Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Tietoa tuottajille siivouskustannusvastuusta 

Seuraavien tuotteiden tuottajilla eli valmistajilla, maahantuojilla ja pakkaajilla on kustannusvastuu tuotteidensa aiheuttaman roskaamisen siivoamisesta ja jätehuollon järjestämisestä kunnille aiheutuvista kustannuksista:  

  • syömävalmiin ruoan yhden annoksen elintarvikepakkaukset; 
  • joustavasta materiaalista valmistetut pakkaukset ja kääreet; 
  • tilavuudeltaan enintään kolmen litran juomapakkaukset; 
  • kevyet muoviset kantokassit;
  • juomamukit (sekä myyntipaikalla täytettävät ns. take away-mukit sekä käyttäjälle tyhjänä myytävät juomamukit sekä näiden korkit ja kannet); 
  • henkilökohtaiseen hygieniaan ja kuluttajakäyttöön tarkoitetut kosteuspyyhkeet; 
  • kuluttajakäyttöön tarkoitetut ilmapallot sekä 
  • suodattimelliset tupakkatuotteet ja tupakansuodattimet. 
     

Helpoiten hoidat kyseisten tuotteiden tuottajavastuun liittymällä oman alasi tuottajayhteisöön.

Tuoteryhmäkohtaiset siirtymäajat siivouskustannusvastuussa ja vastuun laajuus 

Siivouskustannusvastuuta sovelletaan eri tuoteryhmien osalta portaittain. Tupakkatuotteiden ja tiettyjen kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluvien pakkausten (SUP-pakkaukset) osalta siivouskustannusvastuu kustannusvastuuvelvoitteet ovat alkaneet jo 1.1.2023 ja kunnille maksetaan kyseistä vuotta koskevat korvaukset vuonna 2024. Vuodesta 2025 lähtien siivouskustannusvastuu laajenee kattamaan myös tyhjänä myytävät juomamukit sekä kosteuspyyhkeet ja ilmapallot. Kunnat voivat saada näistä korvauksia vasta vuonna 2026. 

Myös siivouskustannusvastuun laajuus vaihtelee tuoteryhmän mukaan. Suodattimellisten tupakkatuotteiden ja tupakansuodattimien tuottajat vastaavat kyseisistä tuotteista aiheutuvista keräys- sekä siivoamiskustannuksista. Lisäksi tupakkatuotteiden tuottajat vastaavat näihin toimiin ja roskaantumisen ehkäisemiseen liittyvästä kuntien tekemästä tiedotuksesta ja neuvonnasta aiheutuneista kustannuksista sekä tupakkajätteelle tarkoitettujen jäteastioiden hankinta-, huolto ja korjauskustannuksista.  

SUP-pakkausten tuottajat vastaavat kyseisistä tuotteista aiheutuvista  

keräys- ja siivoamiskustannuksista. Tyhjänä myytävien juomamukien tuottajat vastaavat kyseisistä tuotteista aiheutuvista keräys- ja siivoamiskustannuksista vasta 1.1.2025 alkaen. 

Kosteuspyyhkeiden ja ilmapallojen tuottajat vastaavat kyseisistä tuotteista kunnalle aiheutuvista siivoamiskustannuksista 1.1.2025 alkaen. 

Koostumusselvitys 

Tuottajat vastaavat myös jätelain 48 f §:n mukaisesti koostumusselvityksen teettämisestä kustannuksellaan. Koostumusselvityksellä tarkoitetaan jätelain 48 f §:ssä tarkoitettua selvitystä kunnan yleisiltä alueilta keräämien jätteiden ja siivottujen roskien koostumuksesta. Kunnat avustavat tuottajia toimittamalla selvityksessä tarvittavat tiedot tuottajille ja avustavat muutoinkin tuottajia selvityksen teettämisessä. Koostumusselvitystä käytetään pohjana asetuksella säädettävään SUP-roskien osuuden määrittelyyn kaikista yleisiin keräysastioihin kerätyistä roskista ja eri tuoteryhmien osuuksista. 

Päivitetty: 27.03.2024