksesi tuottajavastuusi kohdemaassa, sinun tulee liittyä sen maan tuottajarekisteriin ja raportoida kyseisen maan markkinoille saattamiesi tuottajavastuun alaisten tuotteiden määrät. Jos myyt useampaan maahan, tuottajavastuu tulee hoitaa jokaisessa maassa erikseen. Tuottajavastuu tulee myös hoitaa jokaisen tuottajavastuualan (esim. pakkaukset, SER, akut) osalta erikseen. Valtuutettu edustaja voi usein auttaa hoitamaan tuottajavastuuvelvoitteet useassa maassa tai usean tuottajavastuualan osalta saman palvelun kautta. Neuvoa voi kysyä myös asiaan perehtyneeltä konsultilta. 

Löydät päivittyvän listan muiden EU-maiden tuottajarekistereistä ja viranomaisista täältä. Listalla on EU-maiden lisäksi pohjoismaat Norja ja Islanti sekä Iso-Britannia. 

Ulkomaiset etämyyjät /Etämyynti ulkomailta Suomeen

Myytkö tai suunnitteletko tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteiden myymistä suoraan suomalaisille käyttäjille? Sinun tulee ulkomaisena etämyyjänä hoitaa tuottajavastuuvelvoitteet Suomessa jätelain sekä sitä täydentävien säädösten mukaisesti

Toiseen valtioon sijoittautuneena etämyyjänä voit hoitaa tuottajavastuun liittymällä tuottajayhteisöön tai nimeämällä Suomeen sijoittautuneen valtuutetun edustajan, joka hoitaa tuottajavastuuvelvoitteet puolestasi Suomen lainsäädännön mukaisesti. 

Poikkeuksena on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä kertakäyttöisten muovituotteiden (ns. SUP-tuotteet) etämyynti EU:n sisällä. Etäkaupalla toiseen EU-maahan sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä SUP-tuotteita myyvä toimija voi hoitaa tuottajavastuun ainoastaan nimeämällä kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen valtuutetun edustajan. 

Löydät Suomessa toimivat tuottajayhteisöt tästä linkistä:

Valtuutetun edustajan velvollisuudet Suomessa 

Valtuutettu edustaja on tuottajavastuussa ulkomaisen yrityksen (etämyyjän) puolesta ja hoitaa tämän sijasta kaikki tuottajavastuuseen liittyvät velvoitteet, mm: 

  • jätehuollon (keräys, kuljetus, käsittely, kustannukset) liittymällä tuottajayhteisöön ja ilmoittamalla kenen puolesta tuottajavastuuta hoitaa, 
  • seurantatietojen raportoinnin ja 
  • kaikki tuottajavastuuseen liittyvät maksut. 

Valtuutettu edustaja on oikeudellisessa vastuussa tuottajavastuusta ja siihen voidaan soveltaa Suomen lainsäädännön mukaisia pakkokeinoja ja rangaistuksia. 

Tuottajaa vastaava toimija ja verkkokauppa-alustan ylläpitäjä voivat hoitaa tuottajavastuun vapaaehtoisesti

Ulkomainen tuottajaa vastaava toimija, joka toimittaa Suomen markkinoille tuottajavastuun alaisia tuotteita muuten kuin etäkaupalla, voi hoitaa tuottajavastuuvelvoitteet suomalaisen maahantuojan puolesta vapaaehtoisesti joko nimeämällä Suomeen sijoittautuneen valtuutetun edustajan tai tekemällä sopimuksen tuottajayhteisön kanssa.

Tuottajaa vastaavan toimijan on tiedotettava velvoitteiden hoitamisesta sekä niihin liittyvistä muutoksista tuottajille ja tuottajayhteisöille, jotka muutoin hoitaisivat tuottajavastuun.

Myös verkkokauppa-alustan ylläpitäjä voi hoitaa tuottajavastuun vapaaehtoisesti alustallaan toimivan etämyyjän puolesta nimeämällä Suomeen sijoittautuneen valtuutetun edustajan tai tekemällä sopimuksen hyväksytyn tuottajayhteisön kanssa. Verkkokauppa-alustan ylläpitäjällä on oltava tähän kirjallinen valtuutus alustallaan toimivalta etämyyjältä. 
 

 

Muualla verkossa

 

Päivitetty: 23.05.2024