Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Lainsäädäntö

Tuottajavastuusta säädetään jätelaissa ja sitä täydentävissä tuotekohtaisissa asetuksissa. Maksuista säädetään valtion maksuperustelaissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa. Maksut löytyvät asetuksen liitteenä olevasta maksutaulukosta.

Tuotekohtaiset asetukset

Akut ja paristot:
Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista (520/2014) (finlex.fi)

Autot:
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (123/2015) (finlex.fi)

Pakkaukset:
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (1029/2021) (finlex.fi)

Juomapakkaukset:
Valtioneuvoston asetus juomapakkausten palautusjärjestelmistä (526/2013) (finlex.fi)
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004) (finlex.fi)

Paperi:
Valtioneuvoston asetus keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä (270/2023) (finlex.fi)

Renkaat:
Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä (527/2013) (finlex.fi)
Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1025/2021) (finlex.fi)

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet:
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/2014) (finlex.fi)

SUP-tuotteet: 
Valtioneuvoston asetus eräistä muovituotteista (1318/2022) (finlex.fi)
Valtioneuvoston asetus muovia sisältävistä kalastusvälineistä (1319/2022) (finlex.fi)
Valtioneuvoston asetus eräiden muovituotteiden tuottajien kunnille maksamista korvauksista (1320/2022) (finlex.fi)

Päivitetty: 08.01.2024