Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Vältä lisämaksut  

Tuottajavastuun laiminlyönnistä voi seurata tuntuva maksu 

Tuottajavastuun hoitaminen ei ole vapaaehtoista. Mikäli tuottajavastuussa oleva yritys ei ole hoitanut tuottajavastuutaan, Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä laiminlyöntimaksun:  

  • Maksu on 1 prosentti yrityksen edellisen vuoden tilikauden liikevaihdosta, 
  • kuitenkin vähintään 500 euroa ja enintään 500 000 euroa.  
     

Myös seurantatietojen raportoinnin laiminlyönnistä voidaan määrätä maksu, jonka suuruus on vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa

Ennen maksujen määräämistä laiminlyöjää kehotetaan kirjallisesti korjaamaan laiminlyöntinsä määräaikaan mennessä. 

Maisemakuva vesistön takana siintävästä kaupungista. Etualalla kierrätysmerkki ja konttilaiva.

Viranomaiset valvovat yhdessä 

Pirkanmaan ELY-keskus ohjaa ja valvoo tuottajavastuun toteutumista keskitetysti koko maassa, lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Valvonnalla varmistetaan, että kaikki tuottajavastuussa olevat yritykset osallistuvat jätehuollon järjestämiseen ja kustannuksiin. Pirkanmaan ELY-keskus tekee yhteistyötä muiden viranomaisten, kuten Verohallinnon, Tullin ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. 

Tuottajarekisteriin kuuluvien tuottajien ja tuottajayhteisöjen on vuosittain raportoitava markkinoille saatettujen tuotteiden määrät sekä keräys- ja kierrätysmäärät ELY-keskukselle. Suomen tulee saavuttaa vuosittain kierrätys- ja hyödyntämisvaatimukset. Tuottajayhteisöiltä ja tuottajilta saatujen tietojen pohjalta kootaan valtakunnalliset tuottajavastuutilastot, jotka Pirkanmaan ELY-keskus toimittaa Euroopan komissiolle  

Valvonnalla varmistetaan, että tuottajavastuun piiriin kuuluville jätteille on riittävän laaja ja tiheä keräysverkko, johon kuluttajat voivat palauttaa käytöstä poistetut tuotteet maksutta. Tuottajilla ja tuottajayhteisöillä on velvollisuus tiedottaa keräyksestä ja kierrätyksestä. Myös tätä valvotaan. 

Tuottajavastuu huomioidaan ympäristöluvissa 

Jätehuollon tuottajavastuuvelvollisuus koskettaa välillisesti myös ammattimaisia jätteenkäsittelijöitä. Tämän takia tuottajavastuu otetaan huomioon jätteenkäsittelijöiden ympäristöluvissa ja niiden valvonnassa. Tuottajavastuuviranomainen on laatinut ympäristölupien käsittelijöille sekä jätteenkäsittelytoiminnan valvojille ohjeen tuottajavastuun huomioon ottamiseksi. 

Päivitetty: 02.05.2024